NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân

Máy điều trị suy tim (CRT)
BIOTRONIK
2018


Các bạn muốn t́m hiểu về máy điều trị suy tim  có thể xem trang Điều trị suy tim. Ở trang này chúng tôi chỉ giới thiệu các máy được Cty Tâm Thu cung cấp. 

Các máy điều trị suy tim (CRT) có thể chia ra 2 loại
Dây điện cực được cấy như trong h́nh bên dưới
CRT
  • dây điện cực nhĩ: dây tạo nhịp
  • dây điện cực thất phải: dây tạo nhịp với máy tạo nhịp (CRT-P), hoặc dây sốc với máy phá rung (CRT-D)
  • dây điện cực thất trái: sẽ xuống nhĩ phải, qua cửa xoang vành, vào xoang vành bên ngoài tim đên tĩnh mạch vành bên ngoài thất trái. Có 2 loại dây: dây 2 cực và dây 4 cực.

Chọn lựa

Các bạn được chỉ đinh cấy máy lần đầu tiên, th́ có thể chọn như sau
Các máy cao cấp dưới đây không được cung cấp ở tất cả các BV. Do đó hăy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn được cấy các máy này.
Lần đầu tiên được chỉ đinh cấy máy, hay ngay cả khi thay máy, bạn có nhiều chọn lựa, không biết nên chọn bộ máy nào? Ngoài ra có nhiều yếu tổ có thể giới hạn sự chọn lựa v́ quy chế thầu tại bệnh viện. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi hiểu rơ tất cả các thiết bị điều trị nhịp tim tại Viêt Nam, nên có thể tư vấn bạn. Vậy bạn hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail (xin cho biết chỉ định, tên BS chỉ định, BV bạn định cấy máy, nếu BS đă tư vấn bạn một máy nào cũng xin cho biết để chúng tôi so sánh các ưu/khuyết điểm của các máy tương tự, số điện thoại để liên lạc).

Bảng tóm tắt


Máy điều trị suy tim 3 buồng BIOTRONIK được cung cấp ở VN năm 2018 
Máy tạo nhịp Máy phá rung 3 buồng

MRc: tương thích MRI>
MRI AutoDeteect: MRI AutoDetect, tự động phát hiện MRI
SafeSynct: SafeSync, điều chỉnh wireless

=============


MRcMRI AutoDeteectSafeSync

Evity 8 HF-T

Evity 8 HF-T QP
SafeSync
Inlexa 3 HF-T DF1 Inlexa 3 HF-T QP DF1
Inlexa 3 HF-T, Inlexa 3 HF-T QP (DF1 và DF4)
Máy phá rung 3 buồng tương thích cộng hưởng từ
MRcSafeSync MRI AutoDeteect
Inlexa 7 HF-T DF4Inlexa 7 HF-TQP DF4>
Evity 8 HF-T
Evity 8 HF-T QP
Intica 7 HF-T, Inticas 7 HF-T QP (DF4, nếu cần DF1)

Các máy trên được cấy với các bộ dây đă đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đễn mức SAR 2 W/Kg (3,2 W/Kg trong cùng đầu) không giới hạn thời gian chụp, MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực đến 2 W/Kg với chụp 30 phút, nghỉ 4 phút. Chỉ định MRI 3 Tesla chỉ là tạm, trong thời gian đang làm thửu nghiệm để đạt toàn thân.

Chỉ định

Các bạn có thể xem bài về chỉ định máy tại trang web của hội nhịp học. Chúng tôi xin tóm tắt dưới đây
Về chọn lựa giữa máy tạo nhịp (CRTP) và máy phá rung (CRTD) th́ sự chọn lựa ở Âu-Mỹ thiên vị về máy CRTD, và tuổi tác (lớn tuổi chỉ cấy CRTP). Ở VN th́
Về chọn lựa giữa máy  HF-T (dùng dây 2 cực) và HF-T QP (4 cực) th́ dự định là trong năm 2018, sẽ chuyển qua cung cấp bộ máy  dây 4 cực cho các BN cấy CRT lần đầu. Các máy HF-T chỉ dùng cho BN thay máy đă được cấy dây thất trái 1 hay 2 cực kỳ trước. Với dây 4 cực, cấy dẫy thất trái được dễ dàng hơi đôi chút, v́ có thể chọn điện cực ca-tốt sau khi cấy máy xong, có 4 chọn lựa (với 12-13 véc-tơ) qua máy chương tŕnh. Với dây 2 cực, chỉ sẽ có 2 vị trí ca-tốt (với 5-6 véc-tơ) để chọn, nên khi cấy cần phải kiểm tra vị trí kỹ hơn.

