NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Tet Mau Tuat

Tủ sách tư liệu khoa học

Các máy CRT cao cấp đầu tiên
được cấy ở VN năm 2018

Tháng 1 và 2, 2018, Cty Tâm Thu đă bắt đầu cung câp các máy điều trị suy tim cao cấp thế hệ 2017 của Biotronik  cho BN ở VN và đă có BN được cấy các máy này.

Evity 8HF-T QP
 • Evity 8 HF-T và Evity 8 HF-T QP. Đây là các máy tạo nhịp điều trị suy tim (CRT-P) cao cấp vớiEvity 8 HF QP longevity
     • Moi thời gian hoạt động dự tính 9,7 năm, với đầy đủ thống kê, kể cả 3 kênh điện tim với tiền sử trong suốt thời gian hoạt động. 
Evity 8HF-T QP
      Trong máy đầu tiên được cấy, khi kiểm tra máy, máy báo cáo là sẽ có thời gian hoạt động 11,4 năm (xem bên phải)!
      Kinh nghiệm của chúng tôi với các máy tạo nhịp Biotronik là thời gian hoạt đồng thưc tế sẽ dài hơn thời gian dự tính: xem bài báo cáo ở APHRS 2017.
      V́ máy mới được cấy, chúng tôi không buộc máy điều chỉnh biên độ xung tự động vào thời điểm kiểm tra máy. BN này có các ngưỡng tạo nhịp rất thấp: cả 3 ngưỡng tạo nhịp đều là 0,6V-0,5V@0,4 ms. Nếu chúng tôi buộc máy điều chỉnh biên độ tự động th́ biên độ xung sẽ chỉ là 1,5-1,6V và thời gian hoạt động được máy ước tính sẽ c̣n dài hơn 11,4 năm! 2,4V được ghi trong bảng bên phải, là biên độ tối đa sẽ được dùng để kiểm tra ngưỡng. Biên độ tối đa máy được dùng trong trường hợp ngưỡng tăng cao, là (2,4+1,2=)3,6V, như vậy là rất an toàn khi ngưỡng chỉ 0,5-0,6V vào thời điểm kiểm tra lần đầu.
      Thời gian hoạt động một máy đạt được tùy theo sưc khỏe của BN: ngưỡng tạo nhịp, mức tạo nhịp nhĩ, trở kháng tạo nhịp. Đoạn trên chỉ là một thí dụ để bạn hiểu là thời gian thực tế có thể tốt hơn là thời gian dự tính. Cái này cũng như khi bạn mua một chiếc xe ô-tô, công ty xe sẽ dự tính là dùng 5 lít/100 km. Nhưng tùy theo cách xe được điều chỉnh (= điều chỉnh máy) và loại đường (= sưc khỏe), mức sử dụng có thể là 4 lít hay 6 lít! V́ vậy cần phải đi kiểm tra máy thường xuyên (khoảng 6 tháng). Tốt nhất là đăng kư Home Monitoring để được kiểm tra máy mỗi đêm.
    • Với các dây thất phải Solia S và dây thất trái Sentus ProMRI OTW BP (hai cực) và QP (4 cực), bộ máy đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức 2 W/Kg, và 3 Tesla toàn thân đến mức 2 W/Kg. Trong vùng đầu, có thể dùng đến 3,2 W/Kg. Không có giới hạn thời gian chụp MRI.
     Như vậy là khi có nhu cầu chụp MRI, bạn có thể tới bất cứ trung tâm MRI nào ở VN (có trung tâm chỉ có máy 1,5 Tesla, có trung tâm chỉ có máy 3 Tesla)  để chụp, sau khi đă ghé khoa tim mạch trước đó  từ 0 đến 14 ngày  để kiểm tra và điều chỉnh máy.
     Dây Solia S ở tim phải là dây điện cực duy nhất ở VN đạt tương thích MRI 1,5T đến 4 W/Kg cùng lúc đạt tương thích MRI 3 T. Như vậy là mức tăng nhiệt ở đầu dây điện cực Solia rất thấp. Trong một nghiên cứu gần đây (Williamson, 2017) với dây chỉ đạt 2 W/Kg, đă có một số tổn thương cơ tim (tạm thời) do nhiệt độ đầu dây quá cao. Với 4 W/Kg, khi chụp MRI b́nh thường, sẽ tránh được các tổn thương tạm thời (?) đó! An toàn tối đa khi chụp MRI với các dây điện cực Solia
