NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hồ sơ điện tim

Một chức năng chẩn đoán quan trọng có trong các máy tạo nhịp thế hệ 2004 trở về sau là lưu lại điện tim trong máy khi có những cơn loạn nhịp. Các bạn hiển nhiên có thể thắc mắc về vai tṛ của chức năng này. Bài này sẽ đưa ra một thí dụ được ghi lại trong máy 2 buồng Biotronik Talos D của một BN được cấy máy tuần trước đó.

Khi khám, máy có báo là có ghi lại 3 cơn loạn nhịp nhĩ vào khoảng 6-10 giờ đêm bắt đầu từ ngày sau cấy máy và 2 ngày kế tiếp. Sau đó không c̣n nữa. Dưới đây là h́nh điện tim chúng tôi in ra từ máy.

StoredIEGM
Đoạn tiền sử điện tim được ghi lại v́ một cơn "loạn nhịp nhĩ".
Hàng trên: marker - các dấu mốc các sự kiện ở nhĩ (trên) và thất (dưới).
Giữa: điện tim nhĩ. Dưới: điện tim thất.

IEGM 2
Đoạn bên phải của h́nh đầu.
Đây là đoạn điện tim sau khi máy phát hiện "loạn nhịp nhĩ".

Ở VN, hiện nay (năm 2010) chỉ có các máy tạo nhịp 2 buồng Biotronik là có thể ghi lại 2 kênh điện tim riêng biệt với tiền sử. Ngoài máy Biotronik, máy Medtronic có ghi lại được điện tim, nhưng chỉ 1 kênh kép (kênh nhĩ + kênh thất), không rơ ràng như h́nh trên. Số đoạn và thơi gian các đoạn điện tim này cũng dài nhất.

Từ đoạn tiền sử điện tim (h́nh đầu) được ghi lại trước khi cơn loạn nhịp nhĩ được phát hiện, kỹ thuật viên công ty Tâm Thu đă suy đoán được các điều dưới đây
  1. Mặc dù ngưỡng tạo nhịp nhĩ của BN thấp, nhưng trong 3 đêm sau khi cấy máy, ngưỡng tăng lên gấp 2,5 lần cao hơn, đưa đến t́nh trạng tạo nhịp nhĩ không dẫn! Chúng tôi suy đoán là do tác dụng phụ của thuốc BN uống sau khi ăn cơm tối. Sau khi ngưng thuốc, không c̣n vấn đề nữa.
  2. BN này có dẫn truyền ngược từ thất lên nhĩ. Cần thay đổi thông số máy (tăng thời gian trơ nhĩ).
  3. Lư do cấy máy là do BN này có suy nút xoang. Dẫn truyền nhĩ-thất BN này thường tốt. Dựa trên đoạn điện tim trên chúng tôi khám phá ra thời gian tạo nhịp giữa nhĩ và thất hơi ngắn nên máy tạo nhịp ở thất trước khi nhịp nội tại xuất hiện ở thất. Vậy cần kéo dài thời gian nhĩ-thất của máy chút đỉnh để cố gắn dùng nhịp nội tại của BN. Dùng nhịp nội tại ở thất sinh lư hơn và đở hao pin (kéo dài thời gian hoạt động). Ngoài rà cần bật lên chương tŕnh giảm tạo nhịp thất, IRS+, có trong máy, hầu xác suất giảm suy tim trong tương lai.
  4. Điện cực nhĩ do phát hiện viễn trường của xung thất, nên nhận lầm các sóng này là sóng nhĩ. Đây là lư do tại sao máy báo cáo có loạn nhịp nhĩ, mà thật ra không có. Cần thay đổi thông số máy (tăng thời gian lờ ở nhĩ sau xung thất).
  5. Đă có một đoạn ngắn nhịp nhanh do máy (pacemaker mediated tachycardia) do dẫn truyền ngược gây nên. Cần điều chỉnh máy như đă được đề nghị ở #2.
Đoạn điện tim trong h́nh bên dưới là sau khi máy phát hiện cơn "loạn nhịp nhĩ" và chuyển đổi phương cách tạo nhịp từ DDD sang DDI. Với tạo nhịp DDI, máy không c̣n vấn đề số 5. Vậy là các máy vi hao pin, chỉ ghi lại đoạn sau, sẽ không hiểu vấn đề có thể xảy ra với các sóng điện tim của BN này!
Chỉ với máy tạo nhịp Biotronik, kỹ thuật viên có thể khám phá ra các vấn đề trên và điều chỉnh máy và báo cáo cho BS. Nếu BN trên mà được cấy máy 2 buồng của Medtronic, với điện tim kép, chúng tôi không tin là kỹ thuật viên sẽ khám phá ra được và điều chỉnh vấn đề 3 và 4!

