NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Tủ sách tư liệu khoa học

Máy tạo nhịp tương thích MRI
Cập nhật 08/2016

MRc

Vào thời điểm đầu tháng 8, 2016, các BN VN có thể chọn các bộ máy tạo nhịp với chứng nhận CE (Conformitée Europeenne, chứng nhận của cộng đồng châu Âu) tương thích cộng hưởng từ (MR conditional, MRc) bên dưới
 • Biotronik. Cty Tâm Thu dẫn đầu với số máy MRc. Các bộ máy bên dưới có thể chụp được MRI 1,5 Tesla toàn thân với mức SAR đến 4 W/Kg, và với MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực đến mức SAR 2 W/Kg. Ở vùng đầu có thể dùng mức SAR đến 3,2 W/Kg.
  • Ḍng Evia: 
  • Ḍng Etrinsa: 
   • Các chức năng nâng cấp trong ḍng Etrinsa so với ḍng Evia là:
    • Wireless: điều chỉnh không dây. Thích hợp cho BN nhi hay BN lớn tuổi
    • Home Monitoring. Với kiểm tra máy mỗi đêm. Thích hợp cho BN VIP để hường mức theo dơi đáng tư cách VIP. Các nghiên cứu Home Monitoring có kết quả là Home Monitoring sẽ giúp giảm tử vong.
    • Đo trở kháng lồng ngực 192 lần/ngày. Khi BN tham gia Home Monitoring sẽ được dự đoán suy tim cấp. Thích hợp cho BN lớn tuổi thường hay bị suy tim cấp.
    • Nâng cấp chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất tự động. Sóng phản ứng và sóng tạo tác được theo dơi trong một kênh đơn cực riêng biệt giúp đạt hiệu quả cao và tiết kiệm pin (và tăng thời gian hoạt động) mà không ảnh hưởng cục tính nhận cảm và tạo nhịp. Các BN thay từ các máy thế hệ trước (Biotronik Talos, St Jude Verity, Medtronic Sensia) với chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất tự động không hoạt động chuẩn nên chọn máy này.
  • Dây điện cực MRc: Solia S và T 6F (cố định: S vít xoắn, T mỏ neo), Safio S 7F,
   • Các bộ máy trên khi dùng với dây Solia S có thể chụp được MRI 1,5 Tesla toàn thân với mức SAR đến 4 W/Kg, và với MRI 3 Tesla ng̣ai vùng ngực đến mức SAR 2 W/Kg.
    • Thực tế th́ BS MRI ở VN sẽ không quá mức SAR 2 W/Kg v́ trên mức này có thể tổn thương BN, nên được chỉ định là controlled level 1 (mức quản lư số 1). Ở Âu-Mỹ, muốn chụp >2 W/Kg, BS MRI phải chứng nhận là cần thiết và có lợi cho BN hơn là nguy cơ tổn thương.
    • An toàn hơn chụp MRI 1,5 Tesla với 4 W/Kg là chụp MRI 3 Tesla với SAR 2 W/Kg với hiệu quả về h́nh tương tự. Với giới hạn chụp ngoài vùng ngực, vẫn có thể chụp được >88% các ca chụp MRI.
MRI scan
Các ḍng màu đỏ có thể chụp được với
giới hạn chỉ chụp ngoài vùng ngực.
   • Khi dùng dây Solia S ở nhĩ và dây Solia T ở thất, hay dây Safio S, các bộ máy trên có thể chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân với mức SAR đến 2 W/Kg và MRI 3 Tesla ngời vùng ngực đến 2 W/Kg.
  • Các máy tạo nhịp có thời gian hoạt động >15 năm (1 buồng) và >12 năm (2 buồng) với đầy đủ chức năng chẩn đoán kể cả tiền sự điện tim.
   • Với các điện cực với lớp phủ fractal Iridium có mức sóng tạo tác thấp cùng lúc có mức sóng phản ứng cao, khi bật chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động ở nhĩ và thất, thời gian hoạt 0 MRI feeđộng thường được tăng đấng kể, 1-4 năm!
  • Các máy tạo nhịp duy nhất với phí MRc = 0 VND!
 • Medtronic với các máy MRc 1,5 Tesla và 3 Tesla toàn thân với mức SAR đến 2 W/Kg.
  • Máy Advisa DR,  Ensura SR và DR. Máy Advisa là máy Ensura được thêm chức năng phá các cơn loạn nhịp nhĩ. Hiệu quả giảm loạn nhịp nhĩ về lâu dài cho tới nay vẫn chưa được chứng minh. Ngoài chức năng này, máy Advisa c̣n có chức năng đo trở kháng lồng ngực 16 lần/ngày vào lúc trưa, nhưng không hữu dụng ở VN v́ không có chương tŕnh theo dơi từ xa (Remote Monitoring) hoạt động ở VN.
