?
NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Máy điều trị nhịp tim BIOTRONIK:
Một chọn lựa đúng?


Mục lục

 1. Xuất xứ các thiết bị
 2. Thế hệ máy và tương thích cộng hưởng từ (MRI)
 3. Pin và thời gian hoạt động
 4. Hỗ trợ kỹ thuật
 5. Các công ty CRM và các công ty phân phối ở VN
 6. Kết luận

Xuất xứ các thiết bị

Các bạn khi t́m hiểu về máy điều trị nhịp tim (máy tạo nhịp, máy phá rung (ICD), máy điều trị suy tim(CRT)) sẽ nhanh chóng biết là ở VN bạn có chọn lựa từ 3 công ty
 • Biotronik: công ty Đức, và các máy điều trị nhịp tim (CRM, cardiac rhythm management) và dây điện cực được cung cấp ở VN đều nhập thẳng từ Đức về và đều được sản xuất ở Đức, trừ dây điện cực thượng tâm mạc sản xuất ở Mỹ. Ngoài ra các phụ kiện đều sản xuất ở Đức, hay các xứ ở châu Âu, và Mỹ
 • Medtronic: công ty Ireland. Trước đây trụ sở Medtronic ở Mỹ, nhưng sau khi mua công ty Covidien năm 2014, Medtronic đă dọn trụ sở sang châu Âu. Cơ sở sản xuất thiết bị CRM ở Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore. Đa số máy tạo nhịp Medtronic 1 và 2 buồng được cung cấp ở VN sản xuất ở Singapore. Các máy khác sản xuất ở Thụy Sĩ. Bạn hăy kiểm tra lại xem hộp máy tạo nhịp có ghi Made in Singapore không, chớ đừng có nghĩ lầm là tất cả các máy Medtronic đều được sản xuất ở Mỹ! Với cơ sở sản xuất quy mô cách VN 1000 Km (Singapore - TP HCM)-2000 Km (Singapore - Hà Nội), không có lư do ǵ nhập hàng từ bên kia địa cầu! Các máy cao cấp được cung cấp ở VN th́ là sản xuất ở Thụy Sĩ.
 • St Jude: công ty Mỹ với cơ sở sản xuất ở Mỹ và Mă Lai. Đa số máy tạo nhịp St Jude được cung cấp ở VN sản xuất ở Mă Lai.
PM Plant location
Xuất xứ đa số máy tạo nhịp được cung cấp ở VN năm 2015.
Bản đồ thế giới: Oak Ridge National Laboratory, World Bank .

Như vậy là bạn có chọn lựa giữa các thiết bị được sản xuất ở châu Âu và ở Đông Nam Á. Ngoài một số linh kiện nhỏ, số thiết bị sản xuất ở Mỹ hầu như không có được cung cấp ở VN.


Thê hệ máy và tương thích cộng hưởng từ (MRI)

Đối với các máy CRM thế hệ máy rất quan trọng. Thế hệ máy là năm đầu tiên máy được cung cấp ở thị trường. Thế hệ máy quyết định các chức năng cơ bản trong máy. 
Bạn có mua xe máy mà không biết xe được sản xuất năm nào? Điều nay tương tự t́m hiểu thế hệ máy (vi các máy điều trị nhịp tim không phải mỗi năm là thay đổi model!). Vậy tại sao không t́m hiểu thế hệ máy?
Trong bài dưới có thể chúng tôi đă sót vái máy của các công ty Medtronic và St Jude đang được cung cấp ở VN do không có đầy đủ thông tin.

