NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

InlexInlexa 3 VR-T
English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân

Máy phá rung BIOTRONIK - 2018

Tóm tắt

Các máy phá rung chia ra nhiều loại
 • Máy 1 buồng: máy cơ bản có thể dùng với mọi bệnh nhân. Tuy nhiên không điều trị tốt bằng máy 2 buồng nếu cần tạo nhịp, hay thường có loạn nhịp trên thất.
 • Các dây điện cực của máy có thể cấy theo nhiều dạng tùy theo chỉ định sẽ được tóm tắt bên dưới

  Bấm vào link trong bài bên dưới để xem vị trí dây điện cực
  heart

  VVI
  S

  DDD
  D

  CRT
  CRT

  • Máy 1 buồng với dây điện cực được cấy ở thất (h́nh ICD1) (bấm vào link và xem h́nh ở khung trên)
  • Máy 2 buồng dùng một dây điện cực, th́ cấy như máy 1 buồng.
  • Máy 2 buồng với dây điện cực được cấy ở nhĩ và thất (h́nh ICD2)
  • Máy 3 buồng với dây điện cực được cấy ở nhĩ phải, thất phải, và thất trái (xuống nhĩ phải, rồi qua cửa xoang vành, theo tĩnh mạch vành bên ngoài tim đễn bên ngoài thất trái) (h́nh CRT - se được bàn ở trang về điều trị suy tim)
  • Các dây thất phải là dây sốc với 1 cuộn sốc ở vùng thất phải.

Chọn lựa

Các bạn được chỉ đinh cấy máy lần đầu tiên, th́ có thể chọn như sau
 • Máy cơ bản:   Inlexa 3 VR-T/ DR-T.
Các máy cao cấp dưới đây không được cung cấp ở tất cả các BV. Do đó hăy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn được cấy các máy này.
 • Máy cao cấp: Intica 5 VR-T DX, Intica 7 DR-T
Lần đầu tiên được chỉ đinh cấy máy, hay ngay cả khi thay máy, bạn có nhiều chọn lựa, không biết nên chọn bộ máy nào? Ngoài ra có nhiều yếu tổ có thể giới hạn sự chọn lựa v́ quy chế thầu tại bệnh viện. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi hiểu rơ tất cả các thiết bị điều trị nhịp tim tại Viêt Nam, nên có thể tư vấn bạn. Vậy bạn hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail (xin cho biết chỉ định, tên BS chỉ định, BV bạn định cấy máy, nếu BS đă tư vấn bạn một máy nào cũng xin cho biết để chúng tôi so sánh các ưu/khuyết điểm của các máy tương tự, số điện thoại để liên lạc).

BảngTóm Tắt 


Máy phá rung 1 và 2 buồng BIOTRONIK được cung cấp ở VN năm 2018
Máy phá rung cơ bản Máy phá rung cao cấp
Máy 1 buồng Inlexa 3 VR-T DF1
Inlexa 3 VR-T DF4
Intica 5 VR-T DF4
Inlexa 3 VR-T Intica 5 VR-T
DF-1 DF-4 DF-4 (có thêm DF-1)
10,1 năm SafeSync  10,1 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync
Máy 2 buồng Inlexa 3 DR-T DF1
Inlexa 3 DR-T DF4
Intica 7 DR-T DF4
Inlexa 3 DR-T Intica 7 DR-T
DF-1 DF-4 DF-4 (có thêm DF-1)
8,5 năm SafeSync  8,5 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync
Máy 2 buồng 1 dây điện cực MRc: tương thích MRI
MRI AutoDeteect: MRI AutoDetect, tự động phát hiện MRI
SafeSynct: SafeSync, điều chỉnh wireless
Intica 5 VR-T DX
Intica 5 VR-T DX
9,2 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync

