NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Máy phá rung BIOTRONIK
tương thích MRI

Đầu năm 2012 Cty Biotronik bắt đầu cung cấp các bộ máy phá rung tương thích cộng hưởng từ (MRc). Đến tháng 8, 2012 bộ máy phá rung MRc đầu tiên, Biotronik Lumax 740 VR-T với dây Linox smart ProMRI SD, đă được cấy ở một BV TP Hồ Chí Minh.
Đến tháng 7, 2013 Cty Biotronik đă bắt đầu cung cấp các bộ máy phá rung MRc thế hệ 2, ḍng Iforia 3 và 5. Đầu tháng 9, 2013 bộ máy đâu tiên, Iforia 5 VR-T với dây Protego ProMRI SD, đă được cấy tại một BV Hà Nội.

Chính sách Cty Tâm Thu là cố gắng cung cấp cho các BN VN các máy thể hệ mới nhất trên thế giời từ Cty Biotronik trong một thời gian ngắn sau khi được cung cấp ở châu Âu. Chính sách này khác chính sách các công ty cung cấp thiết bị điều trị nhịp tim khác thường hay có chương tŕnh giới thiệu các thiết bị mới của công ty sản xuất, nhưng không thấy BN VN được hưởng.

Bộ máy Iforia 5 được cấy là bộ máy đầu tiên được cấy ở vùng Á châu Thái B́nh Dương, chỉ sau các BV Singapore v́ các BV này đă tham gia chương tŕnh nghiên cứu an toàn thường được làm trước khi các thiết bị được cung cấp rộng rải.


Máy phá rung


Lumax 740
Ḍng máy Lumax 740 ProMRI. Máy phá rung MRc đầu tiên trên thế giới.


Iforia 5
Ḍng Iforia 5 ProMRI.
Các máy VR-T và DR-T có 2 loại với phích cho dây sốc khác nhau.
Iforia 7
Ḍng Iforia 7 ProMRI.

Các máy Lumax 740 và Iforia 7 được xem là máy cao cấp (Premium) với pin lớn, 1,72 và 1,73 Ah. Các máy Iforia 5 được xem làm máy trung cấp (Performance) với pin 1,52 Ah.

Sự khác biệt chính giữa máy Lumax 740 và các máy Iforia là
  • Bề dày Iforia đă giảm xuống c̣n 11 mm. mỏng nhất trong các máy phá rung ở VN.
  • Các máy Iforia dùng pin mới. Iforia 5 dùng pin 1,54 Ah, Iforia 7 1,73 Ah.
  • Trong khi máy Lumax 740 chỉ có loại với phích IS-1+DF-1, các máy ḍng Iforia, ngoài các máy VR-T DX, có 2 máy cho mỗi loại, .
    • Máy dùng dây sốc với 2 (dây Linox smart S hay T) hoặc 3 phích (dây Linox smart SD hay TD): 1 x IS-1, 1  hoặc 2  x DF-1.
    • Máy dùng dây sốc với 1 phích DF-4.
Máy Idova 7 là máy Iforia 7 với năng lượng sốc được tăng lên 45 Joules. Các máy Lumax 740 và Iforia đều là máy 40 Joules. Về h́nh dạng máy Idova 7 chỉ khác Iforia 7 là dây hơn: 12,5 mm thay v́ 11 mm.

Dây sốc

Linox smart ProMRI SD
Linox smart ProMRI SD
Trước dây Cty Tâm Thu chỉ cung cấp dây sốc với 2 điện cực sốc (như trong h́nh trên) v́ cung cấp các máy phá rung với năng lượng sốc tối đa là 30 Joules, đă được chứng thực có thể phá tất cả các cơn rung thất trong nghiên cứu lâm sàng SCD-HeFT với 717 BN. Khi chuyển qua các máy phá rung với năng lượng sốc tối đa 40 Joules (ngay từ sốc đầu), ḍng Iforia, chúng tôi tin tưởng có thể chuyển qua các dây sốc với 1 điện cực sốc như trong h́nh bên dưới. Với 1 điện cực sốc, ngưỡng có thể tăng ~2 Joules, nên với 40 Joules có thể bảo đảm hiệu quả như với 30 Joules với 2 điện cực sốc. V́ quan tâm sẽ có nhu cầu rút dây điện cực sốc, các BS trên thế giới đă chuyển qua các dây sốc 1 điện cực sốc.

