NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Khẩu hiệu dễ nhớ khi chọn máy tạo nhịp:
MAX, MAT
"tối đa tránh suy tim"


Trong bài trước đây, chúng tôi có bàn về 3 hay 4 câu hỏi bạn nên tim hiểu khi chọn máy tạo nhịp. Mặc dù chúng tôi đă cố gắng đơn giản hóa sự so sánh, chùng tôi nghĩ là bài đó vẫn hơi khó thực hiện với đa số các bạn phải chọn máy tạo nhịp. V́ vậy chúng tôi xin đơn giản hóa thêm với 2 khẩu hiệu dễ nhớ (mnemonic) cho các máy tạo nhịp 1 và 2 buồng

MAXMAB Máy tạo nhịp 1 buồng: tiêu chuẩn MAX

 • Chức năng chúng tôi đánh giá là quan trọng nhất là tương thích cộng hưởng từ (MRI). 
  • Máy cần đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân với mức SAR 2 W/Kg. Tốt hơn là mức SAR 4 W/Kg đẻ có thể có hính MRI sắc sảo hơn. Ngoài ra bạn muốn có thể chụp MRI 3 Tesla. Với 3 Tesla có thể phải chịu giới hạn như chỉ chụp ngoài vùng ngực. MRI 3 Tesla có thể chụp nhanh hơn và h́nh sắc sảo.
  • Ở trên chúng tôi bàn đến tối thiểu là tương tích MRI toàn thân. Đây là trong mọi trường hợp! Bạn đừng có chấp nhận là "toàn thân nếu ..." . Cái "nếu" đó không chấp nhận được! Do đó hoặc tương thích MRI toàn thân không có điều kiện ǵ khác về sức khỏe của bạn, hay là xem máy đó không dạt tương thích MRI. Lư do là bạn bị bệnh tim, có thể phải cần chụp MRI tim. Nếu không đạt tương thích MRI toàn thân không có thể chụp được! Hiện nay với tất cả các công ty có thể cung cấp máy chụp được MRI toàn thân. Do đó chấp nhận máy không đạt tiêu chuẩn này, là chấp nhận máy xuống cấp nặng nề!
 • Chức năng thứ 2 là điện lượng pin tính theo Ah (ampere - giờ). Bạn nên hỏi Bs hay kư thuật viên công ty cung cấp xem điện lượng pin trong máy tạo nhịp là bao nhiêu Ampere-giờ (Ah). Bạn nên yêu cấu xem tài liệu của chính công ty sản xuất nói rơ điện lượng. Đừng có chập nhận lời nói của nhân viên tiếp thị của công ty cung cấp. Nhiều khi nhân viên "mượn" điện lượng của máy nào đó!
  • Lư do chúng tôi không bàn đến thời gian hoạt động, v́ thời gian hoạt động dự tính bị nhiều yếu tố ảnh hưởng, bạn khó kiểm tra. Trong lúc, điện lượng pin, th́ bạn dễ hiểu,
  • Chúng tôi cũng xin nói trước là các tài liệu của St Jude t́m được trên mạng thường không có báo cáo điện lượng của pin. Không biết là khi các bạn hỏi nhân viên tiếp thị, họ có chịu cho bạn biết. Chúng tôi thật sự không hiểu tại sao phải dấu kín điện lượng?
