NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Giới thiệu tạo nhịp tim

Sau đây là một số bài Powerpoint đă được chuyển qua Adobe Acrobat về tạo nhịp và chỉ định máy tạo nhịp. Các bài này được viết năm 1996 nên chỉ định tương đối dè dặt hơn bây giờ. Khi mở bài sẽ bị hỏi password, hăy bấm vào nút read-only.

  1. Cơ bản tạo nhịp  
  2. Chỉ định  
  3. Phương thức kích thích
  4. Chỉ định phương thức tạo nhịp
Năm 1998 chúng tôi có soạn một số bài để giới thiệu máy tạo nhịp:
  1. Lịch sử máy tạo nhịp
  2. Máy tạo nhịp cơ bản
  3. Kỹ thuật máy tạo nhịp
  4. T́m hiểu về máy phá rung


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ nwspi@comcast.net hoặc lienlac@tamthuvn.com . Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.

Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật 13/07/2010                    Copyright NWSPI 2007-2010