    • MoiMột chức năng mới là MRI AutoDetect. Các máy Evity có bộ phận để phát hiện từ trường mạnh của máy MRI. BN cần ghé khoa tim mạch có máy chương tŕnh của Biotronik. Sau khi kiểm tra sưc khỏe, Bs sẽ chọn chương tŕnh để dùng khi chụp MRI. BN sẽ có 14 ngày sau đó để chụp MRI. Máy chỉ chuyển qua chương tŕnh MRI khi BN đă nằm lên bàn MRI và đang được đưa vào máy MRI. 1 phút sau khi rời khỏi bàn MRI, máy sẽ trở lại chương tŕnh tối ưu và BN có thể về nhà.
    • MoiTối ưu hóa CRT với AVOpt. Đây là một chức năng mới.
    • Với máy HF-T BS có thể chọn véc tở tạo nhịp thất trái từ 6 véc-tơ với 2 điện cực.
    • MoiVới máy HF-T QP BS có thể chọn véc-tơ tạo nhịp thất trái từ 13 véc-tơ nhờ 4 điện cực ở thất trái.
     Trong khi chúng tôi kiểm tra BN đầu tiên được cấy máy HF-T QP, chúng tôi đă gặp trường hợp một vị trí điện cực có ngưỡng cơ hoành rất thấp <0,5V@0,4ms. Nếu BN này đă chọn cấy máy với dây thất trái 2 cực, và 1 trong 2 điện cực rơi vào vị trí với ngưỡng cơ hoành thấp như vậy, là hầu như mất đi 1 điện cực (v́ cơ hoành sẽ giựt khi tạo nhịp). Với máy dùng dây 4 cực, vẫn c̣n 3 điện cực có thể dùng! Đây là nguyên nhân tại sao Cty Tâm Thu dự tính chỉ cung cấp máy dùng dây thất trái 4 cực cho các BN cấy CRT lần đầu.
     • Ưu điểm của dây 4 cực là dễ cấy hơn. Với dây 2 cực, th́ khi cấy kỹ thuật viên phải kiểm tra kỹ càng hơn là các điện cực được đặt ở điểm tạo nhịp thất trái tốt. Khi các vị trí các điện cực tốt, th́ không có khác biệt về hiệu quả CRT giữa HF-T và HF-T QP.
    • Các chức năng khác đă có trong các thế hệ CRT-P trước
     • nhịp sinh lư CLS. Rất hữu ích cho BN bị suy nút xoang, hay BN lớn tuổi không vận động đủ mạnh để kích hoạt bộ phận gia tốc được dùng để tăng nhịp máy.
     • có thể đăng kư Home Monitoring.
     • Fractal Iridiumđiều chỉnh biên độ xung tự động cả 3 kênh chỉ với biên độ xung là +1V trên ngưỡng. Có thể dùng biên độ thấp như vậy là nhờ chất phủ fractal Iridium (xem h́nh bên phải) trên các điện cực giúp đạt mức sinh hợp (biocompatibility) cao. Fractal Iridium cũng giúp có biên độ các sóng điện tim cao giúp máy hoạt động chuẩn.
     • Trở kháng lồng ngực để theo dơi phù phổi. Với đăng kư Home Monitoring có thể dự đoán suy tim cấp
     • RVs trigger. Để giúp đạt mức đồng bộ 2 thất cao, có chức năng khởi kích thất trái khi có nhận cảm ơ thất phải, cùng lúc ức chế xung thất phải để tiết kiệm pin. Để tái đồng bộ tim hiệu quả cần đạt >98% CRT.
     • LV T wave protection. Chức năng an toàn ức chế xung thất trái để tránh phát xung vào sóng T thất trái.
      Tối quan trọng trong các máy CRT-P v́ lở phát xung vào sóng T ở thát trái có thể tạo rung thất mà máy CRT-P không thể phá được!
     • Lập tŕnh wireless. Rất tiện cho các người lớn tuôi và bệnh nhân nữ.
     • Bs có thể chọn giữa 4 loại điện cực thất trái với 4 cực, các dây Sentus QP, và có 2 chọn lựa với các dây Sentus BP.
Intica 7 HF-T
 • Intica 7 HF-T. Đây là máy phá rùng đồng bộ tim (CRT-D) cao cấp với
      • Thời gian hoạt động dự tính 7,6 nămCao cap với 4 sốc/năm và có thể ghi lại đến 60 phút 3 kênh điện tim với tiền sử trong suốt thời gian hoạt động.
       • Đây là một ca thay máy. Trước đây BN đă mang máy Lumax 300 HF-T. Thời gian hoạt động dự tính máy này là 6,7 năm. Rốt cuộc BN đă mang máy được 6 năm 8 tháng (6,7 năm). Ngoài ra BN này đă có 45 sốc điều trị. Nếu tính mỗi sốc là tương đượng với 0,75 tháng hoạt động, th́ thời gian hoạt động tương đương của máy này là 9,5 năm... vượt xa thời gian hoạt động dự tính! Một lần nữa chứng tỏ là Cty Biotronik rất dè dặt với dự tính thời gian hoạt động!
