NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Danh mục website


Liên lạc:
lienlac@
tamthuvn.
com
20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỹ niệm 20 năm.

Kỹ thuật viên
thiết bị điều trị nhịp tim:
một trợ tá tất yếu cho bác sĩ nhịp


Theo quan niệm của chúng tôi, vai tṛ của kỹ thuật viên thiết bị điều trị nhịp tim (CRM) là một trợ tá tất yếu của các bác sĩ nhịp. Cái nh́n này khác vói đóng góp của một số kỹ thuật viên đă được huấn luyện sơ sài chỉ
  • đo các thông số tạo nhịp khi cấy máy
  • khi kiểm tra máy: đo ngưỡng tạo nhịp và điều chỉnh biên độ xung (cũng không c̣n cần thiết lắm với các máy thế hệ mới đă tự động hóa nhiều), điều chỉnh mode theo lời dặn của BS.
Nếu chỉ đơn giản như thế, th́ chỉ cần huấn luyện kỹ thuật viên khoảng 2 tháng là đủ. Trong khi đó, ở công ty Tâm Thu chúng tôi nghĩ là phải mất >1 năm mới đào tạo xong một kỹ thuật viên tạm được, và sau đó phải mất nhiều năm mới trở thành kỹ thuật viên tốt. Vậy sự khác biệt là như thế nào? Chúng tôi đưa một số thí dụ bên dưới.

BN 1. BN này đă mang máy phá rung 1 buồng được 3-4 năm. Lần kiểm tra cuối cùng KTV cty A tuyên bố (BN thuật lại): "máy hoạt động tốt". BN cứ cảm thấy mệt nên đă t́m tới chúng tôi. Chưa kiểm tra máy, chúng tôi đă nhận thấy là BN này bị hội chứng máy tạo nhịp (HCMTN). Với tạo nhịp thất gần 100% do block nhĩ-thất, chúng tôi quan tâm suy tim, nên đă giới thiệu đến BS nhip khám tiếp. Với suy tim nặng, BN đă phải nâng cấp lên máy điều trị suy tim phá rung (CRT-D). BN v́ lâu ngày không có huyết lưu tốt do block nhĩ thất (và thêm HCMTN) đă có nhịp nhĩ rất cao 120 n/p (chúng tôi không biết khi mới cấy máy, nhịp xoang BN có cao như vậy hay không). Đây là một t́nh trạng rất khó điều chỉnh vi theo suy nghĩ đơn giản, muốn đạt đồng bộ nhĩ thất, hầu tránh HCMNT, cần phải tạo nhịp ở thất 120 n/p, nhịp quá cao cho BN. Chúng tôi đă điều chỉnh được và đạt đồng bộ nhĩ thất với nhịp thất b́nh thường... nhưng có lẽ can thiệp của chúng tôi đă quá trễ! Khoảng 3 tháng sau, sau nhiều năm HCMTN, BN đă vào rung nhĩ dai dẵng. Gần 1 năm sau mới ngưng. Lúc đó sức khỏe BN đă suy sụp quá mức, nên bị những triệu chứng khác (huyết áp quá thấp), nên chỉ 1 năm sau là mất.
Thường HCMTN sẽ xuất hiện trong ṿng 6 tháng đầu. Lỗi của KTV cty A là không nh́n ra sự cố này để yêu cầu nâng cấp máy lên. Và v́ t́nh trạng này kéo dài 3-4 năm, đă đưa đến BN mất sớm. BN này có đủ phương tiện tài chính để nâng cấp máy, điển h́nh là đă nâng cấp lên được máy phá rung 3 buồng!

BN 2. Trong một t́nh cờ chúng tôi được biết về một BN được cấy máy tạo nhịp 2 buồng cao cấp nhất của cty B. V́ nhịp nhĩ cao, 120 n/p, KTV không biết điều chỉnh, nên đă chọn dùng máy cao cấp này như một máy tạo nhịp cơ bản (Mode: VVI, xem ô đỏ trong h́nh)!

Bad programming

Chúng tôi không có theo dơi BN này, nhưng xác suất không nhỏ sẽ di theo vết xe của BN 1. Như đă ghi ở trên, chúng tôi có thể điều trị chuẩn trường hợp này.