Product Timeline 3025
Tóm tắt thế hệ máy.
Chữ xanh là các máy tương thích cộng hưởng từ
 • Biotronik. 
  • Các máy Effecta, Estella, Evia thật ra là cùng loại máy, với phần mềm khác nhau. Thế hệ máy là 2009-2010. Ở Âu-châu và Mỹ, các máy này c̣n có các tên khác là Ecuro, Entovis. Khác tên, cùng máy! Chúng tôi nêu lên tên ở Mỹ, để khi bạn có dịp bàn với người thân ở Mỹ mà nghe các tên trên th́ biết đó là thiết bị nào ở VN. Ở Mỹ cũng có máy Evia. Cần 2 tên khác nhau để dễ đáp ứng các thầu.
   • Tất cả các máy tạo nhịp được cung cấp hiện nay ở VN đều đạt tương thích cộng hưởng từ (MRI). Các máy Estella và Evia đạt MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg (cao nhất) và MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực đến 2 W/Kg. Các máy Effecta đạt MRI 1,5 Tesla 
  • Evia X-ray IDCác máy Etrinsa 6 và 8 là thế hệ 2014. Ở Âu-Mỹ là Epyra 6 & 8, Eluna 6 & 8.
   • Tất cả các máy trên đều đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg, và tương thích MRI 3 Tesla từng phần.
  • Tất cả các máy trên dùng cùng một mạch điện chính với kư hiệu X-quang là SF (ở giữa đầu plastic trong h́nh bên phải) . Chỉ khác phần mềm.
  • Các máy phá rung 1 và 2 buồng: Iforia 3 và 5 là thế hệ 2013; Itrevia 5 và 7 là thế hệ 2015. Ở Âu Mỹ là Ilesto và Iperia.
   • Iforia 3 không đạt tương thích MRI. Đây là ḍng máy cơ bản, nhưng v́ là thế hệ 2013 có nhiều chức năng chỉ có trong các máy cao cấp các công ty khác!
   • Các máy phá rung 1 và 2 buồng Iforia 5 và Itrevia 5 và 7 đều đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg và MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực. 
  • Các máy tạo nhịp điều trị suy tim, CRT-P,  là Evia HF-T (2010) và Etrinsa 8 HF-T (2014). Các máy đạt tương thích MRI ngoài vùng ngực.
  • Các máy phá rung điều trị suy tim, CRT-D, Iforia 5 HF-T và các máy Itrevia 5 và 7 HF-T và HF-T QP (QP:dùng dây thất trái 4 cực) đều đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 2 W/Kg. 
 • Medtronic
  • Các máy Sensia, Adapta là thế hệ 2006. Ở châu Âu và Mỹ c̣n có thêm máy Versa có chức năng giữa Sensia và Adapta. Mặc dù cũ 9 năm, các máy này vẫn c̣n được cấy ở Âu-Mỹ. Đây là bằng chứng là Cty Medtronic không quan tâm nhiều thị trường máy tạo nhịp. Các máy Biotronik cùng thế hệ với các máy này là các máy Talos, Phylos II và Cylos không c̣n được cung cấp trên thế giới nữa.
   • Kư hiệu X-quang cho các máy là: PWB (Adapta, Sensia) hay PWL (Sensia).
  • Các máy tạo nhịp tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg là các máy Ensura và Advisa là thế hệ 2010 và 2009. 
   • Lư do các máy Sensia vẫn được cung cấp ở Mỹ là tại v́ Medtronic xem tương thích MRI là một chức năng cao cấp và đ̣i giá cao.
   • Kư hiệu x-quang là: PVX.
  • Máy phá rung Maximo II là thế hệ 2008. Sau đó có thêm Egida, thế hệ 2010, là máy Maximo II xuống cấp phần mềm, chỉ cung cấp ở các nước kém phát triển.
  • Máy phá rung Protecta XT là thế hệ 2010. 
  • Máy phá rung 1 và 2 buồng tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân, thế hệ 2014: Evera MRI XT.
  • Các máy tạo nhịp điều trị suy tim là Syncra (2010), Consulta CRT-P (2011). Máy Consulta là máy Syncra đă được nâng cấp phần mềm. Sau dó c̣n có Viva CRT-P (2014).
  • Các máy phá rung điều trị suy tim là Maximo/ Egida/ Protecta CRT-D. 