       • Với chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động, thời gian này có thể dài hơn nhờ tiết kiệm pin với xung thấp
     • V́ đây là ca thay máy, máy dùng dây điện cực thất trái 2 cực. Ngoài máy này, chúng tôi cũng có thể cung cấp máy Intica 7 HF-T QP để dùng với dây điện cực thất trái 4 cực.
    • Khi cấy với dây nhĩ Solia S, dây sốc Linox smart/ Protego/ Protego DF-1/ Plexa ProMRI, dây thất trái Corox hay Sentus BP hay QP, bộ máy sẽ đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 2 W/Kg, 3,2W/Kg vùng đầu. Không có giới hạn thời gian chụp MRI.Cao cap
    • Bộ máy có MRIAutodetectMoi  Chỉ duy nhất từ Biotronik.
    • BS có thể chọn từ 5 véc-tơ tạo nhịp thất trái. Với máy HF-T QP, có thể chọn từ 12 véc-tơ từ các điện cực của dây thất trái 4 cực.
    • Máy có chức năng điều trị loạn nhịp nhĩ bằng đợt xung nhanh (ATP) hay đợt sóng RF.Mới
    • Với máy HF-T QP, có thể MultiPole Pacing, tạo nhịp từ 2 ca-tốt ở thấy trái, với biên độ xung và thời gian có thể chọn được, đê giúp các trường hợp không điều trị hiệu quả được với tái đồng bộ với 1 ca-tốt thất trái. Cao capMới
    • Máy có Early ATP-One-Shot Mới: sẽ phát đợt ATP chỉ sau 12/16 khoảng R-R nhanh trong vùng rung thất trong khi sốc sẽ chỉ nạp điện sau khoảng dài hơn, thí dụ 30/40. Vậy là trong vùng rung thất của máy sẽ có ATP sớm (hiệu quả phá các cơn nhịp nhanh thất với nhịp trong vùng rung thất của máy) cúng lúc sốc trễ (để tránh sốc v́ các cơn loạn nhịp thoáng). Chỉ duy nhất từ Biotronik!
    • Máy có nhịp thích ứng sinh lư CLS. Đây là CRT-D đầu tiên có nhịp thích ứng này. Sẽ rất tốt cho BN suy nút xoang, hay BN lớn tuổi không vận động đủ mạnh để kích oạt bộ phận gia tốc thường được dùng trong các máy khác để tăng nhịp. Cao cấpChỉ duy nhất từ Biotronik. 
    • Năm 2016, Cty Biotronik bắt đầu cung cấp dây sốc Plexa. Đây là dây sốc với một thiết kế mới để đạt mức an toàn tối đa. Cty Biotronik đă nghiên cứu thiết kế dây này từ năm 2009 nhằm tạo ra một dây vượt hẵn các dây trước đây về an toàn. Cty Tâm Thu cũng đă bắt đầu chuyển sang dây Plexa năm 2017.
    • Các chức năng đă có trong các máy thế hệ trước
     • 8 sốc 40 Joules trong vùng rung thất, giúp phá tất cả các cơn rung thất (NORDIC ICD, 2016). Cấy máy ICD không phá được tất cả các cơn rung thất, v́ không đạt 40 Joules ngay từ sốc đầu, hay giới hạn 6 sốc, th́ đúng là "tiền mất tật mang", đánh cuộc với mạng sống của bạn! Và có thêm 8 sốc 40 Joules trong mỗi vùng nhịp nhanh thất VT1 và VT2, tối đa 40 Joules, nếu cần.
     • Điều chỉnh biên độ xung tự động ở cả 3 kênh: nhĩ, thất phải, thất trái. Biên độ xung chỉ cần +1V trên ngưỡng tạo nhịp nhờ các điện cực có lớp phủ fractal Iridium sinh hợp (Biocompatible) giúp giảm viêm, một nguyên nhân tăng ngưỡng. Ngoài ra các dây điện cực cũng có thêm nhẫn tiết chất steroid để giảm viêm nếu có. Với biên độ xung thấp, thời gian hoạt động có thể dài hơn thời gian dự tính.
      Chất fractal Iridium cũng giúp các sóng có biên độ cao. Khi có rung thất mà biên độ sóng quá thấp, máy sẽ không thể phart hiện được sóng, sẽ tưởng lầm là nhịp thấp, không điều trị. Vậy đây là một chức năng an toàn tối quan trọng.