BN 3. BN này đă cấy một máy phá rung 1 buồng của Cty C được 3 năm. Trong suốt thời gian đó BN bị loạn nhịp liên tục. Máy báo cáo đă có 157 cơn loạn nhịp và đă phát > 100 sốc. BS không giúp được ǵ v́ kỹ thuật viên báo cáo là sốc chuẩn. BS đă có làm thăm ḍ điện cinh lư t́m ở loạn nhịp để đốt nhung không t́m được ổ loạn nhịp. V́ đă bị quá nhiều sốc, BN đă bị trầm cảm nặng. V́ vậy đă xoay qua hội chẩn với chúng tôi. Một điều chúng tôi khám phá là KTV Cty C đă khóa lại chức năng ghi đoạn tiền sử điện tim, là đoạn điện tim trước khi máy phát hiện nhịp nhanh. Không có đoạn này chúng tôi cũng bó tay. Lư do KTV khóa lại ghi tiền sử là tại chức năng này rất hao pin.
Chỉ sau 3 năm vi số sốc quá nhiều, nên máy sắp hết pin. Đây là máy phá rung được Cty C quảng cáo là có thời gian hoạt động 10 năm! BN đồng ư thay máy của Cty Tâm Thu.
Chỉ vài ngày sau, BN đă bị một cơn loạn nhịp và bị một số sốc. Mặc dù BN ở nơi xa, nhờ hệ thống bệnh viện có thể cấy được máy của chung tôi (cần công ty có hợp tác với nhiều BV ở dọc theo bề dài VN),và BV đă được chúng tôi cung cấp máy chương tŕnh để kiểm tra, BN đă được kiểm tra máy ngày hôm sau và các số liệu, kể cả điện tim đă được gửi về chúng tôi. Với chuyên gia máy phá rung với >15 năm kinh nghiệm với các máy phá rung Biotronik, sau vài giờ phân tích điện tim chúng tôi đă đến kết luận là BN có 2 loại loạn nhịp. Một nhịp nhanh thất (VT) chậm sẽ khởi kích một VT nhanh. Chúng tôi đă giới thiệu BN đi đốt các ổ loạn nhịp. Ca đốt thành công và từ 2,5 năm nay BN đă trơ lại cuộc sống b́nh thường, không c̣n bị sốc, và quan trọng là hết trầm cảm!
Đây là trường hợp một máy phức tạp (máy phá rung) không được một kỹ thuật viên với kinh nghiệm phân tích điện tim theo dơi nên BN đă phải sống 3 năm đau đớn. Với kỹ thuật viên kinh nghiệm của Cty Tâm Thu, phối hợp với Bs đốt cơ tim kinh nghiệm, căn bệnh đă được giải quyết êm xuôi. Không có kỹ thuật viên kinh nghiệm phân tích điện tim được ghi lại, BS trước đó làm thăm ḍ điện sinh lư mà không t́m được ổ loạn nhịp. Lư do đơn giản là BS t́m ổ gây ra cơn VT nhanh! Cần phải kích hoạt VT chậm th́ mới kích hoạt được VT nhanh th́ mới t́m được cả 2 ổ loạn nhịp. Đóng góp của KTV Cty Tâm Thu là nh́n ra được 2 loại loạn nhịp này! Trường hợp này các sốc đều chuẩn. Nhưng KTV kinh nghiệm sẽ không chấp nhận BN có nhiều sốc như vậy nên sẽ t́m cách giải quyết. KTV thiếu kinh nghiệm chấp nhận t́nh trạng đó v́ không biết làm ǵ hơn!
Trường hợp này cũng tương tự câu danh ngôn: "đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ". Nhờ có KTV kinh nghiệm, BS đă thành công đốt 2 ổ loạn nhịp!
Với các máy phá rung, trước khi cấy máy, bạn không thể biết trước sẽ cần sự hỗ trợ nào từ KTV. Vậy tại sao không chọn máy từ công ty với KTV nhiều kinh nghiệm nhất?

BN 4. Cty máy phá rung này đă có dây sốc đă có lệnh thu hồi v́ sự cố dây đồng ḷi ra và nguy hiểm hơn là chập mạch các dây đồng và điện cực sốc. Theo các hướng dẫn chúng tôi thu thập ở trên mạng th́ khi dây sốc có sự cố điện th́ cần phải thay cả dây mới. Trong trường hợp này BN đă bị sốc lầm và điện tim ghi lại có nhiễu trên kênh nhân cảm ở thất. Vậy là có sự cố điện rồi. Vậy mà KTV Cty D, nhà cung cấp ở VN, lại đề nghị với BS chỉ cần thêm một dây điện cực tạo nhịp dùng để nhận cảm các sóng, và tiếp tục dùng các điện cực sốc. Rốt cuộc BN đă quyết định mua một dây sốc mới của Cty Tâm Thu.