Năm 2018 chúng tôi đă đơn giản hóa chọn lựa các bộ máy với các dây điện cực
 • Dây sốc: 
  • Phích DF-1: Linox smart ProMRI S-65, Protego DF-1 ProMRI  S-65
  • Phích DF-4: Protego ProMRI S-65 hay Plexa ProMRI S-65 
 • Máy VR-T DX: dây Linox smart ProMIR S DX 65/15, Protego DF-1 ProMRI S DX 65/15
 • Dây nhĩ (máy DR-T): Solia S 53
Lư do có nhiều dây sốc DF-1 là do Biotronik đang muốn chuyển tên từ Linox sang Protego DF-1. Các dây không có thay đổi.
Dây Plexa là một loại dây mới, sẽ thay thế dây Protego trong các hợp  đồng cung cấp BV.
Tiêu chuẩn ổ cắm/phích DF1 hay DF-4 là do Bs chọn, tùy theo hợp đồng cung cấp ở BV. Nếu có chọn lựa chúng tôi khuyên nên chọn phích DF-4. Sau nhiều năm thử nghiệm phích DF-4 của Biotronik bây giờ đă chuẩn.

Tương thích MRI. Các máy Intica ở trong bảng trên đạt tương thích MRI
 • 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg (3,2 W/Kg trong vùng đầu), không giới hạn thời gian chụp
 • 3 Tesla ngoài vùng ngực (giới hạn isocenter ở phần trên là ngang mắt) đến mức SAR 2 W/Kg (3,2 W/Kg trong vùng đâu), với chụp 30 phút, ngừng 4 phút trước khi chụp tiếp. Đây là giới hạn hiện nay trong khi chờ mở rộng chỉ định.
 • Tất cả các máy đều có MRI AutoDetect. 
Nói chung bạn có chọn lựa giữa bộ máy b́nh thường ḍng Inlexa hay bộ máy cao cấp tương thích MRI Intica.

Nếu bạn đă được cấy một bộ ICD của Biotronik  không đạt tương thích MRI, mà có nhu cầu chụp MRI, bạn hăy liên lạc với chúng tôi.