Các máy ḍng Talos và Effecta có thể ghi lại 4 đoạn điện tim. Máy Philos II và Estella có thể ghi lại 15 đoạn. Máy Cylos, Cylos 990, Evia có thể ghi lại 20 đoạn. Mỗi đoạn dài 10 giây, và gồm 1 hoặc 2 kênh, tuy số buồng tim được máy theo dơi.

AT Estella DR

AT Estella DR
Điện tim một cơn nhịp nhanh nhĩ thoáng được ghi lại trong máy Estella DR.

Từ 2 h́nh trên, chúng ta có thể phân tích là BN đă qua một cơn nhịp nhanh nhĩ thoáng. Nếu thiếu đoạn tiền sử (h́nh đầu) mà chỉ có h́nh bên dưới, chúng ta không thể phân biệt được là một cơn nhịp nhanh nhĩ hay là một cơn nhịp nhanh thất với dẫn truyền ngược. Với đoạn tiền sử, chẩn đoán chính xác. Nếu các cơn nhịp nhanh nhĩ này kéo dà tổng cộng >5,5 giờ trong ṿng 1 ngày, BS sẽ cần phải nghĩ đến cho BN uống thuốc chống đông, tùy theo chỉ số CHA2DS2-VASc.


Chúng tôi có nghe bác sĩ tuyên bố không cần ghi lại điện tim v́ hao pin.

Bác sĩ nghe lời các đại diện Cty Medtronic khuyên khóa lại điện tim nên mới tuyên bố như trên. Lư do là tại các máy Medtronic cần phần mềm máy phụ trách ghi lại điện tim nên rất hao pin (ngay cả với máy Ensura/Advisa thể hệ mới nhất (2009) của Medtronic ghi lại tiền sử điện tim sẽ giảm thời gian hoạt động máy 2 buồng 27%! Do đó điện tim thường được khóa lại trong các máy tạo nhịp Medtronic!). Trong các máy Biotronik, mạch điện phụ trách ghi lại điện tim nên có dung hay không dùng điện tim thời gian hoạt động của máy cũng không khác biệt bao nhiêu. 
Các máy Verity của St Jude không có chức năng ghi lại điện tim. Máy Victory th́ có thể ghi lại, nhưng v́ do phần mềm phụ trách nên rất hao pin. Măi đến ḍng Accent (2 ḍng sau Victory) Cty St Jude mới "khám phá" ra điện tim và hiện nay đang đẩy mạnh ở thị trường Âu-Mỹ chức năng chẩn đoán hàng đầu này. Trong brochure Accent, có ghi

ST IEGMSử dụng điện tim không ảnh hưởng thời gian hoạt động.
Trước đây, điện tim được ghi lại bởi phần mêm, c̣n phải phụ trách nhiều hoạt động khác trong máy tạo nhịp như: hoạt đọng tạo nhịp cơ bản, điều khiển các chương tŕnh; ghi lại điện tim trong phần mêm.
Bây giờ các điện tim do bộ phận cứng xử lư - không ảnh hưởng ḍng điện được sử dụng.


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 30/4/2015                                                                                                      Copyright NWSPI 2010-2015