NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English
English Home PageTrang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Cty Biotronik đạt
mức an toàn cao nhất 
trong các nhà sản xuất
máy điều trị nhịp tim.

Ts Trần Thống

Điều mà không có công ty máy tạo nhịp (và máy phá rung, máy điều trị suy tim) nào phủ nhận là Cty Biotronik là công ty đă đạt mức an toàn cao nhất, đă không có bất cứ FDA recall nào trong ṿng 10 năm nay. Trong thời gian này
Trong khi máy tạo nhịp/phá rung chỉ có thời gian hoạt động 5-15 năm, dây điện cực có thể ở trong người bạn 20-30 năm. Nếu dây có sự cố, th́ ở VN chỉ có thể bỏ dây lại trong người và thêm dây khác. Nhưng, tĩnh mạch của con người đâu có phải rộng thênh thang, muốn cấy vào bao nhiêu dây điện cực cũng được? Đă có nhiều BN khi thay máy đă phải thay vai cấy máy, v́ khi tháo máy ra, th́ BS phát hiện dây điện cực không thể sử dụng lại được (khi dây bị động th́ hư), và tĩnh mạch đă hẹp lại nên không thể đưa dây mới qua. Ở Âu-Mỹ, khi dây hư th́ có thể đến BS chuyên môn rút dây, để lấy dây điện cực ra. Thủ thuật này có mức sự cố nhỏ, nhưng không phải 0. Ngay cả ở các trung tâm nhiều kinh nghiệm mức sự cố là 1,4%, mức tử vong là 0,28%! Đây là lư do nhiều dây Riata đă bị sự cố dây đồng ḷi ra trong tĩnh mạch, mà BS vẫn do dự không rút ra. Tuy nhiên đén khi dây bị hư về phương diện điện (sốc lầm, có nhiễu, dây đồng đứt) th́ BS sẽ phải cấy dây mới.

Về phương diện an toàn dây điện cực th́
Đă có nhiều giải thích t́nh trạng "bất thường" 0 recall của Cty Biotronik, như dưới đây
Lư do Cty Biotronik đạt được mức an toàn cao, thật ra rất đơn giản: truyền thống an toàn BN trên hết. Cty nào cũng có những tuyên bố tương tự. Chúng tôi xin được tŕnh 2 thí dụ bên dưới để chứng minh truyền thống đó.
Tóm lại truyền thống an toàn BN trên hết và truyền thống để các kỹ sư quyết định với sự góp ư của Marketing, thay v́ truyền thống Marketing ở vị trí lănh đạo như ở các công ty Mỹ, đă giúp Cty Biotronik đạt mức an toàn cao nhất trong các công ty máy tạo nhịp!

Do đó bạn có thể an tâm khi dùng các thiết bị Biotronik!

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 30/11/2012                                                Copyright NWSPI 2012