NWSPIBanner

TamThu

powered by FreeFind
Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Công ty Biotronik


BioLogo
Công ty Biotronik được sáng lập năm 1963 tại Berlin, Cộng Hoà Liên Bang Đức. Công ty có nhiều cơ sở săn xuất ở CHLB Đức và ở Hoa Kỳ. Địa chỉ của công ty là:

          Biotronik SE & Co KG
          Woermannkehre 1
          D-12359 Berlin 
          Germany
          http://www.biotronik.com


Trên 3.000.000 máy tạo nhịp tim Biotronik đă được cấy cho bệnh nhân trên thế giới trong 48 năm qua.
Tên trên có kể từ ngày 14/8/2009. Trước đây tên công ty là Biotronik GmbH & Co KG. Theo luật CHLB Đức,
  • GmbH = CT TNHH (công ty trách nhiệm hữu hạn). 
  • Co KG = công ty hợp danh (partnership) trong đó "người" có trách nhiệm vô hạn là một CT TNHH! 
  • SE = Societas Europaea, công ty cổ phần Châu Âu

Trên thị trường quốc tế (ngoài Hoa Kỳ) công ty Biotronik đứng hạng nh́ về số máy tạo nhịp tim được bán, nhưng đứng hạng đầu về an toàn. Theo thống kê cơ quan Food and Drug Administration, Hoa Kỳ, các máy Biotronik ít gặp trục trặc nhất trong các loại máy tạo nhịp tim được bán ở Hoa Kỳ.
Ngoài các máy tạo nhịp tim, công ty Biotronik c̣n săn xuất các máy phá rung tự động để điều trị rung thất và nhịp tim nhanh, các máy tạo nhịp để điều trị suy tim,  các dụng cụ thông tim và stent.

BioHQ


Trụ sở công ty Biotronik, Berlin, CHLB Đức


BioEurope

Biotronik ở Âu Châu


BioWorld

Biotronik trên toàn cầu (2011)

Tài liệu tham khảo

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ nwspi@comcast.net hoặc lienlac@tamthuvn.com.  Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor


Last updated:  21/12/2013           Copyright NWSPI 2007-2013