NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Banner 5
Muốn thêm chi tiết về máy phá rung tương thích MRI, hăy bấm vào link.
Banner 1
Để đọc bài về cas MRI đầu tiên, hăy bấm vào link.
Banner 2
Để đọc bài về MRI, hăy bấm vào link.
Banner 3
lienlac@tamthuvn.com
Banner 4
Muốn thêm chi tiết về pin, hăy bấm vào link.
English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Tủ sách tư liệu khoa học

Theo dơi một bệnh nhân
máy CRT-D Lumax 300 HFT
với Home Monitoring


Chúng tôi đă có dịp theo dơi một bệnh nhân tại Viêt Nam qua hệ thống Home Monitoring trong thời gian 14 tháng. Bệnh nhân này cấy máy Lumax 300 HF-T v́ suy tim nặng NYHA IV,  cần máy hô hấp nhân tạo, ngay cả với điêu trị thuốc tối ưu. Sau khi cấy máy, bệnh nhân đă khỏe lại và có thể đi du lịch ra xứ ngoài thăm gia đ́nh. Mặc dù vậy, BN này đă có tổng cộng là 31 cơn loạn nhịp trong ṿng 13 tháng từ ngày cấy máy. Tai hại hơn là các cớn loạn nhịp cho đễn 20/7/2011 thường xảy ra từng đợt.

Theo kinh nghiệm chúng tôi các đợt loạn nhịp xảy ra v́: máy điều chỉnh không chuẩn gây ra các cơn loạn nhịp/điều trị, bệnh nhân không được điều trị thuốc tối ưu. Chúng tôi đă quyết tâm t́m hiểu BN này với theo dơi thường xuyên (hầu như mỗi ngày qua hệ thồng Home Monitoring) từ tháng 5/2011 đến giữa tháng 7, 2001. Trong thời gian này chúng tôi cũng có làm việc với BS điều trị thay đổi các liều thuốc hy vọng giảm các cơn loạn nhịp. Măi đến sau cơn loạn nhịp 20/7 chúng tôi mới khám phá ra nguyên nhân  và đây là tác động phụ của tạo nhịp rất hiếm xảy ra. Một khi đă hiểu rơ nguyên nhân, chúng tôi đă thay đổi điều trị của máy và trong ṿng 101 ngày sau đó BN đă không c̣n bị cơn loạn nhịp nào cả. Rồi có 1 cơn loạn nhịp được điều trị không đau đớn với ATP-One-Shot. V́ đó là một cơn cô lập nên chúng tôi cũng đă không có kêu BN vào tái khám.
Nếu BN chỉ vài tháng có một cơn loạn nhịp, th́ nói chung BS và chúng tôi chấp nhận. Nếu có những đợt loạn nhịp th́ không thể chấp nhận được và cần truy nguyên nhân và thay đổi điều trị. Chúng tôi nghĩ trong trường hợp này đă đạt được mục tiêu trên.
Cty Tâm Thu chỉ đạt được mục tiêu trong trường hợp BN này là nhờ Home Monitoring và có kỹ thuật viên 17 năm kinh nghiệm theo dơi BN.
Bạn có chắc được sự hỗ trợ tương tự từ các công ty khác?

Arrhythmia Log
Các cơn loạn nhịp.VT2: nhịp nhanh thât. VF: rung thất.
Mấy số là thời gian không bị loạn nhịp.

Chúng tôi chỉ bắt đầu theo dơi 9 tháng sau khi BN được cấy máy, vào cuối tháng 03. Khi bắt đầu theo dơi, chúng tôi đă kiểm tra lại các điều trị. Chúng tôi nhận thấy là 4 cơn loạn nhịp nhanh VT2 đă được điều trị thành công với ATP (đợt xung nhanh phá nhịp nhanh thất). Trong thời kỳ này BN đă bị 12 cơn loạn nhịp được máy phát hiện trong vùng rung thất. 8 cơn "rung thất" đă tự dứt trước khi máy nạp điện xong, cho nên sốc đă bị bỏ dở. Máy đă phát ra 4 sốc.

Từ nhận xét ATP thành công, chúng tôi đă bàn lại với bác sĩ về điều trị và BS đă quyết định bật lên ATP-One-Shot để điều trị các cơn loạn nhịp trong vùng rung thất đạt tiêu chuẩn nhịp vững, bằng một đợt xung nhanh. trước khi nạp điện sửa soạn phát sốc. Nhờ vậy trong thời gian chúng tôi theo dơi với Home Monitoring, BN bị 10 cơn rung thất mà 8 cơn đă được điều trị thành công với ATP-One-Shot, và máy chỉ phát có 2 sốc (1 rung thất với nhịp không đều, 1 ATP-One-Shot không thành công cần phát sốc).

Khi hỏi BN cảm giác ra sao trong cơn "rung thất" được điều trị bằng ATP-One-Shot, BN cho biết là cảm giác một cơn đánh trống ngực thoáng qua rồi hết. BN không có cảm giác điều trị.

ATP One Shot
Đoạn điện tim ghi lại trong máy cơn loạn nhịp được điều trị bằng ATP-One-Shot. Cơn "rung thất" đă bắt đầu khoảng 2 giây trước bên trái h́nh.
Đợt ATP với 5 xung đă phá được cơn loạn nhịp nên máy đă bỏ dở nạp điện, tiết kiệm được khoảng 2/3 năng lượng sốc.