Trong các thí dụ trên, cả 4 BN đều có phương tiện tài chính dồi dào, nhưng v́ không t́m hiểu bề dày kinh nghiệm của nhóm kỹ thuật viên công ty cung cấp nên đă bị hại!
Trong trường hợp đầu, đúng ra cần nâng cấp máy ngay từ tháng thứ 6 sau khi cấy máy phá rung đầu tiên. Nếu KTV đê ư thấy HCMNT th́ đă phải bàn chuyển sang máy 2 buồng.
Trong trường hợp thứ nh́, đây chỉ là vấn đề điều chỉnh máy cao cấp!

Đúng là:     tiền mất tật mang!

Ở đoạn trên chúng tôi hơi bi quan về các KTV các công ty khác. Vậy Cty Tâm Thu đă có những thành tích ǵ? Trường hợp BN số 3 ở trên có thể xem là một thành công của Cty Tâm Thu.

BN 5. BN này đă cấy một máy phá rung điều trị suy tim do chúng tôi cung cấp.
Arrhythmia Log

Trong biểu đồ trên, cho đến tháng 7/2011, BN này đă có những đợt loạn nhip kéo dài mấy ngày liền. Chúng tôi đă làm việc với BS hơn 1 năm nhưng vần không tránh được các cơn loạn nhịp. Măi đến cuối tháng 7/2011, nhờ phân tích >30 cơn loạn nhịp chúng tôi rốt cuộc đă t́m ra được nguyên nhân: dây sốc đă được cấy gần một ổ loạn nhịp, nên khi sức khỏe BN có thay đổi, là sẽ có những cơn loạn nhịp. Chẳng những chúng tôi đă t́m ra nguyên nhân mà chúng tôi cũng đă dùng một chức năng it dùng của máy để tránh tạo loạn nhịp. Sau đó, lâu lâu BN có những cơn loạn nhịp, nhưng t́nh trạng này có thể chấp nhận được.
BN này được theo dơi từ xa qua hệ thống Home Monitoring. Nhờ vậy BN đă không phải tới BV khám 31 lần mà chúng tôi vẫn có đầy đủ số liệu để phân tích các điện tim và chẩn đoán được nguyên nhân. Ở VN chỉ có Cty Tâm Thu là có thể cung cấp dịch vụ Home Monitoring.

Ở đoạn đầu chúng tôi có bàn đến huấn luyện một kỹ thuật viên Cty Tâm Thu phải mất nhiều năm. Vậy tại sao lâu vậy? Lư do được tŕnh trong 2 h́nh trong khung bên dưới. Đây là lớp đâu (upper level) các thông số một máy phá rung điều trị suy tim. Sau mỗi thông số trong h́nh c̣n có 1 hay 2 lớp thông số khác.

CRTD para 1

CRTD para 2
Thông số lớp đầu (top level) máy phá rung 3 buồng

SR para
Thông số lớp đầu (top level) máy tạo nhịp 1 buồng với nhịp thích ứng (VVIR) thế hệ mới.

Kỹ thuật viên để điều chỉnh được máy cần hiểu các thông số trên, kế đến hiểu tương tác giữa các thông số, và phải hiêu tác dụng các thông số với sức khỏe BN. Và phải hiểu đọc các thống kê các chỉ số sức khỏe BN được máy ghi lại và cách thay đổi các thông số để ảnh hưởng các chỉ số này. Đây là trường hợp BN không có loạn nhịp. Khi có loạn nhịp nhanh phải phân tích các số liệu máy ghi lại, kể cả điện tim và quan trọng nhất là đoạn tiền sử điên tim (trước khi có cơn loạn nhịp) để t́m xem có cách nào tránh dược cơn loạn nhịp (như trường hợp BN 3BN 5). Học lư thuyết rất khó. Cần phải học trên các trường hợp thực tế. Ở VN các máy cao cấp không nhiều, do đó phải mất một khoảng thời gian dài. Huấn luyện các KTV Cty Tâm Thu là học từ các kiểm tra máy cao cấp với sự hướng dẫn một chuyên viên >20 năm kinh nghiệm.
Ở Âu-Mỹ sau khi tốt nghiệp các trung tâm đào tạo KTV, các KTV phải thực tập khoảng 1-2 năm với một kỹ thuật viên kinh nghiệm. Với nhiều ca được kiểm tra mỗi ngày, mức học của họ nhanh gấp 3-4 lần ở VN.