  • Máy phá rung điều trị suy tim với điện cực thất trái 4 cực: Viva Quad XR CRT-D (2014), Brava Quad CRT-D (2014). Brava là máy Viva với phần mềm xuống cấp.
 • St Jude
  • Các máy Verity (2003), Sustain (2011, nhưng là tạo ra từ các máy Victory (2005) và Zephyr (2007) nên cần được xem là máy 2005-2007).
   Các máy Verity và Sustain có nhiều thiếu sót quan trọng về phương diện một máy tạo nhịp được cung cấp năm 2015. Hăy xem ghi chú 1 bên dưới. Các máy chỉ được bán ở các nước kém phát triển 5 năm nay. Như vậy là theo chiến lược của St Jude, Việt Nam thuộc các nước kém phát triển, không khác các nước châu Phi!
   • Kư hiệu x-quang: Verity VV; Sustain/Victory/Zephyr VW... chứng tỏ là máy Sustain, mặc dù chỉ mới xuất hiện năm 2011, thật ra là máy thế hệ 2005-2007!
  • Các máy tạo nhịp tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg là: Accent MRI (2011), Assurity MRI (2014), Endurity MRI (2014).
   Các máy tương thích MRI 1,5 Tesla ngoài vùng ngực là Endurity (2013) và Endurity Core (2015). Máy Endurity Core xuống cấp quá, nên không đáng được xem là một máy thế hệ 2015 (xem ghi chú 1)!
   • Endurity là máy Assurity đă giảm chức năng.
   • Kư hiệu x-quang: Accent MRI/Assurity MRI/các Endurity: HM MRI.  
   • Tương thích MRI toàn phần chỉ áp dụng khi BN được cấy với dây vít xoắn Tendril MRI. 
    • Nếu cấy với dây Isoflex với cố định mỏ neo (ở nhĩ hoặc/và thất) th́ chỉ chụp được ngoài vùng ngực. 
    • Nếu cấy với dây Tendril STS vít xoắn th́ chỉ đạt tương thích MRI ngoài vùng ngực và ngoài ra v́ đường trung tuyến (isocenter) MRI giới hạn nằm trên mắt 10 cm, có thể không chụp hết được sọ năo của BN. V́ BS VN thường dùng dây vít xoắn, nhất là ở nhĩ, BN nên xem bộ máy St Jude với dây Tendril STS (Endurity và Endurity Core) là không tương thích MRI!
  • Máy phá rung 1 và 2 buồng: Current Accel (2007), Fortify (2010), Ellipse (2012).
   • Nên tránh máy Current Accel v́ thiếu chức năng điều trị rung thất bằng một đợt xung nhanh (một giới hạn quan trọng của máy Egida đă được bàn ở trên)
  • Máy phá rung 1 và 2 buồng tương thích MRI: Ellipse (2015), Fortify Assura (2015)
   • Chỉ định chụp MRI của các máy phá rung Ellipse và Fortify Assura quá phức tạp. Chỉ nên xem là Ellipse đạt tương thích MRI từng phần, và Fortify Assura là không đạt. Xem ghi chú 3.
  • Máy tạo nhịp điều trị suy tim, CRT-P: Anthem (2009), Allure RF và Allure Quadra (2013)
  • Máy phá rung điều trị suy tim, CRT-D: Promote Accel (2009), Unify (2010), Promote Quadra (2012)
Trong khi tất cả các dây điện cực của các công ty Biotronik (Solia, Saffio) và Medtronic (5076) hiện được cung cấp đều đạt tương thích MRI toàn thân, các dây của công ty St Jude có đủ loại chỉ định
 • đạt tương thích MRI (MRc) toàn thân: Tendril MRI
 • đạt MRc  ngoài vùng ngực: Isoflex
 • Tendril STS: đạt MRc ngoài vùng ngực và tùy trường hợp có thể có giới hạn đường trung tuyễn phải 10 cm trên mắt, có thể vô hiệu hóa MRI sọ năo.
Với nhiều loại dây với chỉ định khác nhau, xác suất cấy lầm dây không nhỏ.
Với chỉ định quá ư phức tạp, BS MRI có thể đọc nhầm chỉ định của St Jude và hoặc không cho bạn chụp MRI hoặc chụp MRI không đúng chỉ định, sẽ tổn thương bạn. Như vậy cấy bộ máy tương thích MRI của St Jude là một đánh cuộc. Bạn có nên đánh cuộc với sức khỏe của bạn?