  • Khi so sánh pin, nếu pin cùng điện thế, th́ so sánh điện lượng là đủ. Nếu pin có điện thế khác nhau, th́ nên so sánh điện lương x điện thế. Thí dụ pin 1,1 Ah @ 3.1V = 3,41 Wh. Sự khác biệt nhơ, không đáng quan tâm. Nếu sự khác biệt > 10% th́ nên quan tâm.
 • Lư do bạn cấy máy tạo nhịp 1 buồng là tại không có đủ phương tiện tài chính để cấy một máy 2 buồng. Do đó bạn sẽ đặc biệt quan tâm thời gian hoạt động của máy. Nếu bạn có chọn lựa giữa máy với thời gian hoạt động 12 năm và máy 15 năm, chúng tôi tin bạn sẽ chọn máy với thời gian dài. Đây là lư do Ah là một trong 3 tiêu chuẩn kỹ thuật bạn cần t́m hiểu. Các máy thế hệ mới để giúp đạt thời gian hoạt động c̣n dài hơn có chức năng điều chỉnh biên độ xung thât tự động. Nếu bạn có ngưỡng tạo nhịp thấp, máy với biên độ xung thấp (với điều chỉnh tự động) sẽ có thể kéo dài thời gian hoạt động dài thêm. Chúng tôi có bài thí dụ máy với thời gian hoạt động dự tính 15 năm mà có thể đạt thời gian hoạt động 18,6 năm nhờ chương tŕnh này.
  • Để so sánh, bạn cần t́m hiểu
   • Có kiểm tra hiệu quả xung sau mỗi lần phát xung. Như vậy sẽ an toàn, và có thể dùng biên độ thấp, chỉ cao hơn ngưỡng tạo nhịp đôi chút. Nếu xung không thành công th́ phát xung dự pḥng với năng lượng cao hơn Các máy với kiểm tra chỉ vài lần trong ngày, không đạt mức an toàn cao bằng các máy với kiểm tra sau mỗi xung.
   • Bạn nên t́m hiểu biên độ xung cao hơn ngưỡng tạo nhịp bao nhiêu.
    • 2 lần cao hơn. Th́ dụ với ngưỡng 1,5 V, máy sẽ dùng biên độ 3 V. Máy này sẽ hao pin hơn là các máy được bàn kế tiếp.
    • Cao hơn +0,25V hay +0,5V. Với ngưỡng 1,5V, sẽ tạo nhịp với biên độ 1,75V hay 2V. Sự khác biệt giữa +0,25V và 0,5V không là bao nhiêu. Lư do là ngưỡng sẽ thay đổi trong ngày. Với +0,25V xác suất cao sẽ cần điều chỉnh trong ngày, và sẽ phát nhiều xung dự pḥng với năng lượng cao nhiều lần trong ngay. Mỗi lần phát xung dự pḥng và sau đó điều chỉnh sẽ tốn pin v́ phải dùng năng lượng xung cao.
    • Có thêm một số yếu tố khác ảnh hưởng sự tiết kiệm pin, nhưng cần hiều biết kỹ thuật. Nếu bạn muốn timhiểu thêm, hăy liên lạc với chúng tôi.
Ba tiêu chuẩn MAX (max là viết tắt tiếng Anh maximum, tối đa) ở trên bạn có thể hỏi nhân viên tiếp thị của công ty cung cấp. Không có lư do ǵ không thể cung cấp được. Chỉ sau khi t́m hiểu MAX, bạn mới nên quan tâm giá. Lư do, bạn cần cân nhắc giá với điện lượng pin, v́ pin lớn, thời gian hoạt động dài! 