Về chọn lựa DF-1 và DF-4, là phích dây sốc, th́ đây là chọn lựa của  BS, quyết định bởi hợp đồng BV với Cty Tâm Thu. Kỹ thuật phích và ổ cắm DF-4 của Biotronik bây giờ đă chuẩn, nên chúng tôi khuyên dùng tiêu chuẩn DF-4.

BN cần chụp MRI v́ các bệnh lư, hay phụ nữ có nguy cơ di truyền ung thư ngực (sẽ dùng MRI để kiểm tra MRI AutoDetectlại nhũ ảnh khi có nghi ngờ) nên cấy các máy đạt tương thích MRI là các CRT-P Evity hay các CRT-D Intica. Vào thời điểm cuối năm 2017, chỉ có các máy Biotronik là có MRI AutoDetect!

Với các bộ CRT-P  Evity 8 HF-T/HF-T QP sẽ có thể chụp 
Với các bộ CRT-D Intica 7 HF-T/ HF-T QP sẽ có thể chụp  Các điện cực Biotronik, nhờ lớp phủ fractal Iridium, được xem là sinh hợp (biocompatible) và low polarization, giúp các chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất hiệu quả và chỉ cần biên độ xung thấp.
Về phương diện tương thích MRI, các dây tạo nhịp thất phải Solia S, là các dây điện cực duy nhất đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg. Các bạn nên t́m hiểu tại sao nên "ưu tiên hậu bối hơn là tiền bối"!

Với MRI AutoDetect, không c̣n giới hạn chỉ được chụp MRI ở BV có khoa tim mạch có thể điều chỉnh mây tạo nhịp và có khoa MRI gần đó. Bây giờ có thể ngày T2, khi nghỉ trưa, ghé khoa tim mạch điều chỉnh máy tạo nhịp, rồi ra về. Rồi ngày T5 (trong ṿng 14 ngày sau khi được điều chỉnh ở  khoa tim mạch) đến giờ hẹn, tới trung tâm chụp MRI ở đầu kia thành phố có bác sỹ MRI kinh nghiệm, chụp MRI xong rồi ra về. Với chụp MRI phần đầu và cổ, giới hạn trong mọi trường hợp được phép chụp MRI là mức SAR giới hạn 3,2 W/Kg dù cho mức trung b́nh trên cơ thể là 2 W/Kg.

Evity là thế hệ thứ 3 CR-P tương thích MRI của Biotronik. Trước đó đă có các máy Evia, Etrinsa.
Intica là thế hệ thứ 4 CRT-D tương thích MRI của Biotronik. Trước đó đă có Lumax 740, Iforia, Itrevia.
Trong khi các máy tương thích MRI của các công ty khác chỉ mới là thế hệ đầu, hay thế hệ 2 thôi, Biotronik đă có kinh nghiệm với các bộ máy CRT tương thích MRI từ năm 2012! Quan trọng nhất là kinh nghiệm với các bộ dây đạt tương thích MRI, v́ điện cực ở đầu dây tiếp xúc trực tiếp với tim và tổn thương, nếu xảy ra, là do nhiệt độ đầu dây quâ cao.
Các dây Solia S, đă được sử dụng từ năm 2010 và hiện nay là dây cao cấp nhất của  Biotronik, và là dây duy nhất ở VN đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg (như thế có thể chịu mức tạo nhiệt trên dây cao mà không tăng nhiệt độ ở đầu dây đến mức có thể tổn thương cơ tim), cùng lúc đạt MRI 3 Tesla! Các bạn nên t́m hiểu tại sao nên "ưu tiên hậu bối hơn là tiền bối"!

Máy điều trị suy tim

Máy tạo nhịp điều trị suy tim (CRTP)

Evity 8 HF-T Evity 8 HF-TQP
Evity 8 HF-T Evity 8 HF-T QP
Evity 8 HF-TEtrinsa 8 HF-T QP

Máy phá rung điều trị suy tim (CRTD) cơ bản

Inlexa 3 HF-T Inlexa 3 HF-TQP
Inlexa 3 HF-T
Inlexa 3 HF-T QP
Máy phá rung điều trị suy tim (CRT-D) tương thích cộng hưởng từ (MRc)
Intica 7 HF-T Intica 7 HF-T QP
Inticas 7 HF-T Intica 7 HF-T QP

Dây điện cực thất trái

Đoạn này đă được dời sang trang riêng biệt. Hăy bấm vào trên để đến trang về Sentus.