C̣n các máy tạo nhịp không tương thích MRI của Cty St Jude được cung cấp ở VN là loại máy nhắm vào các nước kém phát triển, đă không c̣n bán hoặc chưa bao giờ bán ở Âu-Mỹ trong 5 năm qua! VN thuộc loại quốc gia này? VN là con rồng (nhỏ) chớ đâu phải con tép!

Trở lại Mục Lục

Pin và thời gian hoạt động

Pin
Battery Single

Pin máy tạo nhịp được cung cấp ở VN vào năm 2008.
Bên trái  pin máy 2 buồng, bên phải pin máy 1 buồng (với đồng tiền 0,10 USD ở trên).
Pin máy St Jude được ghi trong h́nh là 0,95 Ah, trong bài là 1 Ah, do dùng cách đo điện lượng khác nhau.
Pin Medtronic 2 buồng tương tự: 0,9 và 0,91 Ah. Pin Medtronic dày hơn các pin khác.

Các máy CRM Biotronik có pin
Ở trên là các thời gian dự tính đă được công ty Biotronik ghi trong manual. Thời gian đạt được tùy nhu cầu tạo nhịp và điều trị (ICD) của bạn. Với các máy tạo nhịp, nhờ chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động ở thất nằm trong mạch điện (thay v́ trong phần mềm, hao pin v́ máy vi tính phải hoạt động) khi bạn có ngưỡng tạo nhịp thấp máy có thể tăng thời gian dài hơn đến >33%.

Các máy CRM Medtronic Các máy St Jude.

Cty St Jude rất kín miệng về năng lượng pin trong các máy ... như bí mật quốc pḥng. Thời gian hoạt động cũng khó điều tra ra. Từ các tài liệu chúng tôi đă t́m ra được một số thông tin, không biết có chính xác hay không?

Trong các bộ máy ở trên, các máy Biotronik đạt thời gian hoạt động dài nhất. Vậy tại sao không chọn các máy Biotronik? Theo nghiên cứu REPLACE (Poole, 2010) mỗi lần thay máy có xác suất khoảng 5% sẽ có biến chứng phụ, thường là nhiễm trùng. Do đó nên giảm số lần thay máy. Có nghĩa là BS nên cấy các máy với thời gian hoạt động dài!

Trở lại Mục Lục

Hỗ trợ kỹ thuật

Kiểm tra các máy tạo nhịp 2 buồng trở lên phức tạp nên thường được giao cho kỹ thuật viên để có một kiểm tra đầy đủ.

Ở Cty Tâm Thu, các kỹ thuật viên (KTV) các bạn thường gặp ở các BV chỉ là lớp hỗ trợ đầu tiên của Cty Tâm Thu. Phía sau c̣n có chuyên viên kỹ thuật với >20 năm kinh nghiệm với các máy Biotronik đă và đang tiếp tục huấn luyện các KTV. Các báo cáo kiểm tra máy đều được chuyên viên duyệt lại và hướng dẫn các KTV. Nếu các KTV kêu bạn trở lại điều chỉnh máy, lư do là tại chuyên viên đă phát hiện lập tŕnh trước đó chưa chuẩn. Chuyên viên này cũng đă từng phụ trách phần kỹ thuật các khóa huấn luyện lập tŕnh cho BS ở VN trong 20 năm qua. Ngay cả các nhà phân phối thiết bị Biotronik ở các nước khác ở Đông Nam Á, kể cả Singapore, khi gặp ca khó cũng đă phải nhờ chuyên viên này.
Do đó chúng tôi tin tưởng là mức hỗ trợ kỹ thuật của Cty Tâm Thu đứng hàng đầu ở VN.

Bạn muốn được kiểm tra máy tự động mỗi đêm và khi có cơn loạn nhịp, BS sẽ được báo cáo và sẽ liên lạc với bạn để vào BV điều chỉnh máy. Ở Âu-Mỹ Remote Monitoring (theo dơi từ xa) rất thính hạnh. Ở VN chỉ có Home Monitoring (theo dơi từ nhà) của Biotronik là hoạt động.
Một thí dụ nói lên hiệu quả của Home Monitoring, và quan trọng là quyết tâm của chuyên viên Cty Tâm Thu t́m cho ra được nguyên nhân các cơn loạn nhịp đă phải  theo dơi BN 4 tháng liền, được thể hiện trong h́nh bên dưới (theo link để thêm chi tiết cas này).

CRT-D patient log
Thí dụ BN mang máy phá rung 3 buồng (CRT-D) được điều chỉnh thành công dứt các cơn "băo"loạn nhịp.
VT2: các cơn loạn nhịp nhanh thất. VF: các cơn rung thất.
Home Monitoring được bật lên ngày 17/03/2011.  Sau theo dơi qua Home Monitoring 4 tháng,
ngày 22/07/2011 chương tŕnh máy đă được điều chỉnh để dứt các cơn "băo" loạn nhịp thất.


