NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Dây sốc Plexa

Đây là thế hệ dây sốc mới nhất từ Biotronik. Sự khác biệt giữa Plexa và thể hệ dây sốc trước là các cáp đồng trong thân dây được xoắn xung quanh cuộn dây đưa đến điện cực đầu, thay v́ chạy thẳng dọc theo dây sốc.PlexaFlexing
Plexa


Với thiết kế này sự căn thẳng (stress) ở các dây đồng  thấp khi dây co mỗi lần tim đập (xem h́nh bên phải), sẽ giúp dây đạt thời gian hoạt động ICD DFTdài. Mới xem video bên dưới.

Các dây cáp đồng nối với điện cực sốc trong dây Plexa là một bó 7 dây cáp nhỏ với 7 sợi DFT trong mỗi bó, tổng cộng là 49 sợi DFT. Nhờ lơi bạc trong các sợi DFT, trở kháng dây Plexa rất thấp giúp hầu hết năng lượng sốc được đưa ra trong các ḍng điện chạy giữa điện cực sốc và vỏ máy. Nhờ vậy các sốc đạt hiệu  quả cao.


Plaxa SCty Tâm Thu cung cấp dây Plexa với 1 cuộn sốc ở thất, cuộn sốc RVS. Đây là theo đường hướng sử dụng dây sốc ở Âu-Mỹ. Trước đây thường dùng dây với 2 cuộn sốc ở thất, RVS, và cuộn sốc ở nhĩ, VCS. Với 1 cuộn sốc, thân dây Plexa sẽ mềm hơn, giúp Bs cấy dễ dàng. Nhưng để có thể dùng chỉ 1 cuộn sốc khi phát sốc, năng lượng sốc cần phải cao. Các máy phá rung Biotronik với sốc 40 Joules ngay từ sốc đầu tiên, đạt đ̣i hỏi này.
Nếu sau này cần rút dây sốc ra khỏi tĩnh mạch, không có cuộn sốc VCS sẽ dễ thành công v́ không bị xơ  hóa với thành tĩnh mạch ở vùng tĩnh mạch chủ trên, giữ chặt cuộn sốc VCS lại.

Dây sốc Plexa trong các bộ máy với ICD Intica đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến SAR 2 W/Kg (3,2 W/Kg trong vùng đầu), và MRI 3 Tesla ngoài vùng ngực đến SAR 2 W/Kg.


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.

Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 5/01/2018                                                                                                          Copyright NWSPI 2018