  • Dây điện cực vít xoắn 5076 7F. Dây này thuộc thế hệ 2000. 
   • Năm 2009 khi dây 5086MRI 8F được giới thiệu, th́ các tài liệu Medtronic cho là dây 5076 không đạt MRc v́ mức tăng nhiệt độ quá cao. V́ dây 5086MRI cứng nên đă có nhiều báo cáo thung tim. 
   • Năm 2013 dây 5076 đạt MRc.  V́ vậy hiện nay ở VN chỉ c̣n dùng dây 5076, nhỏ hơn (đường kĩnh 7F so với 8F) và mềm hơn dây 5086MRI. Tuy nhiên v́ là thế hệ xưa, đă 16 năm từ ngày bắt đầu lưu hành, năm 2000, nên dây 5076 không có lớp phủ TiN trên điện cực (dây 5086 MRI th́ có) để giúp đạt biên độ sóng cao và giảm sóng tạo tác để giúp chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thât có mức thành công cao. 
    lốp mành chéo (bias ply)T́nh trạng này tương tự mua một xe cao cấp (trong h́nh bên phải, xe Mercedes) mà lại mua lốp xe bias-ply (mành chéo, thích hợp cho xe tải)! Nếu chỉ chạy 30-40 km/h th́ an toàn, chớ chạy nhanh th́ không an toàn!
  • Thời gian hoạt động dự tính máy 2 buồng là 7,9 năm khi ghi lại tiền sử điện tim (để chẩn đoán rung nhĩ), 10,0 năm nếu không ghi lại điện tim. Máy 1 buồng có thời gian hoạt động dự tính là 12,7 năm, nếu không ghi lại tiền sử điện tim. Không rơ sẽ giam bao nhiêu nếu ghi lại tiền sử điện tim.
   • Khi bật chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động ở nhĩ và thất, v́ các điện cực chỉ có lớp platinized platinum với mức sóng tạo tác phân cực cao, thời gian hoạt động không tăng nhiều, v́ biên độ xung mặc định là 2x ngưỡng tạo nhịp. mà lại bị sóng tạo tác phân cực cao, khó phân biệt giữa tạo nhịp thành công (với sóng phản ứng + sóng tạo tác) và khi tạo nhịp không thành công (chỉ có sóng tạo tác).
 • St Jude
  • Máy Accent MRI SR và Accent MRI DR.
  • Tháng 12/2014, Cty St Jude đă âm thầm đăng lên trang web các máy ḍng  Assurity MRI và Endurity MRI, có thể sử dụng dây Tendril MRI. Các máy Assurity và Endurity đă đạt chứng nhận CE để lưu hành ở châu Âu từ năm 2013! Máy Assurity bẩy giờ không c̣n được cung cấp. Máy Endurity có nhiều giới hạn sẽ được bàn bên dưới.
   • Các máy ḍng Assurity có thêm một số chức năng nâng câp: wireless, theo dơi trở kháng lồng ngực (12 lần/ngày) nhưng v́ không có theo dơi từ xa ở VN sẽ không thể dùng đề dự đoán suy tim cấp. 
   • Các máy Endurity MRI và Endurity là máy Accent MRI với thời gian hoạt động hơi dài hơn  (thêm 0,3 và 0,5 năm).
  • Dây Tendril MRI 8F vít xoắn. Hiện nay là dây dùng bộ chọc mạch 8F duy nhất c̣n được cung cấp ở VN. Các công ty khác đều dùng dây 7F hay 6F.
  • Đặc điểm của các bộ máy St Jude trên là có chỉ định chụp được MRI 1,5 Tesla với mức SAR 4W/Kg. Thực tế th́ BS MRI ở VN sẽ không quá 2 W/Kg v́ trên mức này có thể tổn thương BN. Ở Âu-Mỹ, muốn chụp với SAR >2 W.Kg, BS MRI phải chứng nhận là cần thiết và có lợi cho BN hơn là nguy cơ tổn thương.
  • Thời gian hoạt động các máy 
   • Accent MRI là 14,2 năm (1 buồng) và 9,4 năm (2 buồng).
   • Assurity MRI: 13,9 năm/ 9,4 năm. Assurity  có thể điều chỉnh wireless.
   • Endurity MRI, Endurity, Endurity Core: 14,4 năm/ 9,7 năm 
   • Khi bật chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động ở nhĩ và thất, thời gian hoạt động không tăng nhiều... do chương tŕnh này chạy trong phần mềm, hao điện? Thí dụ: Accent SR MRI PM1124 - thời gian hoạt động đến ERI với tạo nhịp 60 n/p, 100%, với ghi lại điện tim
    • Với điều chỉnh biên độ xung tự động, khi biên độ 1V: 14,7 năm
    • Không điều chỉnh biên độ xung, khi biên độ 2,5 V: 14,2 năm. Như vậy là bật chương tŕnh lên, với biên độ xung giảm đáng kể từ 2,5V -> 1V (2,5V là biên độ xung dùng để tính thời gian dự tính) mà chỉ thêm có 0,5 năm (6 tháng)!