Không có Home Monitoring và chuyên viên, có thể BN trên sẽ tiếp tục "bị" các cơn băo loạn nhịp với điều trị và chỉ 1,5 năm sau là sẽ có >100 điều trị, rất hao pin và giảm thwofi gian hoạt động máy, và gây đau đớn cho BN khi máy phát sốc! Điều cần nói rơ là tất cả điều trị ở trên đều là chuẩn, không phải điều trị lầm! Chuyên viên, v́ không chấp nhận là mức loạn nhịp cao như trên là b́nh thường, nên quyết tâm t́m nguyên nhân.

Cấy máy chỉ mất 1 ngày. Nhưng theo dơi máy kéo dài 6 đến 15+ năm. Sự hỗ trợ kỹ thuật của Cty trong thời gian theo dơi lâu dài này rất quan trọng. Khi máy hoạt động không chuẩn, BS sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật của công ty.

Trở lại Mục Lục

Các công ty CRM và các công ty phân phối ở VN

Trên thế giới, Cty Medtronic là công ty với doanh số CRM lớn nhất. Tuy nhiên doanh số về CRM của Medtronic đă tiếp tục giảm từ 10 năm nay. Đối với Cty Medtronic, CRM là một cash cow (ḅ hái ra tiền). Lời từ CRM sẽ dùng để đầu tư vào các lĩnh vực có mức tăng trưởng cao, như điều trị đái tháo đường. Năm 2014 Medtronic đă bỏ ra 43 tỷ USD (bằng ngân sách quốc gia của VN!) mua công ty Covidien và sau đó đă dọn trụ sở qua Ireland (trụ sở Covidien). Con trăn Medtronic nuốt con ḅ Covidien th́ cũng sẽ phải mất một thời gian để tiêu hóa. Do đó quan tâm hiện nay của Medtronic là hợp nhất Covidien, không phải là đầu tư vào CRM, một con ḅ hái ra tiền! C̣n dư tiền, th́ lo mua thêm công ty nhỏ để có thể tiếp tục gia tăng doanh thu nhanh để làm vừa ḷng cổ đông.

Cty St Jude là công ty với doanh số CRM lớn thứ hai. Cũng như Medtronic, doanh số CRM của St Jude đă giảm tứ 10 năm nay, với năm 2014 có thể đă ngưng giảm và tăng lên một chút (mức tăng trưởng vẫn thua Biotronik). Với các thiết bị CRM tương thích MRI gặp khó khăn (chỉ định có quá nhiều giới hạn nên các BS sẽ tránh) trong khi các công ty cạnh tranh (Medtronic, Biotronik, Boston Scientific) đă có các bộ máy tạo nhịp, phá rung và điều trị suy tim (trừ Medtronic) đạt tương thích MRI toàn thân mà không có giới hạn. Do đó có xác suất không nhỏ là Cty St Jude có thể sẽ rớt vào vị trí thứ 4 nếu đúng như tiên đoán Cty Boston Scientific là công ty thứ 3 (sau Medtronic và Biotronik) được FDA (USA) cấp chỉ định tương thích MRI toàn thân cho các máy tạo nhịp và phá rung.
Cty St Jude lúc sau này đang lo đi mua các công ty nhỏ có mức tăng trưởng cao ... để thế cho CRM?
05/2016. Công ty Abbott đă mua công ty St Jude. Đây là dấu hiệu tương lai của St Jude không được tốt lắm. Nếu Abbott tái tổ chức các nhà phân phối máy điều trị nhịp tim ở VN, th́ liệu các BN có được quan tâm đến hay không. Sự bàn giao khu vực miền Bắc VN năm 2015 đă bỏ rơi nhiều BN.

Một đầu tư được bàn tán nhiều của 2 công ty St Jude và Medtronic là máy tạo nhịp không dây. Đây là máy tạo nhịp 1 buồng nhỏ được cấy trực tiếp ở thất, không cần dây điện cực. V́ kư thuật này c̣n sẽ phải mất thêm >5 năm để đạt bộ máy tạo nhịp 2 buồng, nên không ảnh hưởng trực tiếp BN VN. Cty Biotronik cũng đang đầu tư vào máy tương tự.