MATMATMáy tạo nhịp 2 buồng: tiêu chuẩn MAT

Với máy 2 buồng bạn vẫn muốn t́m hiểu 2 tiêu chuẩn MRI và Ah. Khi bạn cấy máy tạo nhịp 2 buồng, bạn đă đ̣ng ư là chức năng điều trị quan trọng nên có thể chấp nhận đánh đổi thời gian hoạt động với một chức năng quan trọng. Đương nhiêu là bạn có thể t́m hiểu về Xung thất, như trên. Chức năng điều trị mày chúng tôi đánh giá sau MRI và Ah là chức năng tránh suy tim và tránh rung nhĩ.

Vào cuối thế kỹ 20 và đầu thập niên 2000, các bác sĩ nhịp có quan niệm là tạo nhịp 2 buồng tim là tốt. Suy nghĩ này đă phải xét lại sau nghiên cứu DAVID (2002) với kết quả là mức suy tim tăng khoảng 50% khi tạo nhịp 2 buồng tim (nhĩ và thất). Sau đó các Bs đă hiểu là tạo nhịp thất không cần thiết sẽ đưa đến suy tim. Và từ đó các công ty đă ra một số chương tŕnh giảm tạo nhịp thất
 • Biotronik: IRS+, và sau này VpSuppression
 • Medtronic: SAV+, MVP
 • St Jude: AICS, và sau này VIP
Chương tŕnh nghiên cứu INTRINSIC RV (2007) có kết quả là với tạo nhịp dùng thời gian trễ nhĩ-thất (AV hysteresis) dài, có thể giảm suy tim gần 40% trong các BN với dẫn truyền nhĩ-thất tốt. Ở VN các chương tŕnh IRS+ và VIP đạt tiêu chuẩn INTRINSIC RV.
Chương tŕnh nghiên cứu MVP (2011) có kết quả là chương tŕnh MVP có mức suy tim không khác (và có thể cao hơn, v́ nghiên cứu bị ngưng sớm khi kết quả không thuận lới) là BN không có tạo nhịp. Ngoài ra trong một số BN với blốc nhĩ-thất cấp I > 230 ms, mức suy tim cao gần 3X! Ở VN các chương tŕnh MVP và VpSuppression dùng phương cách tạo nhịp AAIR<->DDDR của MVP. Nhưng 2 chương tŕnh này có nhiều điểm khác, nên chương tŕnh VpSuppression không có chống chỉ định như MVP.
Các chương tŕnh SAV+ và AICS không thành công giảm tạo nhịp nên không c̣n được cung cấp trong các máy tạo nhịp thế hệ mới của Medtronic và St Jude. Đây là nhwuxn chương đă lỗi thời.
Kết luận về suy tim là bạn nên chọn các máy với chương tŕnh giảm tạo nhịp thất theo tiêu chuẩn INTRINSIC RV để tránh suy tim.

Các BN mang máy tạo nhịp thường có xác suất rung nhĩ cao. Nghiên cứu DANPACE (Nielsen, European Heart Journal, 2011), có kết quả là mức rung nhĩ thấp được đạt với các máy tạo nhịp hai buồng với chương tŕnh giảm tạo nhịp thất. Mức này thấp hơn mức rung nhĩ của các BN chỉ được tạo nhịp nhĩ (suy nghĩ trước đó là tạo nhịp nhĩ đạt mức rung nhĩ thấp nhất). Do đó bạn nên chọn các máy với IRS+, VpSuppression, MVP, VIP. Nếu bạn đă được cấy các máy với SAV+ hay AICS nên yêu cầu được lập tŕnh với thời gian nhĩ-thất dài.
Các máy với nhịp thích ứng sinh lư CLS, là các máy duy nhất có thể giúp BN giảm rung nhĩ đáng kể.

Hiện nay các máy với MVP được quảng cáo là máy với mức tạo nhịp thấp. Không c̣n được quảng cáo là đạt mức suy tim thấp do kết quả bất lợi của nghiên cứu MVP, như được tóm tắt ở trên. V́ quảng cáo này, các Bs ở VN thường nghĩ là MVP sẽ đạt mức tạo nhịp thất thấp nhất trong các máy. Tuy nhiên đây là một hiểu lầm. MVP đạt mức tạo nhịp thấp hơn SAV+. Và v́ vậy SAV+ đă trở thành lỗi thời. Chưa có nghiên cứu nào so sánh MVP với IRS+. Gần đây có nghiên cứu VIPERS so sánh IRS+ với VpSuppression. Kết quả là IRS+ đạt mức tạo nhịp thất thấp hơn đáng kể VpSuppression. Nếu so sánh VpSuppression với MVP, chúng tôi nghĩ là MVP sẽ đạt mức tạo nhịp thất thấp hơn (v́ những khi cần th́ lại không tạo nhịp, v́ vậy có chống chỉ định). Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là IRS+ sẽ đạt mức tạo nhịp ngang hay thấp hơn MVP. Do đó, về phương diện suy tim th́ MVP thua IRS+, và về phương diện tiết kiệm pin (với giảm tạo nhịp thất) MVP không tiết kiệm hơn IRS+.