  • Máy Endurity SR và DR
  • Máy Endurity Core S/SR/D/DR. Ḍng máy này thiếu nhiều chức năng cơ bản như: độ nhạy tự động, điều chỉnh biên độ xung nhĩ tự động. Máy này chỉ hơn máy Sustain (thể hệ 2005-2007) không tương thích MRI đôi chút, không đạt tiêu chuẩn một máy cơ bản thể hệ 2009 về sau. Nên tránh các máy này v́ thiếu các chức năng cơ bản!
  • Các máy ḍng Accent MRI, Assurity MRI, Endurity MRI: SR và DR
  • Dây Tendril STS (vít xoắn, 6F) hay dây Isoflex Optim (mỏ neo, 7F). Dây mỏ neo thường ít được dùng ở VN.
  • Khác với các bộ máy ở trên với dây Tendril MRI, các bộ máy này giới hạn chỉ cho được phép chụp MRI 1,5 Tesla 2 W/Kg ngoài vùng ngực, và với thêm giới hạn là điểm trung (isocenter) của máy MRI chỉ được đặt >10 cm trên mắt.
   • Theo báo cáo cúa St Jude, dây Tendril STS là đường hướng tương lai của các thiết bị St Jude tương thích MRI.
Full body MRITất cả các BN mang các máy Biotronik, Medtronic, St Jude xxx MRI bên dưới đều có thể chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân.
 • Biotronik: các máy tạo nhịp với dây  Solia S, Solia T (ở thất khi dùng dây Solia S ở nhĩ trong máy 2 buồng), Safio S.
 • Medtronic: các máy với dây 5076 
 • St Jude: các máy Accent MRI, Assurity MRI, Endurity MRI với dây Tendril MRI
Các máy khác hiện nay chỉ có chỉ định chụp MRI ngoài vùng ngực và có thêm giới hạn khác.

Dưới đây là bảng tóm tắt

MRI pacemaker matrix


Chúng tôi phân tích là dây Tendril MRI không thể đạt tương thích MRI 3 Tesla dựa theo thiết kế dây Tendril MRI có bộ lọc chuyên cho máy MRI 1,5 Tesla, ép sóng 64 MHz,  không thể áp dụng cho máy MRI 3 Tesla, v́ máy MRI 3 Tesla dùng sóng 128 MHz.
ngo cutỞ VN hiện đă đă có 10+ máy MRI 3 Tesla và số này sẽ tăng trong tương lai. Các h́nh với máy MRI 3 Tesla sẽ chi tiết hơn là với MRI 1,5 Tesla. Như vậy là BN cấy dây Tendril MRI đă đi vào ngơ cụt v́ sẽ không thể chụp MRI 3 Tesla trong tương lại! Cty St Jude sẽ tiếp tục hỗ trợ dây Tendril MRI với những máy với nhăn "MRI", nhưng BN sẽ phải trả premium cho nhăn đó. Lư do là có thể chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân với SAR đến 4 W/Kg (bây giờ cũng có thể đạt mức SAR này với các bộ máy Biotronik).
Từ bảng trên, chúng tôi suy đoán là vấn đề không phải với các máy mà là với dây điện cực Dây Tendril STS, nói chung không đạt tiêu chuẩn tương thích MRI chúng ta thường hiểu vào đâu năm 2014. Vào đầu năm 2014 chỉ có 2 mức tương thích MRI: toàn thân và ngoài vùng ngực với đường trung tuyến (isocenter) phía đầu giới hạn không được xuống dưới mắt. Với dây Tendril STS, Cty St Jude lại thêm một mức tương thích MRI: ngoài vùng ngực và đường trung tuyến ≥10 cm trên mắt. Như vậy là theo tiêu chuẩn đầu năm 2014, dây Tendril STS không đạt tương thích MRI! Chúng tôi đă có bài phân tích hậu quả của giới hạn mới này. MRI đầu có thể không đạt yêu cầu của bạn với dây Tendril. Chúng tôi suy đoán là lư do Cty St Jude chuyển sang dây Tendril STS là v́ quan tâm nhu cầu chụp MRI 3 Tesla. Nhưng với 1,5 Tesla mà phải chụp 10 cm trên mắt, không biết khi chụp MRI 3 Tesla sẽ có giới hạn nào!
Như vậy các BN cấy các bộ máy với nhăn MRI của St Jude sẽ phải chọn giữa
 • chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg, nhưng không thể chụp MRI 3 Tesla .. dùng dây Tendril MRI và các máy với nhăn MRI ... và trả premium cao!
 • chụp MRI 1,5 Tesla ngoài vùng ngực đến 2 W/Kg với đường trung tuyến trên từ 10 cm trên mắt trở lên, nhưng trong tương lai có thể chụp MRI 3 Tesla (với giới hạn nào?) ... dùng dây Tendril STS.
MRI 30 ON, 30 OFMà tai hại hơn là, ngoài dây Tendril MRI, các bộ máy với dây Tendril STS chỉ có thể chụp MRI 30 phút, rồi phải ngừng 30 phút, trước khi có  thể bắt đầu lại chu kỳ 30/30 này. Khi cấy máy, làm sao Bs có thể biết là khi bạn cần chụp MRI, chí sẽ cần chụp < 30 phút. Chúng tôi không nghĩ Bs MRI sẽ đồng ư chụp 30/30 như trên. Pḥng MRI thường rất bận rộn, không thể nghỉ 30 phút được! Do đó chúng tôi dề nghị bạn xem các bộ máy với khung đỏ ở trên là không đạt tương thích MRI, và đừng có chấp nhận phỉ MRI phải chi trả!