Cty Biotronik là một công ty tư, chỉ có 1 cổ đông. Cty Biotronik đứng hạng 3 về doanh số CRM. Cty Biotronik chỉ tham gia 3 thị trường: CRM, can thiệp mạch vành (stent) và điện sinh lư tim. Cty cố gắng dùng kỹ thuật mới để dành thị phần ở cả 3 lĩnh vưc.  Cty Biotronik đă tăng doanh thu CRM từ 10 năm nay, trong khi các công ty Medtronic và St Jude giảm.  Biotronik đă đầu tư nhiều vào các thiết bị mới. Máy tạo nhịp hiện giờ là thế hệ 2009-2010 và đang chuyển sang thế hệ 2014. Các thế hệ xưa đă không c̣n được cung cấp. Máy phá rung th́ là thế hệ 2013 đang chuyển qua thế hệ 2015. Năm 2014 Biotronik là công ty thứ 2 được FDA cấp cho chỉ định máy tạo nhịp tương thích MRI toàn thân và nhờ vậy đă mở rộng thị trường ở Mỹ, trước đây ~10%.
Vậy đầu tư vào kỹ thuật mới của Biotronik đă đem đến BN VN những chức năng ưu việt nào?
Về công ty phân phói

Trở lại Mục Lục

Kết luận

Chúng tôi nghĩ là sau khi duyệt lại các thông tin ở trên, bạn sẽ đồng ư là chọn các thiết bị Biotronik là một chọn lựa đúng.

Trở lại Mục Lục

Về phương diện thủ thuật cấy máy, các máy hầu như giống nhau. Do đó bạn nên yêu cầu cấy máy Biotronik. Bạn là người sẽ phải sống với máy 6 đến 15+ năm, nên cần phải có ư kiến trong quyết định chọn máy! Nếu cần, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn.


Tài liệu tham khảo


Ghi chú

1. Những thiếu sót các máy tạo nhịp Verity, Sustain và Endurity Core về phương diện một máy tạo nhịp được cung cấp năm 2015.
Verity, Sustain và Endurity Core
So với các máy tạo nhịp khác được cung cấp năm 2015, 3 máy này thiếu một chức năng an toàn quan trọng: điều chỉnh tự động độ nhạy! Các máy dùng độ nhạy cố định. Với sức khỏe BN thay đổi, nếu biên độ sóng trở thành quá nhỏ, dưới mức độ nhạy đă được chọn, máy sẽ không nhận cảm được sóng và có thể đưa đến sự cố phát xung vào sóng T ở thất, tạo rung thất có thể đưa đến tử vong! Với các BN VN không kiểm tra máy thường xuyến, sự cố này có thể xảy ra sau một thời gian dài.
Có bạn sẽ hỏi, tại sao năm 2007 chấp nhận độ nhạy cố định mà năm 2015 không? Chúng ta hăy xem tương đương bên an toàn xe hơi. Cách đây 20 năm, nếu bạn mua xe không có nịt an toàn (car safety seat belt), chắc bạn chấp nhận. Nhưng năm 2015, bạn có chịu mua xe thiếu nịt an toàn? Khi đi xa, chạy nhanh bạn muốn mang nịt an toàn chớ! Tiêu chuẩn an toàn thay đổi với thời gian!
Cũng như năm 2000 bạn chấp nhận máy tạo nhịp không có điều chỉnh biên độ xung tự động ở thất. Năm 2015 bạn sẽ không chấp nhận thiếu chức năng an toàn (khi ngưỡng tạo nhịp tăng) và tiết kiệm pin (tăng thời gian hoạt động) này!

Ngoài ra, các máy 2 buồng đều không có chương tŕnh điều chỉnh tự động biên độ xung nhĩ. Đây là một chức năng an toàn và tiết kiệm pin cần thiết!

Máy Endurity Core là máy Endurity xuống cấp. Mặc dù thuộc ḍng máy thế hệ 2015, Cty St Jude đă cắt chức năng quá mạnh tay nên chúng tôi không nghĩ là đáng thuộc thế hệ 2015

Các máy Sensia và Adapta, thế hệ 2006, cũng có điều chỉnh tự động biên độ nhạy. Không phải điều chỉnh trong chu kỳ tim như máy phá rung, mà điều chỉnh từng chu kỳ tim. Do đó các máy này đạt tiêu chuẩn an toàn này.