Chỉ định cấy máy phá rung

Chúng tôi xin tóm tắt đơn giản lại ở đây. Các bạn cần phải bàn lại với bác sĩ tim mạch v́ chúng tôi không thể nào giải tŕnh được mọi t́nh huống. Trong các hàng phần bên dưới, giá máy tăng khi qua bên phải v́ có thêm nhiều chức năng, giúp giảm các triệu chứng.
 • BN đă có đột tử được cứu sống. Đây là chỉ định hạng I không có ai bàn cải.
 • BN có hội chứng Brugada tưp 1 và có những cơn ngất không rơ nguyên nhân (trừ do HC Brugada), và nếu có đột tử th́ đă đạt tiêu chuẩn ở trên. Thêm 2 tiêu chuẩn:  phân doạn QRS và thời gian trơ < 200 ms (cần làm thăm ḍ điện sinh lư). Các BN Brugada khác, th́ nguy cơ đột tử thấp, nhưng v́ không phải 0, chúng tôi không khuyên cấy máy phá rung, nhưng cũng không can ngăn nếu có đủ phuong tiện tài chính.
 • BN với hội chứng QT kéo dài với những cơn ngất. Trong trường hợp này, cần xác định xem thời gian QTc có giảm với nhịp (cần làm thăm ḍ điện sinh lư). Nếu có giảm, th́ cần cấy máy phá rung 2 buồng để có thể tạo nhịp ở nhĩ để tăng nhịp tim lên. Nếu không th́ máy 1 buồng là đủ.
 • BN có những cơn ngất không rơ nguyên nhân th́ chúng tôi khuyên nên cấy máy theo dơi điện tâm đồ lâu dài (ILR) trước khi quyết định. Nguyên nhân các cơn ngất có thể là do hệ thần kinh, có thể do những cơn nhịp chấm (máy tạo nhịp), có thể do rung nhĩ (điều trị thuốc, máy tạo nhịp), có thể do nhịp nhanh thất hay rung thất (máy phá rung). Cấy một ILR có thể ghi được sóng nhĩ, như máy BioMonitor 2 AF của Biotronik, là một đầu  tư đáng giá v́ sẽ đi đến chỉ định chuẩn. Chúng tôi đă gặp trường hợp, máy phá rung không phải là chỉ định chuẩn.
 • Ở Âu-Mỹ c̣n có tiêu chuẩn pḥng hờ cấp I (primary prevention) dựa theo tiêu chuẩn là BN suy tim với tỷ lệ tống máu thất trái < 35% và sau cơn nhồi máu cơ tim >3 tháng. Tuy nhiên, ở VN v́ giá máy quá cao so với đời sống, chỉ áp dụng tiêu chuẩn secondary prevention (pḥng hờ cấp II), có nghĩa là đă có cơn đột tử. Nhưng nếu BN có phương tiện tài chính, th́ chúng tôi cũng ủng hộ chỉ định pḥng hờ cấp I này.