MRI 30 ON 4 OFKhi chụp MRI 3 Tesla, các bộ máy  tạo nhịp Biotronik có giới hạn chụp 30 phút, rồi phải nghỉ 4 phút, trước khi bắt đầu lại chu kỳ 30/4. Nghỉ 4 phút không đến nổi bất tiện quá. Hăy so sánh h́nh bên phải với h́nh ở trên. Chúng tôi đă làm nhanh lên với 1 s bằng khoang 10 phút.
Theo sự hiểu biết của chúng tôi, giới hạn với MRI 3 Tesla này có thể không c̣n trong tương lai gần.

Medtronic 3 T

Cũng cần nói rơ là Medtronic cho chụp MRI 3 Tesla đến mức
 • Controlled level 0 (SAR 3,2 W/Kg) khi chụp MRI với isocenter từ đầu xuống xương cổ C7. Như vậy cũng tương tự mức hiện nay với các máy MRI Biotronik với giới hạn isocenter đến ngang mắt.
 • mức B1+RMS ≤ 2,8 µT khi isocenter dưới xương cổ C7. Mức này, theo sự hiểu biết của chúng thường thấp hơn mức SAR 2 W/Kg được dùng trong các máy MRI thế hệ cũ. Cty Medtronic có nói rơ là nếu máy không có đo mức B1+RMS th́ không nên chụp MRI 3T với máy đó.


Kết luận

0 MRI premiumCác máy tạo nhịp Biotronik là các máy duy nhất với phí (premium) MRI bằng 0 VNĐ. Sự khác biết giữa giá một máy tạo nhịp Biotronik tương thích MRI và một máy công ty khác không tương thích MRI là do thời gian hoạt động dài hơn và các chức năng cao cấp hơn.
bàn án chung thân
Nếu bạn được BS giới thiệu một máy tạo nhịp không phải là máy Biotronik, bạn hăy e-mail chúng tôi tên máy đó để chúng tôi có dịp gửi cho bạn bảng so sánh đề giúp bạn quyết định.
Bạn đừng có quên là cấy một bộ máy không tương thích MRI có thể là bản án chung thân không thể chụp MRI! Nhiều BS nhịp không hiểu nguy cơ cấy một bộ máy tạo nhịp không tương thích MRI. Các bạn hăy đọc bài phỏng vấn BS Gimbel, một BS đầu ngành tim mạch ở Mỹ về lư do cần cấy một bộ máy tương thích MRI. Các bạn có thể xem video trên YouTube về nhu cầu cấy máy tạo nhịp tương thích  MRI với Bs Gimbel và Bs Shaik. Ở đoạn cuối video, Bs Gimbel có nói là lư do chọn một bộ máy tạo nhịp tương thích MRI lkhông phải là để dáp ứng nhu  cầu hôm nay, mà cần phải đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Do đó làm sao bạn biết là chỉ cần chụp MRI < 30 phút với các máy với ô đỏ ở trên? Lạc quan là đánh cuộc với mạng sống của bạn!

Tài liệu tham khảo


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 25/09/2016                                                                                                  Copyright NWSPI 2015 - 2016