NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Banner 5
Muốn thêm chi tiết về máy phá rung tương thích MRI, hăy bấm vào link.
Banner 1
Để đọc bài về cas MRI đầu tiên, hăy bấm vào link.
Banner 2
Để đọc bài về MRI, hăy bấm vào link.
Banner 3
lienlac@tamthuvn.com
Banner 4
Muốn thêm chi tiết về pin, hăy bấm vào link.
English Home Page


Trang chủ
MRI:
Cas chụp đầu tiên bệnh nhân mang máy tạo nhịp

Cas chụp MRI (máy cộng hưởng từ) đầu tiên với bệnh nhân mang máy tạo nhịp đă được thực hiện thành công tại Pḥng Cộng Hưởng Từ Nguyễn Tri Phương,   BV Nguyễn Tri Phương, TP HCM, ngày 11/05/2012.

Bệnh nhân 42 tuổi đă được cấy bộ máy tạo nhịp Biotronik Estella DR với dây điện cực Safio S tương thích MRI vào cuối năm 2011 tại Viện Tim TP HCM. Tháng 5, 2012 bệnh nhân đă có nhu cầu chụp MRI sọ năo tại Pḥng MRI Nguyễn Tri Phương, đă được trang bị với một máy MRI Siemens 1,5 Tesla.

Trước đây bệnh nhân mang máy tạo nhịp chống chỉ định chụp MRI v́ nguy cơ cho sức khỏe và có thể tổn hại thiết bị. Với các ḍng máy tạo nhịp tương thích MRI, chống chỉ định này đă được hủy bỏ khi bệnh nhân mang máy tạo nhịp tương thích MRI.

V́ chuyên môn các bác sĩ chụp MRI không phải là tim mạch nên một bác sĩ tim mạch của VT TPHCM đă được mời đến phụ trách điều chỉnh máy tạo nhịp. V́ đây là cas đầu tiên tại VN, Cty Tâm Thu cũng đă gửi một kỹ thuật viên phụ giúp bác sĩ tim mạch và hướng dẫn bác sĩ tim mạch điều chỉnh máy. Sự hỗ trợ này của công ty không cần thiết trong tương lai v́ điều chỉnh này rất đơn giản.

Sau khi kỹ thuật viên và bác sĩ tim mạch kiểm tra hoạt động của máy tạo nhịp và chuyển máy Estella DR vào chương tŕnh hoạt động MRI, bệnh nhân đă được đưa vào pḥng chụp MRI. 20 phút sau, khi ca chụp MRI đă hoàn tất, kỹ thuật viên và bác sĩ tim mạch đă lập lại chương tŕnh máy trước đây cho bệnh nhân.

Chi tiết kỹ thuật

Khi kiểm tra trước khi chụp MRI, bệnh nhân có nhịp khoảng 59 chu kỳ/ phút, với ngường tạo nhịp 0,5V@0,4 ms ở nhĩ và 0,9V@0,4ms ở thất.

Pre MRI IEGM
Điện tâm đồ và điện tim bệnh nhân trước khi chụp MRI.

Pre MRI Test
Status: chương tŕnh mới.
Test results: kiểm tra máy trước khi chụp MRI.

Theo quy định của công ty Biotronik, đă được ghi trong tập (brochure) giới thiệu các máy tạo nhịp tương thich MRI, các bệnh nhân muốn chụp MRI cần phải đạt các điều kiện sau đây
  • Không có các thiết bị khác - đạt
  • Bộ máy đă được cấy trên 6 tuần - máy cấy cuối năm 2011, > 5 tháng
  • Máy được cấy trong vùng ngực - đạt
  • Ngưỡng tạo nhịp ≤ 2,0V@0,4 ms - đạt, 0,5V@0,4ms nhĩ, 0,9V@0,4 ms thất
  • Trở kháng tạo nhịp trong vùng từ 200 đến 1500 Ohms - đạt, 643 và 760 Ohms.
MRI PM conditions
Nhứng điều kiện cần đạt để có thể chụp MRI.