     • Có thể dùng bộ lọc để ép sóng T điện tim, tránh nhận cảm lầm. Đây là một cách giải quyết đơn giản vấn đề sốc lầm do sóng T bị nhận cảm lầm. Đă có công ty chọn phân tích các nhận cảm để quyết định nhận cảm là sóng T hay sóng R. Vấn đề là phân tích này không phải 100% chính xác nên có thể đưa đến máy không phát hiện cơn rung thất ... và máy sẽ không điều trị, đưa đến tổn thương nặng!
     • Smart Detection. Chương tŕnh phân biệt nguồn gốc cơn loạn nhịp: nhịp nhanh thất (VT) hay nhịp nhanh trên thất (SVT) với độ nhạy (phát hiện VT) > 99% và độ đặc hiệu (phát hiện SVT) > 94%. Giúp tránh điều trị lầm mà an toàn. Smart Detectrion là chương tŕnh phân biệt nhĩ-thất duy nhất đă được sử dụng hầu như không có thay đổi từ năm 1996 nhờ đạt hiệu quả tốt. 
     • Có thể đăng kư Home Monitoring, chương tŕnh theo dơi từ xa duy nhất hoạt động ơ VN, với kiểm tra máy mỗi đêm.
      • BN thay máy này đă tham gia Home Monitoring từ thế hệ trước v́ ở xa trung tâm cấy máy. Sau khi chuyển máy, chúng tôi cũng đă chuyển Home Monitoring sang máy mới. Với truyền tin lần đầu,  máy đă báo động là do thay đổi các chức năng giữa ḍng máy cũ và thế hệ mới có một thông số không hợp với t́nh trạng sức khỏe BN. Nếu không có Home Monitoring, măi đến 3-6 tháng sau, khi BN kiểm tra máy định kỳ th́ mới khám phá điều trị đă không được tối ưu trong suốt thời gian đó! V́ vậy chúng tôi đă hẹn BN trở lại điều chỉnh máy sau một tuần để chúng tôi có thời gian xem có cần điều chỉnh thêm những thông số khác.
       Chế độ VIP nhờ Home Monitoring, là được theo dơi mỗi đêm và với chuyên viên >20 năm kinh nghiệm phụ trách theo dơi, BN sẽ được thông báo nếu có sự kiện ǵ được khám phá. Mà tất cả là với BN ở nhà!
      • Ở Âu-Mỹ, Home Monitoring là một chỉ định cấp I của hội HRS (HRS Expert Consensus on Remote Monitoring, 2015). Tại sao BN VN không được hưởng chức năng này nếu có đủ phương tiện tài chính?
     • Trở kháng lồng ngực để theo dơi phù phổi.Cao cap Với đăng kư Home Monitoring có thể dự đoán suy tim cấp
     • RVs trigger. Để giúp đạt mức đồng bộ 2 thất cao, có chức năng khởi kích thất trái khi có nhận cảm ơ thất phải, cùng lúc ức chế xung thất phải để tiết kiệm pin
     • LV T wave protection. Chức năng an toàn ức chế xung thất trái để tránh phát xung vào sóng T thất trái. Chỉ có từ Biotronik.
     • Lập tŕnh wireless. Rất tiện cho các người lớn tuôi và bệnh nhân nữ.
Cao cap được dùng để đánh dấu các chức năng chỉ có trong các CRT-D cao cấp, không có trong các CRT-D cơ bản.
Mới được dùng để đánh dấu các chức năng chỉ mới có trong thể hệ máy này.
Trước khi chọn máy cao cấp bạn nên t́m hiểu về các chức năng các máy. Nếu bạn đă được giới thiệu một máy khác, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để xin so sánh giữa các máy. Ngoài các máy cao cấp trên, Cty Tâm Thu c̣n có các máy CRT-D cơ bản, nhưng cũng đạt mức an toàn cao như CRT-D ở trên.


Tài liệu tham khảo


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.

Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 11/02/2018                                                                                                          Copyright NWSPI 2018