NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Tủ sách tư liệu khoa học

Chương tŕnh nghiên cứu lâm sàng
NORDIC ICD

An toàn tối đa với máy phá rung Biotronik!


Nhóm nghiên cứu NORDIC ICD, dưới dự lănh đạo của Bs Baensch, đă công bố kết quả nghiên cứu vào đầu tháng 10, 2015 (European Heart Journal, 2015). Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên với 1077 BN được cấy máy phá rung Biotronik với 8 sốc tối đa là 40 Joules trong vùng VF, được chia làm 2 nhóm. Mục đích nghiên cứu là t́m hiểu xem có cần làm test t́m ngưỡng phá rung khi cấy máy hay không. Trong nhóm làm test, nếu ngưỡng cao, sẽ điều chỉnh lại vị trí các dây điện cực. Về phương diện điều trị, th́ cả 2 nhóm sẽ dùng toàn sốc tối đa, 8 sốc 40J của các máy Biotronik.

Chương tŕnh nghiên cứu này tương tự nghiên cứu SIMPLE (Healey, Lancet, 2015) dùng máy phá rung của Boston Scientific với sốc đầu tiên là 31 Joules với 2500 BN.

Kết quả được tŕnh bài bên dưới. Quan trọng là kết quả ở hàng 5-7.

NORDIC ICD
Kết quả NORDIC ICD
Các hàng: 1. tất cả BN  với 1 sốc chuẩn cho cơn loạn nhịp trong vùng VT/VF; 2. tất cả các cơn loạn nhịp VT/VF với tối thiểu một sốc được phát; 3. Số sốc chuẩn được phát cho mỗi cơn VT/VF; 4. Số cơn loạn nhịp VT/VF dứt bởi sốc đầu tiên; 5. số  cơn loạn nhịp được dứt với sốc; 6. số cơn loạn nhịp không dứt được với sốc; 7. tỷ lệ thành công dứt loạn nhịp; 8. tỷ lện thàng công sốc đầu tiên.

V́ 2 nhóm chỉ khác nhau là nhóm 1 không làm test t́m ngưỡng trong khi nhóm 2 làm test t́m ngưỡng (lập tŕnh lần đầu 15J, 24J, 6*40J; nếu phải can thiệp 24J, th́ làm thêm 24J, 7*40J. Nếu phải dùng đến 40J, th́ điều chỉnh lại dây sốc, và máy) Như vậy là không cần và KHÔNG NÊN làm thử nghiệm t́m ngưỡng phá rung. Kết quả nghiên cứu là làm test tổn hại cho BN hơn là không làm test.
Trong bàn luận bên dưới, chúng ta sẽ không quan tâm đến nhơm "With DF test".
Quan trong là hàng 5 và 7 ở trên: với 8 sốc 40 J, tỷ lệ thành công dứt các cơn loạn nhịp là 100%! Như vậy là với 8 sốc 40 Joules, các máy phá rung Biotronik đạt mức an toàn tối đa, là kéo BN ra khỏi tất cả các cơn loạn nhịp. Tỷ lệ thành công với sốc đầu tiên (hàng 8) là 97%.

Nếu chúng ta so sánh với nghiên cứu SIMPLE dùng máy Boston Scientific với sốc đầu giới hạn 31 Joules (mặc dù có một số máy có thể phát sốc đên 8 sốc 41 J):
SIMPLE
Nghiên cứu SIMPLE
Đoạn trên:  kết quả ch́nh; sốc không công hiệu hay tử vong do loạn nhịp;
Đoạn dướl: thành phấn kết quả chính; tử vong do loạn nhịp

th́ có khoảng 7,22-8,30% BN không phá được cơn rung thất. Báo cáo về SIMPLE không ghi rơ số sốc dùng cho các BN v́ dùng nhiều loại máy (có máy giới hạn 6 sốc, có máy 8 sốc, có máy 31J tối đa, có máy 41 J tối đa).

Trong NORDIC ICD số tử vong do loạn nhịp là 1 (0,2%) BN trong nhóm không làm test và 5 (0,9%) trong nhóm BN làm test. Mặc dù trong trong nhóm không làm test của NORDIC ICD máy phá rung đă thành công phá tất cả các cơn rung thất vẫn có 1 tử vong do loạn nhịp có thể là do hiện tượng phân ly điện-cơ (Pulseless  electrical activity, PEA, hoạt động điện vô mạch) khi BN có nhịp điện b́nh thường (chứng tỏ điều trị với sốc thành công, nến máy không c̣n can thiệp) mà tim không co bóp.
Trường hợp PEA, người thân cần phải lập tức bắt đầu hối sức bằng ép tim hầu giúp máu lưu chuyển đến năo trong khi đưa BN vào BV cấp cứu.

Trong nghiên cứu SIMPLE, do giới hạn sốc đầu là 31 Joules, nên kết quả không tốt bằng bắt đầu vơi 40 Joules! Đấy là dấu hiệu cần dùng sốc tối đa ngay từ đầu, và theo NORDIC ICD 8 sốc 40 Joules là đủ!

Ở VN, ngoài các máy phá rung Biotronik, các máy St Jude và Medtronic chỉ phát được có 6 sốc! Năng lượng sốc Medtronic chí là 35 Joules. Với máy St Jude loại Fortify, thí sau sốc đầu 36 Joules, có thể phát 5 sốc 40 Joules, Các máy khác của St Jude chỉ có thể phát tối đa là 6 sốc 36 Joules! Cho tới khi có nghiên cứu lầm sàng đạt 100% phá các cơn loạn nhịp, ở thời điểm này chỉ có các ICD Biotronik đạt được mức an toàn 100%. Vậy tại sao bạn lại đánh cuộc với mạn sống của ḿnh khi chọn cấy máy của các công ty kỉa?

Kết luận

Với các máy phá rung Biotronik nên lập tŕnh 8 sốc 40 Joules trong vùng VF của máy để đạt mức an toàn tối đa (dứt được tất cả các cơn loạn nhịp)! Và không cần làm test t́m ngưỡng phá rung khi cấy, giảm được một số sự kiện có thể xảy ra khi gây cơn rung thất trong khi làm test. Vậy  

để đạt an toàn tối đa cần máy phá rung có thể phát 8 sốc 40 Joules trong vùng VF!


7/06/2016. Trong Guidelines (hướng dẫn) lập tŕnh các ICD của các hội tim mạch quốc tế HRS, EHRA, APHRS, SOLAECE năm 2015, tất cả các sốc trong vùng điều trị VF (rung thất) và VT-2 (nhịp nhanh thất cao) đều là sốc tối đa của máy. Như vậy là kết quả của SIMPLE và NORDIC ICD đă được đưa vào thực dụng và sẽ không cần lám test khi cấy máy, trừ trường hợp thay máy với dây sốc đă bị thu hồi, hoặc Bs có chút nghi ngờ với loại dây sốc được cấy. Như vậy là lập tŕnh điều trị rung thất đă được thống nhất. Tuy nhiên hiệu quả c̣n có nhiều khác biệt.
Câu bạn nên hỏi BS giới thiệu máy ICD, là: máy phát được bao nhiêu sốc để phá một cơn rung thất, và năng lượng sốc đầu là bao nhiêu?
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 23/12/2016                                                                                                  Copyright NWSPI 2015 - 2016