Verity.
Máy Verity không thể ghi lại điện tim để giúp chẩn đoán loạn nhịp và khi máy không hoạt động chuẩn, nhất là máy tạo nhịp 2 buồng. Rung nhĩ và loạn nhịp thất là những bệnh lư ảnh hưởng sức khỏe của BN. Phát hiện sơm nhờ điện tim với tiền sử BN sẽ sớm được điều trị. Trong trường hợp rung nhĩ các BN có chỉ số CHA2DS2-VASc 2 trở lên (BN nam trên 75 tuổi, hay BN nữ trên 65 tuổi ... đạt chỉ số 2 trở lên), sẽ cần uống thuốc chống đông để tránh đột quỵ. Do đó máy tạo nhịp cấy năm 2015 cần có thể ghi lại điện tim với tiền sử.
Vi ghi lại tiền sử điện tim hao pin trong máy Sustain, nên hầu hết các máy Sustain ở VN đều đă bị tắt chức năng ghi lại điện tim. Có chức năng mà không dùng, cũng như không có! Măi đến ḍng Accent, St Jude mới thay đổi thiết kế, không cần máy vi tính quản lư ghi lại đoạn tiền sử điện tim (hao pin v́ máy vi tính phải hoạt động), nên mới có thể mặc định ON ghi lại điện tim với tiền sử!

Verity và Sustain DC & DR
Năm 2015 không thể chấp nhận máy phải tạo nhịp thất dùng xung đơn cực với chương tŕnh điều chỉnh tự động xung thất. Xung đơn cực tạo sóng điện trong cơ thể có thể ảnh hường hoạt động các máy khác trong cơ thể. Ngoài ra mỗi lần tim ngưỡng, máy sẽ dùng xung đơn cực cao (>4V), tạo khó chịu cho BN ở chổ cấy máy, và có thể giựt cơ hoành BN.

Đây là những chức năng xưa, đă lỗi thời, nên không c̣n chấp nhận được năm 2015!

Đọc tiếp trong bài chính.

2. Những yếu điểm các máy phá rung Egida và Maximo II về phương diện một máy phá rung cung cấp năm 2015

ATP one shotCác máy Egida thiếu một số chức năng có thể xem là cơ bản vào thời điểm 2015. Máy thiếu chức năng điều trị loạn nhịp trong vùng rung thất bằng đợt xung nhanh trước khi phát sốc.
H́nh bên phải là một cơn rung thất (VF) được điều trị với ATP-One-Shot trong mọt máy phá rung điều trị suy tim (CRT-D) Biotronik. Ngay sau ATP, máy bắt đầu nạp điện (đường đen ở bên phải ATP-1-S). Máy hũy nạp điện khi phát hiện rung thất đă ngưng ở thất phải, tiết kiệm pin.
Nghiên cứu lâm sàng Pain-Free Rx (2003) có kết quả là có thể giảm sốc đến 70%. Máy Maximo II và các máy phá rung sau Egida đều có chức năng này.
DAVID trial
Máy Egida 2 buồng thiếu chương tŕnh giảm tạo nhịp thất MVP, có trong Maximo II. Nếu thật sự MVP tốt như Medtronic quảng cáo, th́ tại sao không cung cấp trong các máy này. Mà ngay cả có chống chỉ định do BN có block cấp I và II, ngay cả block thoáng, có cũng hơn là không có.  13 năm sau nghiên cứu DAVID (2002), xem h́nh bên phải, không thể chấp nhận một máy phá rung 2 buồng mà không có chương tŕnh giảm tạo nhịp thất để giảm suy tim!

Nói chung máy Egida là máy Maximo II đă xuống cấp để cung cấp cho các nước kém phát triển, không hiểu nguy cơ suy tim do tạo nhịp không cần thiết ở thất nhiều.


Một lư do khác nên tránh ḍng Maximo II và Egida là các máy này không có chức năng tránh bị sốc lầm khi máy nhận cảm sóng T. Đă có BN bị sốc lầm liên tục, và máy hết pin trong ṿng 3-4 năm và gây đau đớn không cần thiết cho BN. V́ dùng các dây sốc Sprint Quattro thế hệ 2000-2001, các biên độ sóng R không được cao, trong lúc sóng T vẫn b́nh thường (xem bài hệ thống dẫn điện tim để t́m hiểu thêm về các sóng R và T). Các máy 
sau Maximo II, ḍng Protecta, mới có chương tŕnh tránh phát hiện lầm sóng T. 
T wave oversensing
Các máy phá rung Biotronik và St Jude đều có chức năng tránh phát hiện lầm sóng T. Do đó không phải là một sự kiện hiếm xảy ra!

