NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
 
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Tủ sách tư liệu khoa học

Nói có sách, mách có chứng
về thơi gian hoạt động ICD
2014

Chúng tôi quan niệm là các số liệu giới thiệu hàng của công ty ḿnh cung cấp ở các website phải chính xác, và quan trọng có thể chứng minh với số liệu đă được đăng với các brochure (tập giới thiệu hàng) hay manual (sách hướng dẫn) của chính công ty sản xuất có thể t́m được trên mạng, hoặc có thể gứi ra theo yêu cầu cho bất cứ ai. Đây là "nói có sách, mách có chứng". Chúng tôi cũng hiểu vấn đề viết lầm, nhưng công ty cũng phải thường xuyên xem lại và sửa lại sớm. Tất cả các số liệu về các máy Biotronik ở trang web này chúng tôi tin tường là chính xác, và chúng tôi có tài liệu từ công ty Biotronik để minh chứng. Những đoạn nào chúng tôi suy đoán, chúng tôi viết rơ.

Chúng tôi có thấy một bài giới thiệu máy Egida của một công ty cung cấp, Cty A, các thiết bị Medtronic ở VN. Chúng tôi thắc mắc sao máy ICD 2 buồng mà có cùng thời gian hoạt động như máy 1 buồng, và vượt trội máy tạo nhịp 2 buồng (đơn giản hơn máy phá rung) của công ty ngay cả với pin 1,3 Ah, nên dă tra cứu manual của chính công ty sản xuất.

Egida claim

"Tuổi thọ" ở trên ghi là 10,3 năm. Chúng tôi đă t́m manual Egida VR D394VRG Clinician Manual, 2010, của Cty Medtronic, th́ bảng thời gian hoạt động là

Egida longevity

Treo tườngNgay cả thời gian hoạt động "treo tường" (làm kiểng, không có hoạt động) của máy Egida VR được Cty sản xuất ghi là 9.0 năm! Vậy mà công ty cung cấp A đă bùa phép máy này có tuổi thọ 10,3 năm! Thời gian hoạt động của máy 2 buồng Egida DR, th́ theo manual thời gian "treo tường" chỉ là 8,0 năm. Đúng là bùa phép rất mạnh nên tuổi thọ vượt hẵn thời gian hoạt động!

Một công ty cung cấp khác, Cty B, th́ khiêm nhường hơn (chữ đỏ là Cty B dùng để cac bạn lưu ư):

VT Egida VR

VT Egida DR

9 năm là thời gian treo tường máy Egida VR, theo manual. 7 năm th́ thực tế. C̣n máy Egida DR, theo manual, thời gian treo tường là 8 năm, vậy 9 năm lại là bùa phép, chứng tỏ công lực công ty B thua công lực công ty A!

Vậy khi bạn bỏ tiền ra mua máy Egida VR, bạn nên dự tính thời gian hoạt động là bao nhiểu: 10,3 năm? 7-9 năm?
Để tính thời gian thực tế, chúng tôi sẽ dùng thời gian trong bảng trên với
  • 15% tạo nhịp (thật ra không phải tạo nhịp mà để tính các thời gian linh tinh máy phải hoạt động - không dùng tối thiểu 15% có nghĩa là bạn tính thời gian treo tường, máy không co bất cứ hoạt động nào!), 
  • 2,5V hay 2,4V (đây thường là thông số mặc định của máy)
  • 500 Ohms (trở kháng các điện cực thường khoảng này, các điện cực sốc thường c̣n thấp hơn, nhưng đây là trở kháng thường được dùng để so sánh), 
  • quarterly shock (dùng để tái tạo b́nh tụ điện để có thể nạp điện chính xác), 
  • Off, không ghi tiền sử điện tim (On trong bảng chỉ ghi có 3 tháng nên dùng Off rồi tính lại), rồi giảm 26% hoặc 3,2 tháng/năm, v́ ghi lại tiền sử điện tim liên tục (hay là bạn muốn OFF và cứ chịu đựng sốc?) theo chú thích b bên dưới bảng. 
Vậy là 7,8*12/(12+3,2)= 6,2 năm! Như vậy là tuổi thọ, theo công ty cung cấp A là >+66% thời gian hoạt động an toàn thực tế! Nếu công ty ghi 7-9 năm, như Cty B, chúng tôi cũng chấp nhận v́ có "giấy trắng mực đen". C̣n 10,3 năm th́ đúng là bùa phép! Chúng tôi nghĩ kỹ sư Cty sản xuất, đọc tuổi thọ 10,3 năm cũng phải lắc đầu!

Chúng tôi cũng đă từng gặp lạm phát tuổi thọ với máy tạo nhịp. Chúng tôi được một BN cho biết là máy tạo nhịp 1 buồng của Medtronic, Sensia SESR01, theo lời giới thiệu của nhân viên công ty cung cấp B, có tuổi thọ >15 năm. Manual ghi thời gian "treo tường" máy Sensia SESR01 đời mới (máy này có 2 thế hệ máy), là 11,3 năm (không ghi lại tiền sử điện tim) cho máy này, do pin nhỏ chỉ 0,91 Ah. Nếu dùng tạo nhịp 2,5V, 500 Ohms, 100% tạo nhịp, như thường được dùng để so sánh, mặc dù không ghi lại tiền sử điện tim (giúp BS theo dơi loạn nhịp), th́ manual ghi là 8,7 năm. Sự khác biệt +72% này đúng là bùa phép!
Manual không ghi là khi bật lên tiền sử điện tim, thời gian hoạt động  sẽ giảm bao nhiêu. Theo ước lượng của chúng tôi thời gian hoạt động sẽ giám >27% (mức giảm trong máy Medtronic Ensura DR, một máy thế hệ mới hơn Sensia)!

ưizard
Bùa phép của các công ty cung cấp A & B rất mạnh, mới tăng được tuổi thọ của các máy nhiều như vậy! 

Tài liệu tham khảo

  • Bài này chỉ là một thí dụ nhỏ những thông tin không chính xác đă được các công ty phân phối hàng Medtronic ở VN đă đăng trên mạng trong các năm qua. Một thí dụ khác đă được phân tích trong bài "Luận kiếm suy klm".

Bài này nguyên thủy được đăng chung với bài Thời gian hoạt động ICD - 2014. Đến 05/2016 đă được tách ra.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ lienlac@tamthuvn.com.
Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong một thời gian ngắn. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:   13/05/2016                                                                                                Copyright NWSPI 2008 - 2016