MRI Program
Màn h́nh máy chương tŕnh khi vào chương tŕnh MRI.
Bs sau khi xác nhận là các thiết bị đều là tương thích MRI chỉ cần chọn phương cách tạo nhịp (DOO, AOO, VOO, OFF).

Để đạt mức an toàn tối đa, bác sĩ tim mạch đă chọn chương tŕnh MRI tạo nhịp cố định 2 buồng (DOO) với nhịp 80 ck/p (nhanh hơn nhịp xoang của bệnh nhân) với biên độ xung ở hai buồng là 3V@1ms. Bác sĩ tim mạch đă theo dơi bệnh nhân từ trong pḥng điều khiển MRI trong suốt quá tŕnh chụp MRI.

Các máy tạo nhịp tương thích MRI của Biotronik

Công ty Tâm Thu hiện nay cung cấp cả 3 ḍng máy tạo nhịp của Cty Biotronik
  • Evia DR/DR-T: máy ḍng ProMRI
  • Estella SR/DR: máy ḍng ProMRI
  • Effecta S/D
  • Dây điện cực: Safio S, Solia S/T
Để bộ máy tạo nhịp đạt tương thích MRI, chỉ có thể dùng các thiết bị ở trên thôi. Không thể dùng bất cứ thiết bị nào khác, thí dụ dây tạo nhịp Surescan của Medtronic!

Các máy Evia và Estella đều được Cty Biotronik cho nhăn hiệu ProMRI nên trong chương tŕnh máy ICS 3000 có cái tab MRI (xem h́nh dưới) để BS và KTV dùng để điều chỉnh may trước khi chụp MRI.

MRI Tab
Tab MRI trong màn h́nh máy chương tŕnh

Ở thời điểm này, v́ lư do Marketing, nên Cty Biotronik không cho nhăn hiệu ProMRI cho các máy dóng Effecta. Tuy nhiên các máy ḍng này đă đạt tiêu chuẩn MR conditional với chứng nhận EC Certificate số I7 11 12 10275 308, được cấp ngay 19/12/2011 và có hiệu lực đến ngày 18/12/2016. Chứng nhận này bao gồm tất cả các máy tạo nhịp và dây điện cực ở trên. Trong tương lai, Cty Biotronik có thể thay đổi chính sách Marketing và sẽ cho nhăn hiệu cho ḍng Effecta. Khi đó sẽ có cái tabl MRI như trong h́nh trên cho tất cả các máy Effecta.

Khi BN mang máy Effecta cần chụp MRI, BS không thể điều chỉnh được máy vào chương tŕnh MRI. Phải cần có kỹ thuật viên công ty hoặc hướng dẫn BS, hoặc đến tận nơi điều chỉnh máy. Điều chỉnh máy sẽ phức tạp hơn các máy ProMRI.

Nhu cầu chụp MRI

Trong năm 2011, Cty Tâm Thu đă cung cấp trên 25 bộ máy tạo nhịp tương thích MRI. Bài này là về bệnh nhân đầu tiên chụp MRI. Trong năm 2012, chúng tôi dự tính là khoảng 1/3 các bộ máy được cung cấp sẽ là từ các ḍng tương thích MRI. Và đương nhiên sẽ có thêm nhiều cas chụp MRI.

Theo báo cáo của cồng ty bảo hiểm sức khỏe Barmer GEK (CHLB Đức) nhu cầu chụp MRI sẽ tăng với tuổi.


MRI by age
So sánh tỷ lệ chụp CT và MRI theo tuổi tại CHLB Đức.

Theo biểu đồ chụp MRI theo tuổi ở trên, các bán <70 tuổi nên cấy máy điều trị suy tim tương thích MRI. Các bạn đừng quên là một khi đă cấy máy không tương thích MRI vào người, sẽ không bao giờ đạt tương thích MRI được nữa và sẽ gặp khó khăn khi cần chụp MRI.
Nếu bạn đọc bảng điều kiện ở trên, 2 điều kiện đầu tiên là bộ máy tương thích MRI và không có dây điện cực nào khác trong cơ thể.

Tài liệu tham khảo

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:21/05/2012                            Copyright NWSPI 2012