Hỗ trợ của Công Ty Tâm Thu

Reliaty Một chức năng quan trọng mà ít được bàn đến là khi cấy máy CRT Biotronik, KTV Cty Tâm Thu sẽ hỗ trợ BS với máy đo điện tim với chức năng đo 3 kênh điện tim, Reliaty, có thể đo điện tim RA (nhĩ phải), RV (thất phải), LV (thất trái), như trong h́nh bên phải. Nhờ vậy BS sẽ được biết vị trí dây thất trái cách xa vị trí dây thất phải bao xa (theo thời gian). CRT đạt hiệu quả tốt khi điện cực thất trái phát xung ở điểm tim xa thất phải nhất, như vậy sẽ kích thích thất phải và điểm xa của thất trái cùng một lúc. Máy đo điện tim 3 kênh này chỉ có từ Cty Biotronik.

Sau khi BS đă cấy máy xong, sự hỗ trợ của KTV Cty Tâm Thu sẽ cần thiết. Lư do là điều chỉnh các máy trên với mấy trăm thông số rất tốn thời giờ, nên đa số BS sẽ giao cho KTV kiểm tra và báo cáo lại với BS. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, kiểm tra một máy CRT thường mất 15-30 phút. Đây là chỉ lấy và phân tích các số liệu b́nh thường, điều chỉnh cơ bản (thường là biên độ xung). Chưa kể phân tích số liệu khi có loạn nhịp hay khi máy không hoạt động chuẩn! Chuyên viên của Cty Tâm Thu nhiều khi đă phải mất cả giờ để phân tích và hiểu nguyên nhân cơn loạn nhịp và hiệu quả điều tr, hầu có thể tránh BN tiếp tục bị loạn nhịp. Đă có lần chuyên viên đă phải mất 4 tháng theo dơi với Home Monitoring mới phân tích được nguyên nhân cơn loạn nhịp (do tác động giữa máy và cơ thể BN) và suy ra cách điều chỉnh máy để tránh các cơn loạn nhịp!
Các KTV công ty Tâm Thu có thêm một ưu điểm, là đă học từ kinh nghiệm nhiều máy. Tất cả các kiểm tra máy cao cấp đều được chuyên viên với >20 năm kinh nghiệm với các máy Biotronik xem xét lại, và hướng dẫn sâu hơn cho tât cả KTV Cty Tâm Thu. Mỗi năm, một KTV có thể kiểm tra trực tiếp vài bộ máy ICD và CRT, nhưng đă được hướng dẫn về cả mấy chục kiểm tra máy ICD/CRT nhờ chương tŕnh đào tạo liên tục này. Cty Tâm Thu có đội ngũ KTV lớn nhất trong các công ty phân phối. Với học hỏi  từ tất cả các kiêm tra máy do KTV làm, và được sự hướng dẫn của chuyên viên, các KTV Cty Tâm Thu có được sự hiểu biết sâu nhất về điều chỉnh máy điều trị nhịp tim (tạo nhịp, phá rung, điều trị suy tim).

Biotronik đă nói lên sự quan trọng hỗ trợ này với slogan "Care beyond the implant", chúng tôi đă dùng để ra slogan tiếng Việt "Cấy máy chỉ là bước đầu trong hành tŕnh điều trị nhịp tim". Vai tṛ của KTV hỗ trợ BS rất quan trọng.

Cty Tâm Thu là nhà phân phối các máy điều trị nhịp tim trên toàn VN. Với nhiều BV tham gia cấy cái máy Biotronik, khi bạn đi xa nhà và cần được BS khám, Cty Tâm Thu có thể giới thiệu bạn đến BV gần nhất có máy chương tŕnh của Biotronik để được BS khám và kiểm tra máy  và gừi báo cáo về cho KTV công ty phân tích và nếu cần hướng dẫn BS điều chỉnh lại máy cho thích hợp với sự thay đổi bệnh t́nh của bạn.
Khi bạn đi chơi hay đi công tác ở nước ngoài mà cần được khám, hăy liên lạc với Cty Tâm Thu qua e-mail để được giới thiệu đến một BV có thể kiểm tra máy của bạn.
Bên dưới là bản đồ VN với các trung tâm cấy máy tạo nhịp Biotronik.

VN sites
Bấm vào h́nh để được chuyển đến trang web với tên các bệnh viện.


Các tài liệu tham khảo
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 6/01/2018                                                                                              Copyright NWSPI 2012 - 2018