Khi bắt đầu theo dơi, tỷ lệ tạo nhịp thất trái của BN chỉ đạt 85%. Theo các nghiên cứu về điều trị suy tim, cần đạt >95% tạo nhịp thất trái mới được kể là điều trị thành công. Khi phân tích các số liệu từ Home Monitoring chúng tôi đi đến kết luận là lư do tạo nhịp thất trái chỉ đạt 85% là do BN bị quá nhiều ngoại tâm thu thất. Chúng tôi đă bàn lại với BS nhận xét mày, và BS quyết định bật lên chức năng RVsense Trigger sẽ phát một xung ở thất trái (chỉ ở thất trái) khi máy nhận cảm một sóng R hoặc một ngoại tâm thu ở thất phải. Đây là chức năng chỉ có ở các máy CRT-D Biotronik. Nhờ vậy đạt tạo nhịp thất trái 98-100%!

Từ khi bắt đầu theo dơi với Home Monitoring, chúng tôi rất quan tâm mức tăng các loạn nhịp. Chỉ trong ṿng 2,5 tháng mà đă có 15 cơn loạn nhịp, gần bằng số trong cả 9 tháng sau khi cấy máy. Nguyên nhân là tại bệnh nhân này có quá nhiều ngoại tâm thu thất, >110 PVC/h, một mức rất là cao khi so với người b́nh thường có <10 PVC/h. Chúng tôi có bàn với bác sĩ, và bác sĩ quyết định tăng liều thuốc chẹn beta hầu giảm mức ngoại tâm thu thất. Với liều tối đa, mức NTTT có giảm một thời gian rồi lại tăng lại. Bác sĩ rất quan tâm là liều thuốc cao có thể làm tăng suy tim.

PVC rate before
Mức ngoại tâm thu thất

Chúng tôi đă kiểm tra lại các thông tin đă nhận được từ Home Monitoring. Nhờ vậy đă t́m được một nguyên nhân có thể giải thích mức PVC/h cao. Với giả thuyết này về nguyên nhân các ngoại tâm thu thất, chúng tôi đă bàn lại với bác sĩ và khi thay đổi chương tŕnh của máy, bác sĩ và kỹ thuật viên khám phá ra có thể đạt hiệu quả tốt với một phương cách tạo nhịp chỉ có ở các máy CRTD Biotronik thôi. Kết quả sơ khởi rất khả quan. Sau 4 tuần theo dơi (đễn 16/08), mức PVC đă giảm và trong thời gian này BN không bị cơn loạn nhịp nào cả.

PVC Rate
Mức ngoại tâm thu thất sau khi điều chỉnh máy

Trong h́nh trên, chương tŕnh máy đă được thay đổi vào dịp kiểm tra (FU) cuối cùng, 21/07. Sau đó mức PVC/h đă giảm rỏ rệt. Chúng tôi đang chờ thêm khoảng 2 tháng nữa trước khi soạn báo cáo về điều trị này. Trong thời gian này sẽ giảm liều thuốc chẹn beta cùng theo dơi sức khỏe của bệnh nhân.

H́nh đầu tiên ở trang web này sẽ được cập nhật thường xuyên. Đến cuối tháng 9 đă trên 2 tháng không có cơn loạn nhịp nào thêm từ ngày điểu chỉnh ở trên. Chúng tôi nghĩ đă t́m được nguyên nhân các cơn loạn nhịp gần đây. Khi nh́n lại các đoạn tiền sử điện tim được lưu lại trong máy, chúng tôi khám phá ra là triệu chứng chúng tôi khám phá đă có ngay từ lúc cấy máy, nhưng khó phát hiện!

Tóm tằt

Đây là một thí dụ theo dơi bệnh nhân qua hệ thống Home Monitoring. Trong thời gian theo dơi 6 tháng chúng tôi đâ có các thành quả sau đây
  1. Giảm đau đớn cho bệnh nhân nhờ bật lên ATP-One-Shot, tránh bệnh nhân bị 8 sốc
  2. Tăng tạo nhịp thất trái lên 99-100% từ 85%
  3. Điều trị nguyên nhân các cơn loạn nhịp gần đây.
  4. và một số điều chỉnh nhỏ hầu tối ưu hóa điều trị.
Thành quả số 3 và cách giải quyết đ̣i hỏi môt hiểu biết tường tận vể tạo nhịp và điều trị suy tim bằng tái đồng bộ tim (CRT). Công ty Tâm Thu với chuyên viên phụ trách Home Monitoring có kinh nghiệm 18 năm với các máy tạo nhịp và phá rung của Cty Biotronik, có thể đem lại các bạn theo dơi ngang hàng với theo dơi ở các nước Âu-Mỹ! Với Home Monitoring bạn sẽ được kiểm tra mỗi ngáy, và khí có điều bất thường (loạn nhịp, máy hoạt động không chuẩn) máy sẽ có báo cáo trong ṿng 24 giớ. Và quan trọng là chuyên viên kiểm tra các báo cáo có đủ kinh nghiệm để phân tích các dữ liệu!

Nh́n lại, các dấu hiệu về nguyên nhân đưa đến NTT thất đă có từ khi chúng tôi bắt đầu theo dơi. Nhưng với kiểm tra máy thông thường, bác sĩ và kỹ thuật viên chỉ có một thời gian ngắn để phân tích các dữ liệu. Với Home Monitoring, chuyên viên HM có nhiều thời gian hơn và với kiểm tra mỗi ngày được nhắc nhở mỗi ngày, nên có nhiều động cơ (motivation) để tái phân tích các dữ liệu để cuối cùng t́m được nguyên nhân.
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:22/07/2012                   Copyright NWSPI 2011 - 2012