Đọc tiếp trong bài chính.

3. Tương thích MRI các máy phá rung St Jude Ellipse và Fortify Assura quá phức tạp

Ellipse đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân NẾU khi chụp MRI BN không cần tạo nhịp. Nếu cần tạo nhịp th́ sẽ chỉ có thể chụp ngoài vùng ngực. V́ khi cấy không thể biết khi chụp MRI BN có cần tạo nhịp hay không, chúng tôi đánh giá Ellipse là đạt tương thích MRI 1,5 Tesla từng phần!

Ellipse 2 buồng mà dùng dây Tendril STS ở nhĩ, như đă bàn ở phần máy tạo nhịp, nên dược xem là không tương thích MRI

Fortify Assura chỉ đạt tương thích MRI 1,5 Tesla ngoài vùng ngực nếu không tạo nhịp. Khi BN cần tạo nhịp, như đă bàn ở trên, với đường trung tuyến MRI 10 cm trên mắt, nên xem là máy không tương thích MRI. Do đó nên xem loại máy này là không tương thích MRI.

Đọc tiếp trong bài chính.

4. Bàn giao giứa 2 công ty phân phối thiết bị St Jude tại khu Bắc, là TH Và VT, đầu năm 2015 đă không suôn sẻ.

Đă có BN đă được cấy một ICD cao cấp St Jude trong TP HCM năm 2013 do chính Cty TH cung cấp. V́ công việc thay đổi, BN này chuyển ra làm việc ở Hà Nội và đầu năm 2015 có hỏi Cty TH giới thiệu BV nào ở Hà Nội có thể kiểm tra ICD đó. Cty TH trả lời đơn giản là không có BV nào cả, và không cho thông tin nào khác. Đường cùng, BN đă liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi đă giới thiệu được BS ở Hà Nội có thể theo dơi ICD này. Chỉ có công ty với tinh thần y-đức tận cùng thấp mới "đem con bỏ chợ" như vậy! Mà đây là BN ICD cao cấp gần 1/2 tỷ VND, một BN VIP, chớ không phải BN một máy cơ bản!
Trong dịp bàn giao này, Cty TH đă tỏ ra có tinh thần y-đức quá ư là thấp khi rút các máy chương tŕnh đă cung cấp cho các BV trước đây ở khu Bắc. Đă có nhiều BV đă phải gửi BN về nhà khi tới kiểm tra máy do chính Cty TH cung cấp trước đây. Thay v́ làm việc với Cty VT để bàn giao các máy chương tŕnh, Cty TH đă bỏ rới tất cả các BN ở khu Bắc, không có mảy may quan tâm nào đến BN khi thu hồi các máy chương tŕnh. Nếu BN ICD trên c̣n bỏ rơi, th́ không quan tâm BN máy tạo nhịp khong có ǵ lạ!
Mà Cty VT cúng đă không nhanh chóng nhảy vào giúp BV và BN.
Thật ra lỗi chính là với Cty St Jude đă không có chương tŕnh bàn giao rơ ràng, đưa đến t́nh trạng BN bị bỏ rơi!  Đúng là t́nh huống "trâu ḅ húc nhau ruồi muỗi chết" mà người chăn trâu và ḅ không màng can thiệp!

Ở tỉnh, v́ số lượng cung cấp thấp, Cty Tâm Thu, cũng đă có lần rút ra khỏi một BV tỉnh. Tuy nhiên máy chương tŕnh chúng tôi cung cấp cho BV vẫn để đó v́ 
chúng tôi nh́n nhận trách nhiệm đối với các bệnh nhân đă cấy máy chúng tôi cung cấp!
Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng là bạn đồng hành với tất cả BN mang máy Biotronik!

Hành động ở trên chứng tỏ là Cty TH không cùng quan điểm với chúng tôi về trách nhiệm đối với BN đă mua máy của công ty. Cty VT có vẽ cũng không quá sốt sẵng về cấu thư hai trong trường hợp máy St Jude. Phần Cty St Jude, chắc xem VN là thuộc khối kém phát triển nên không màng quan tâm!

Đọc tiếp trong bài chính.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 20/05/2016                                                                                                  Copyright NWSPI 2015 - 2016