Vậy BS có thể điều chỉnh máy? Nói chung BS với các máy cao cấp (trừ máy tạo nhịp 1 buồng, xem h́nh trên, và  máy 2 buồng) thường chỉ điều chỉnh cấp cứu. Ngay cả ở Âu-Mỹ, đa số các BS nhịp cũng chỉ điều chỉnh cấp cứu, và phải nhờ kỹ thuật viên hay y-tá nhịp t́m hiểu và điều chỉnh các máy.
Các BV lớn ở Âu-Mỹ có y-tá nhịp để lập tŕnh các BN. Nói chung các y-tá nhịp cũng chỉ điều chỉnh cấp cứu và các máy tạo nhịp 1 và 2 buồng, và máy phá rung 1-2 buồng. Lư do là tại họ phải lo cho nhiều loại máy, nên không có thể hiểu sâu về các máy 1 công ty. Về lâu dài th́ vẫn phải nhờ KTV công ty cung cấp điều chỉnh các máy.

Ở VN, với t́nh trạng quá tải BV, không mấy khi BS có thể bỏ ra 10 phút kiểm tra máy cho bạn. Nói chi đến những ca phức tạp nhứ BN 3BN 5 cần một chuyên viên ICD bỏ ra cả mấy giờ đến cả mấy tháng phân tích điện tim. Một khi KTV đă phân tích số liệu, th́ BS nhịp có thể dựa trên phân tích này mà tác động, như trong ca BN 3.

Ở VN hiện nay, v́ các máy phá rung tương đối ít, chúng tôi tin tưởng BN của Cty Tâm Thu có thể có mức chăm lo bằng hay vượt các BN ở Âu-Mỹ. Vừa rồi đă có một BN mang máy phá rung Biotronik đă bị 4 sốc trong ṿng 10 ngày. BS đă nhờ KTV Cty Tâm Thu phân tích các số liệu đă được ghi trong máy. Các số liệu đă được gửi đến chuyên viên >20 năm kinh nghiệm của công ty. Chuyên viên đă phải mất 1 ngày nghiên cứu các số liệu trong 111 trang A4. Chuyên viên đă t́m ra được một số nguyên nhân và KTV đang hẹn BN trở lại để điều chỉnh máy. Chúng tôi không tin ở các công ty cung cấp máy phá rung khác ở VN, sẽ có ai bỏ ra 1 ngày nghiên cứu các số liệu! Ngay cả ở Âu-Mỹ cũng hiếm khi KTV bỏ chừng nấy thời giờ nghiên cứu số liệu một BN. Với BN 5, chuyên viên của chúng tôi đă phải theo dơi BN cả năm, và mỗi lần có cơn loạn nhịp cũng đă bỏ ít nhất là 1/2 ngày phân tích số liệu, để cuối cùng thành công điều trị được bệnh của BN.
Do đó, ở thời điểm này, chúng tôi tin tưởng BN VN mang máy phá rung Biotronik được hưởng mức chăm lo vượt bực, không thua mà có thể hơn BN ở Âu-Mỹ.

Bạn mua xe máy, sẽ bỏ thời giờ so sánh. Vậy tại sao khi chọn máy tạo nhịp/ phá rung sẽ ảnh hường đời sống bạn 6-15 năm, không bỏ thời giờ t́m hiểu sự hỗ trợ của công ty cung cấp bạn sẽ cần trong suốt thời gian mang máy?

Cấy máy chỉ là bước đầu trong hành trinh điều trị nhịp tim!

Khác với xe máy, có nhiều tiệm sửa, một máy tạo nhịp hay phá rung hoạt động không chuẩn, phải nhờ kỹ thuật viên kinh nghiệm của công ty cung cấp điều chỉnh. Máy hoạt động không chuẩn có thể hại sức khỏe của bạn (BN 1), biến cuộc sống của bạn thành địa ngục trần gian (BN 3, BN 4, BN 5)!
Máy càng cao cấp, càng cần sự hỗ trợ của Kỹ thuật viên công ty.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ t́m hiểu thêm và đi đến quyết dịnh

cho phép công ty Tâm Thu là hạn đồng hành điều trị nhịp tim của bạn.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 31/07/2015                                                               Copyright NWSPI 2015