Tóm lại bạn nên t́m hiểu các tiêu chuẩn MAT trước khi quan tâm giá máy. Cấy máy rẻ hơn một chút mà rốt cuộc bị suy tim nặng là đă đánh cuộc lỗ với sực khỏe. Sau khi t́m hiểu về MAT mới nên cân nhắc giá với 3 tiêu chuẩn này.


Kết luận

Một cách dễ nhớ các tiêu chuẩn trên là khẩu hiệu "Tối đa tránh suy tim". "Tối đa" là để nhớ tiêu chuẩn MAX cho các máy 1 buồng. C̣n toàn câu là để nhớ tiêu chuẩn MAT cho máy 2 buồng

Máy tạo nhịp đă thay đổi nhiều trong 58 năm qua (từ năm 1958). Có thể nói là tất cả các máy tạo nhịp hiện nay đều điều trị được bệnh nhịp chậm. V́ vậy có nhiều người đă cho là tất cả các máy như nhau. Cái này cũng như nói tất cả các xe máy như nhau, v́ có thể chở bạn từ điểm A đến điểm B. Nhưng cho bạn chọn giữa  xe Honda sản xuất ở Nhật với xe Honda Trung Quốc, bạn chọn xe nào, nếu giá không phải là giới hạn? Cũng như chọn xe máy theo tiêu chuẩn bền, mức tiêu thụ xăng thấp, bạn cũng nên chọn máy tạo nhịp theo tiêu chuẩn MAX và MAT. Một thí dụ khác là điện thoại di động. Tất cả đều có thể kêu điện thoại được. Nhưng tại sao bạn chọn cái iPhone 6S thay v́ cái Motorola Razr (thế hệ 2004)?

Nhiều khi Bs giới thiệu bạn máy rẻ nhất. Tuy nhiên, nếu bạn t́m hiểu các tiêu chuẩn MAX hay MAT, máy rẻ nhất có thể không phải là máy thích hợp cho bạn. Nhiều khi chi trả thêm một chút, sẽ được máy tốt hơn nhiều. Các tiêu chuẩn chúng tôi đề nghị bạn t́m hiểu, là những tiêu chuẩn cơ bản dễ hiểu. Bạn nên tự t́m hiểu bằng cách lên mạng t́m hay hỏi nhân viên tiếp thị của công ty cung cấp. Hoặc bạn liên lạc với chúng tôi qua e-mail. Sau khi t́m hiểu xong, và xem xét giá, nếu máy Bs đề nghị không đạt nhu cầu của bạn, bạn nên bàn lại với Bs và giải thích lư do tại sao máy không thích hợp cho bạn. Bạn nhớ là bạn là ngưới sẽ sống với máy suốt 10-20 năm!

Nếu bạn chưa có bảo hiểm y-tế, th́ nên đăng kư. Hiện nay bảo hiểm y-tế sẽ chi trả gần bằng giá một máy cơ bản. Không có lư do ǵ bạn không đăng kư. Trước đây bạn phải có bảo hiểm y-tê 6 tháng th́ mới được chi trả. Hiện nay, theo sự hiểu biết của chúng tôi, chỉ cần có thẻ bảo hiểm th́ được chi trả. Nếu BV ở vùng bạn đang ở không có cấy máy tạo nhịp, bạn hăy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến BV gần đó mà vẫn được bảo hiểm chi trả.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 20/07/2016                                                                                                          Copyright NWSPI 2016