NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

T́nh trạng bất thường
máy tạo nhịp


Bạn đă được cấy một máy tạo nhịp mới. Máy tạo nhịp thường có thời gian bảo hành khoảng 4-5 năm (hăy xem warranty card). Nếu trong thời gian đó, mà máy có sự cố th́ thường công ty sẽ bồi thường lại một số tiền, tùy theo thời gian đă sử dụng máy, để bạn mua một máy mới của công ty.

Một sự kiện thường có thể xảy ra, là pin yếu đi sớm. Nếu bạn phát hiện được t́nh trạng này sớm, mà c̣n trong thời gian bảo hành, th́ bạn sẽ được giảm giá cho máy sau. Vậy làm sau biết là pin đă yếu ? Bạn hăy tự bắt mạch. Nhịp thấp nhất trong ngày, khi bạn nằm nghỉ, sẽ báo cho bạn biết. Thông thường BS sẽ lập tŕnh nhịp tối thiểu của máy là 60, 70, 75 n/p. Bạn hăy ghi lại nhịp tim sau khi được cấy máy, và cất giữ. Các máy do công ty Tâm Thu cung cấp thường có thêm sổ theo dơi trong đó có ghi nhịp tối thiểu. Nếu nhịp này thay đổi như dưới đây, th́ đó là hiện tượng pin đă yếu
  • Biotronik: nhịp giảm 11%. Thí dụ nhịp thường là 60 n/p. Vậy khi pin yếu nhịp chỉ c̣n 53.4 n/p.
  • Medtronic: nhịp là 65 n/p.
  • St Jude: khoảng thời gian nhịp sẽ tăng 100 ms. Thí dụ nhịp thường là 60/p, như vậy khoảng nhịp là 1000 ms. Khi pin yếu, khoảng nhịp sẽ là 1100ms, tức là 54,5 n/p.
Nếu pin yếu, th́ bạn có khoảng 3 tháng với máy Medtronic và St Jude, 8-10 tháng với máy Biotronik, trước khi máy ngưng hoạt động. Nếu máy của bạn là máy 2 buồng, th́ trong thời gian pin yếu, máy chỉ c̣n tạo nhịp 1 buồng thất thôi. Vậy tùy loại máy, bạn hăy trở lại BS đă cấy máy cũ và chuẩn bị thay máy mới. Nếu máy c̣n trong thời gian bảo hành, th́ bạn nên hỏi về chính sách bồi thường của công ty săn xuất máy tạo nhịp.
 
Ngoài t́nh trạng pin yếu, nếu máy bị "cài lại" (reset) sau một sự cố nào đó, th́ có hiện tượng như sau
  • Medtronic: nhịp 65 n/p, các cơ xung quanh ngực hay bị dựt do tạo nhịp đơn cực với biên độ tối đa
  • St Jude: nhịp 67.5 n/p, các cơ xung quanh ngực có thể bị dựt, bạn cảm thấy tê chổ cấy máy mỗi lần máy phát xung

Trong mấy trường hợp trên, bạn nên đi khám BS có máy chương tŕnh kiểm tra máy của công ty. Máy Medtronic nếu có thể lập tŕnh lại cho hoat động b́nh thường, thi không có vấn đề ǵ cả. Nếu không th́ đây là vấn đề máy hư. Trường hợp máy St Jude, với nhịp 67.5, đó là máy hư.

Trong trường hợp máy hư, không phải máy hết pin, lỗi nằm hoàn toàn về phía công ty. Công ty phân phối ở VN phải đứng ra can thiệp với công ty săn xuất giúp bạn được bồi thường một máy mới. Trong trường hợp máy hư,  thời gian bảo hành hoàn toàn không thành vấn đề nữa, miễn là máy chưa vào thời gian pin yếu! Yêu cầu quan trọng ở đây là bạn phải là người đă mua máy đó khi c̣n mới, chớ đây không phải là trường hợp máy đă qua sử dụng, hoặc là máy mà bạn đă được cấy miễn phí! 

 


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ lienlac@tamthuvn.com  . Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong một thời gian ngắn. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:   16/06/2010               Copyright NWSPI 2009 - 2010