  Lư do có chỉ định này là tại cơn nhối máu cơ tim do tắt mạch  vành. Khi đó, các cơ trong vùng tưới máu của mạch vành có thể bị hoại tử, và từ đó có thể trở thành những vùng có dẫn truyền chậm (so với các vùng xung quanh). Khi có sóng điện tim ngoại tâm thu bất thường, có thể đưa đến ṿng vào lại, tạo ra một nhịp nhanh thất, và từ đó đưa đến rung thất. Cấy máy phá rung là để phá các cơn loạn nhịp này.
 • Về chọn máy 1 và 2 buồng, th́ lư do chọn máy 2 buồng là
  • BN cần tạo nhịp do suy nút xoang hay block nhĩ thất. Các BN mang máy tạo nhịp, nói chung nhạy cảm suy tim, nên tránh tạo nhịp VVI với máy 1 buồng.
  • BN với nút xoang tốt, trừ những khi bị loạn nhịp nhanh ở nhĩ, có thể cấy máy  2 buồng dùng 1 dây điện cực, các máy VR-T DX.
  • BN cần tạo nhịp nhĩ, thí dụ BN QT kéo dài loại LQT2 và LQT3 (nhưng tốt nhất làm thừ nghiệm điện sinh lư để đo hiệu quả tăng nhịp đẻ rút ngắn QTc).
  • BN có loạn nhịp nhĩ. Đa số BN lớn tuổi và BN với HC Brugada, có rung nhĩ, nên máy 2 buồng sẽ tránh điều trị lầm. BN với nút xoang tốt, chỉ cần máy VR-T DX.

 • BN cần chụp MRI v́ các bệnh lư, hay phụ nữ có nguy cơ di truyền ung thư ngực (sẽ dùng MRI để kiểm tra MRI AutoDetectlại nhũ ảnh khi có nghi ngờ) nên cấy các máy có MRI Autodetect, là các máy ḍng Intica. Vào thời điểm cuối năm 2017, chỉ có các máy Biotronik là có MRI AutoDetect!
  Với các bộ máy  này sẽ có thể chụp MRI 1,5T toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg, MRI 3 T ngoài vùng ngực, đến mức SAR 2 W/Kg,
  Với MRI AutoDetect, không c̣n giới hạn chỉ được chụp MRI ở BV có khoa tim mạch có thể điều chỉnh mây tạo nhịp và có khoa MRI gần đó. Bây giờ có thể ngày T2, khi nghỉ trưa, ghé khoa tim mạch điều chỉnh máy tạo nhịp, rồi ra về. Rồi ngày T5 (trong ṿng 14 ngày sau khi được điều chỉnh ở  khoa tim mạch) đến giờ hẹn, tới trung tâm chụp MRI ở đầu kia thành phố có bác sỹ MRI kinh nghiệm, chụp MRI xong rồi ra về.
Với chụp MRI phần đầu và cổ, giới hạn trong mọi trường hợp được phép chụp MRI là mức SAR giới hạn 3,2 W/Kg dù cho mức trung b́nh trên cơ thể là 2 W/Kg.
 