Linox smart S
Linox smart ProMRI S

Linox smart ProMRI S DX
Linox smart ProMRI S DX
Cấy với các máy Iforia x VR-T DX, 2 buồng chỉ cần 1 dây điện cực.

Các dây Linox có phích DF-1+ IS-1. Các dây Protego dùng phích DF-4: Protego ProMRI S/SD.

DF-1 & DF-4

Các phích DF-4 của Biotronik là thế hệ 3 (thế hệ 1: St Jude, thế hệ 2: Medtronic) là cải tiến nhiều so với các thế hệ trước., 

Dây Linox smart ProMRI S DX chỉ có duy nhất từ Cty Biotronik để dùng với các máy VR-T DX với các bệnh nhân với nút xoang tốt. Bộ máy này chỉ cần một dây điện cực mà đạt hiệu quả của máy phá rung 2 buồng.

Tất cả các điện cực sốc trong trang này có soft tip bằng silicone ở đầu dây điện cực sẽ nở ra đôi chút để giảm áp lực vào cơ tim khi xiết vít, và sẽ giúp đầu dây cong lại khi tim co.


soft tip
Linox soft tip.


Và để kết luận chúng tôi có lời khuyên sau đây

Why MRC


Xem tiếp bài giới thiệu các máy điều trị suy tim tương thích MRI của Biotronik.
Tài liệu tham khảo về các thiết bị tương thích MRI


Các bảng so sánh các thiết bị điều trị nhịp tim

Các tài liệu khác

Medtronic, Maximo DR 7278  - Reference Manual, 2003.
Medtronic, Maximo II VR D284VRC  - Clinician Manual, 2008.
Medtronic, Maximo II DR D284DRG  - Clinician Manual, 2008.
Medtronic, Maximo II CRT-D D284TRG  - Clinician Manual, 2008.
Medtronic, Egida VR D394VRG  - Clinician Manual, 2007.
Medtronic, Egida DR D394DRG  - Clinician Manual, 2010.
Medtronic, Egida CRT-D D394TRG  - Clinician Manual, 2010.
Medtronic, Capsure SP Novus 4092 - Technical Manual, 2010
Medtronic, Capsure Sense MRI Surescan 4074 - Technical Manual, 2011
Medtronic, CapsureFix Novus 4076 - Technical Manual, 2011
Medtronic, CapsureFix Novus 5076 - Technical Manual, 2005
Medtronic, CapsureFix Novus MRI SureScan 5076 - Technical Manual, 2012
Medtronic, CapsureFix MRI Surescan 5086MRI - Technical Manual, 2009
Medtronic, Sprint Quattro 6944 - Technical Manual, 2007
Medtronic, Sprint Quattro secure 6947 DSP - Technical Manual, 2010
Medtronic, Sprint Quattro secure 6947M DSP - Technical Manual, 2010
Medtronic, Attain Ability 4196 - Technical manual, 2007
Medtronic, Attain Performa 4298 - Technical manual, 2012
Sorin, Paradym VR 8250 Implant Manual, 2012
Sorin, Paradym RF DR 9550 Implant Manual, 2013
Sorin, Paradym CRT 8750 Implant Manual, 2007
St Jude Medical, Current VR - spec sheet, 2007
St Jude Medical, Current DR - spec sheet, 2007
St Jude Medical, Current Accel VR SJ4 - spec sheet, 2009
St Jude Medical, Current Accel DR SJ4 - spec sheet, 2009
St Jude Medical, Fortify VR - spec sheet, 2010
St Jude Medical, Promote RF - spec sheet,  2007
St Jude Medical, Uńfy - spec sheet, 2010.
St Jude Medical, Bradycardia and Tachycardia Devices, MerlinTM Patient Care System, Help Manual, 2012
St Jude Medical, Tendril MRI - spec sheet, 2011
St Jude Medical, Tendril ST Optim - spec sheet, 2011
St Jude Medical, Durata - spec sheet, 2011
St Jude Medical, QuickFlex µ - spec sheet, 2009
St Jude Medical, Quartet - spec sheet, 2011
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 13/10/2013                                       Copyright NWSPI 2011-2013