Máy phá rung 1 buồng

Nói chung đây là máy cơ bản, tất cả BN có thể dùng được. Tuy nhiên v́ không dùng được các tín hiệu từ nhĩ nên không hoạt động tốt bằng.
 
Inlexa 3 VR-T DF1
Intica 5 VR-T DF4
Inlexa 3 VR-T
(DF1 và DF4)
Intica 5 VR-T
(DF4, và DF1 nếu cần)

Máy Inlexa 3 VR-T là máy phá rung cơ bản năm 2018 được Cty Tâm Thu cung cấp. Inbtica 5 VR-T là máy Inlexa được nâng cấp
 • 8 sốc 40 Joules trong cả 3 vùng rung thất (VF), nhịp nhanh 1 (VT1), nhịp nhanh 2 (VT2), Giúp đạt an toàn tối đâ, đă phá được tất cả các cơn loạn nhịp trong nghiên cứu NORDIC ICD.
 • MorphMatch chương tŕnh phân biệt nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất, thí dụ rung nhĩ, để tránh điều trị lầm. 
 • Khi gặp sóng T lớn, có thể bật lên bộ lọc để ép sóng T xuống tránh phát hiện lầm, đưa đến máy tưởng lầm là nhịp cao gấp đôi trong vùng VF và sẽ phát sốc đau đớn không cần thiết. Có trong các máy 1 và 2 buồng.
 • Tất cả các máy đều có thể điều chỉnh  wireless và BN có thể đăng kư tham gia Home Monitoring
 • Ghi lại 2 kênh điện tim với đoạn tiền sử khoảng 30 seconds trong suốt thời gian hoạt động để giúp BS chẩn đoán loạn nhịp, nhất là rung nhĩ một vấn đề thường gặp trong các BN máy tạo nhịp 1 buồng.
Các chức năng cao cấp trong các máy Intica:
 • Earlly ATP-One-Shot. Trong vùng rung thất (VF) sau khi rung thất đă được phát hiện, các máy sẽ kiểm tra độ vững các khoảng thời gian, và nếu nhịp đều, sẽ phát một đợt xung nhanh (ATP) rồi mới bắt đầu nạp điện; nếu nhịp không đều, th́ sẽ bắt đầu nạp điện ngay. Trong khi nạp điện để phát sốc, sẽ kiểm tra xem loạn nhịp có ngưng không. Nếu loạn nhịp đă ngưng thí sẽ hũy sốc, tiết kiệm được lượng điện chưa nạp. Nếu loạn nhịp vẫn tiếp tục th́ sẽ phát sốc. Lư do có ATP này là tại một số lớn các cơn loạn nhịp nhanh, trong vùng rung thất của máy, thật sự chỉ là nhịp nhanh thất với nhịp rất nhanh. Các cơn nhịp nhanh thất này có thể phá được với ATP. Chức năng ATP-One-Shot đă có trong các ICD BIotronik từ 5 thế hệ máy trước đây.
  • Kinh điển, trong thập niên 1990 và 2000, các BS thường muốn phát hiện các cơn rung thất sớm để điều trị. Do đó tiều chuẩn thường được dùng là 9 khoảng R-R nhanh trong vùng rung thất của máy (VF) trong 12 khoảng R-R, tiêu chuẩn 9/12.
  • Các chương tŕnh nghiên cứu về điều trị bắng sốc với các ICD, thí dụ MADIT-RIT (2012), có kết quả là  dùng thời gian phát hiện dài, thí dụ 24/30, hiệu quả giảm tử vong hơn là 9/12. Theo các nghiên cứu thời gian dài giúp các cơn nhịp nhanh thất thoáng tự dứt mà không cần can thiệp. Và quan trọng là thời gian phát hiện dài này không có đưa đến ngất (do rung thất quá lâu), có nghĩa là an toàn. 
  • Các KTV công ty Tâm Thu đă được hướng dẫn dùng tiêu chuẩn 24/30 cho vùng rung thất (VF), và sẽ cái thêm ATP-One-Shot v́ nếu rung thất thật sự, với nhịp không đều, th́ máy sẽ không phát ATP. Với kiểm tra độ vững của nhịp, ATP-One-Shot không có đ́nh trễ điều trị "rung thất thật" với sốc.
  • Cty Biotronik đă có thêm nghiên cứu và khám phá là trong trường hợp nhịp nhanh thất trong vùng VF, nếu chờ lâu, th́ nhịp không đều nữa. Do đó nên phát ATP-One-Shot sớm. Như vậy là ATP-One-Shot hiệu quả (phát ra sớm( và phát hiện VF dài mâu thuẩn nhau. Các máy Intica có chức năng Early ATP-One-Shot, sẽ dùng bộ đếm riêng biệt cố định 12/16 để quyết định phát ATP. Nếu ATP không thành công, th́ sẽ tiếp tục đếm rồi phát sốc. Early ATP One Shot là một điều trị chỉ có từ Biotronik: ATP sớm và sốc trễ!
 • Theo dơi phù phổi với trở kháng lồng ngực. Khi tham gia Home Monitoring, chuyên viên Cty Tâm Thu với >20 năm kinh nghiệm với các máy Biotronik có thể dự đoán suy tim cấp.
 • Chương tŕnh điều chỉnh tự động biên độ xung thất với biên độ xung thấp, giúp đạt thời gian hoạt động thực tế cao hơn là thời gian dự tính.
 • Các bộ máy Intica đạt tương thích MRI với MRI AutoDetect.
 • Thời gian hoạt đông dự tính các máy Inlexa 3/Intica 5 VR-T cao nhất trong các máy 1 buồng, 10,1 năm với ghi lại  2 kênh điện tim với tiền sử, và với 4 sốc 40 J/năm (dùng để điều trị, hay để tái tạo b́nh tụ điện và pin để có thể phát sốc sớm khi cần! 

Máy phá rung 2 buồng


Inlexa 3 DR-T DF1 Intica 5 VR-T DX Intica 7 DR-T DF4
Inlexa 3 DR-T
(DF1 và DF4)
Intica 5 VR-T DX
Intica 7 DR-T
(DF4, và DF1 nếu cần)

Các máy Inlexa 3 DR-T là máy phá rung cơ bản 2 buồng. Máy  Intica 7 DR-T là máy Inlexa được nâng cấp. Máy Intica 5 VR-T DX là máy Inlexa nâng cấp chỉ cần 1 dây sốc kép.

Ưu điểm, ngoài các điểm đă được nêu lên với máy 1 buồng:
 • Máy Intica 7 DR-T có thêm nhịp sinh lư CLS (giúp BN suy xoang có một cuộc sống b́nh thương) và có thêm điều trị loạn nhịp nhĩ.
 • chương tŕnh giảm tạo nhịp thất IRS+ dùng thời gian nhĩ thẩt trễ (AV hysteresis) đạt tiêu chuẩn của nghiên cứu INTRINSIC RV, giúp giảm suy tim.
 • Điều chỉnh tự động biên độ xung ở thất (Intica 5 VR-T DX, Intica 7 DR-T) và nhĩ (Intica 7 DR-T) với biên độ xung thấp ... tiết kiệm pin và an toàn
 • Ghi lại 3 kênh điện tim với đoạn tiền sử 30 s... giúp trong chẩn đoán bệnh và hiệu quả điều trị
 • Smart Detection, chương tŕnh phân biệt nguồn ngốc cơn loạn nhịp dùng các thời gian ở nhĩ và thất, đă có trong các ICD 2 buồng của Biotronik từ năm 1998, hầu như không thay đổi (chứng tỏ là chuẩn). Độ nhạy > 99%, độ đặc hiệu > 94%. Như vậy là trong các máy 2 buồng, Bs có thể chọn giữa Smart Detection và MorphMatch.
 • Chương tŕnh AVOpt trong máy chương tŕnh, đo độ rộng sóng p từ khi được phát hiện bởi máy đến cuối sóng p ở nhĩ, và đề nghị thời gian nhĩ-thất (AV delay) tối ưu.
 • Máy Intica 7 DR-T có thể điều trị loạn nhịp nhĩ. Thường các máy phá rung sẽ không điều trị loạn nhịp nhĩ v́ không có nguy hại BN. Nhưng các cơn loạn nhịp này cũng làm BN khó chịu. Do đó các máy Intica 7 có thể dùng một đợt xung nhanh hay một đợt sóng RF (đợt xung rất nhanh) để cắt các cơn này. Do hiệu quả điều trị loạn nhịp nhĩ thường không đạt 100%, máy  Intica 7 chỉ cho phép 1 điều trị mỗi cơn loạn nhịp và tối đa là 5 điều trị trong 24 giờ, tránh các điều trị không hiểu quả tiếp tục có thể làm BN mệt nhiều hơn là để loạn nhịp tiếp tục.
  Ngoài ra, cần phải phát hiện loạn nhịp nhĩ chuẩn. Các máy phá rung Biotronik có chương tŕnh phân biệt nguồn gốc cơn loạn nhịp Smart Detection rất hiệu quả, với độ đặc hiệu > 94%, cao nhất trong các máy. Như vậy phát hiện được cơn loạn nhịp trên thất chuẩn sớm giúp đạt điều trị hiệu quả!
 • Thời gian hoạt động dự tính với ghi lại 3 kênh điện tim và với tiền sử 30 seconds và với 4 sốc 40 Joules/năm
  • Inlexa 3/Intica 7 DR-T: 8,5 năm
  • Intica 5 VR-T DX: 9,2 năm
Các máy Intica đạt tương thích MRI với MRI AutoDetect. Bộ máy Intica 7 DR-T dùng thêm dây Solia S 53 ở nhĩ.


Chúng tôi tin tượng các bạn sẽ hài ḷng với các máy phá rung BIOTRONIK, nhất là với sự hỗ trợ BS của các kỹ thuật viên. Chúng tôi là công ty máy tạo nhịp lớn nhất ở VN nhờ các thiết bị vượt trội hàng từ các công ty khác.
Ngoài các thiết bị thế hệ mới này, một ưu điểm khác là Cty Tâm Thu là nhà phân phối độc quyền ở VN các máy tạo nhịp BIOTRONIK. Điều này có nghĩa là ở toàn VN, nếu bạn cần được theo dơi, bạn chỉ cần liên lạc với chung tôi ở số điện thoại/e-mail/địa chỉ ở trên. Với các công ty khác, v́ chia khu vực kinh doanh, ra khỏi vùng bạn mua máy, có thể có vấn đề. Trong bản đồ bên dưới, chúng tôi đă đánh dấu các thành phố có BS và BV với kinh nghiệm cấy các máy BIOTRONIK. Chúng tôi đang phối hợp vời các BS đầu ngành tim mạch để tiếp tục tăng số trung tâm cấy máy phá rung
VN sites
Bấm vào h́nh để được chuyển đến trang web với tên các bệnh viện.

Nếu BS không cấy được máy BIOTRONIK, bạn hăy liên lạc với chúng tôi. Với 22 năm kinh nghiệm cung cấp máy điều trị nhịp tim ở VN, không có công ty phân phối các máy này ở VN hiểu BN bằng Cty Tâm Thu!
Các tài liệu tham khảo

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.

Lượt truy cập: visitor

Cập nhật:10/01/2018                                                                                                 Copyright NWSPI 2012 - 2018