NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Banner 1
Để đọc bài về cas MRI đầu tiên, hăy bấm vào link.
Banner 2
Để đọc bài về MRI, hăy bấm vào link.
Banner 3
lienlac@tamthuvn.com
Banner 4
Muốn thêm chi tiết về pin, hăy bấm vào link.
Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Tủ sách tư liệu khoa học

Smart Detection

Smart Detection là phương thức phân biệt nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất (nhịp xoang nhanh, nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhanh xuất phát từ trong nút nhĩ-thất). Máy phá rung lư tưởng th́ điều trị 100% các nhịp nhanh thất, nghĩa là độ nhạy phải 100%, và lhông điều trị (0%) các nhịp nhanh trên thất. Smart Detection trong các thử nghiệm lâm sang  năm 2001 dưới sự quản lư của cơ quan Food and Drug Administration (FDA), Hoa Kỳ, đă đạt độ nhạy (sensitivity) ~100% mà chỉ điều trị lầm có 7% các cơn nhanh trên thất (độ đăc hiệu - specificity - 93%). Đây là kết quả tốt nhất trong các máy đă được cơ quan FDA thử!

Phương thức này được phát minh bởi nhóm kỹ sư ở Micro Systems Engineering, Inc., Lake Oswego, Oregon, Hoa Kỳ, dưới sự lănh đạo của Ts Trần Thống, nguyên phó Tổng Giám Đốc kỹ thuật. MSEI là chi nhanh kỹ thuật và săn xuất của Biotronik ở Hoa Kỳ.

Ba bài đầu dưới đây được viết năm 1996-97. Ngoài ra c̣n có một bài tiếng Việt được tŕnh ở Đại Hội Tim Mạch Quốc Gia 1998 tại Đà Lạt.

Fifth generation implantable cardioverter defibrillator

New concepts and algorithms for dual chamber defibrillators

The implantable dual chamber defibrillator

Máy phá rung tự động hai buồng

 

Và có 2 bài tŕnh về Smart Detection do Biotronik soạn bằng tiếng Anh: bài PPTbrochure (4 MB!).

Smart Detection
Sớ đồ Smart Detection. Mỗi khoảng R-R trong vùng nhịp nhanh thất (không áp dụng nếu trong vùng rung thất) sẽ được đánh giá +1, -1/4, -1, -4. Các số này sẽ được cộng lại. Khi tổng số cao hơn mức đă được chọn thi một cơn nhịp nhanh thất được phát hiện.

Trong tất cả các chương tŕnh phân biệt nguồn gốc cơn loạn nhịp với nhịp thất nhanh, Smart Detection đă đứng đầu với độ nhạy (phát hiện nhịp nhanh thất khi thật sự là nhịp nhanh thất) 100% và độ đặc hiệu (kêu đúng là nhịp nhanh trên thất) 94% (nghiên cứu FDA) - 98%. Lư do chương tŕnh phân biệt này thành công là nhờ phân tích mỗi đoạn nhịp thất và đánh giá là nhịp nhanh thất với trọng số 1, hoặc trên thất với trọng số -1/2. Thường th́ tổng cộng các trọng số cần phải đạt 8-30, nên nếu đánh giá trật một chu kỳ thất cũng không ảnh hưởng quyết định cuối cùng nhiều.

Trong các chương tŕnh phân biệt, hiệu quả gần Smart Detection nhất là chương tŕnh PARAD trong các máy của công ty ELA/Sorin. Chương tŕnh này cũng dùng những tiêu chuẩn tương tự, nhưng không may quyết định dùng tiêu chuẩn loạn nhịp nào xảy ra trước ... một tiêu chuẩn nhạy cảm, có thể sai do oversensing hoặc undersensing! Các chương tŕnh của các công ty Medtronic, St Jude và Guidant thua xa 2 chương tŕnh Smart Detection và PARAD.

Đây là lư do Bs Paul Levine, Giám Đốc Y-Tế của Cty St Jude đă từng tuyên bố
  • There was data suggesting that one had to be very careful in programming the SVT discriminators to gain a benefit from the atrial channel with respect to improved specificity for recognition of ventricular tachyarrhythmias.
Phải nhớ là Cty St Jude là công ty sau cùng có máy ICD 2 buồng và trong thập niên 1990, Cty St Jude đẩy mạnh morphology discriminator (phân biệt bằng cách phân tích dạng sóng) cho là tốt hơn dùng máy 2 buồng (với nhịp nhĩ) để tránh điều trị lầm do nhịp nhanh trên thất ... nhưng các kết quả lâm sàng đă không chứng thực được điều này, và rốt cuộc St Jude đă nhập cuộc máy ICD 2 buồng!

Một sự khác biệt quan trọng giữa các máy phá rung 2 buồng Biotronik và các máy các công ty kia, là trong các máy Biotronik chương tŕnh Smart Detection được áp dụng khi tái phát hiện cơn loạn nhịp (redetection), Smart Redetection. Một lư do là tại Smart Detection đạt độ nhạy 100% trong khi các chương tŕnh khác không đạt nổi nên sau một lần phát hiện cơn nhịp nhanh thất, các máy khác không thể bảo đảm là nếu cơn loạn nhịp tiếp tục là nhịp nhanh thất sẽ tái phat hiện được. Nhờ đạt độ nhạy 100% này nên máy ICD 2 buông Biotronik c̣n có chương tŕnh Forced Termination, tư động kết thúc redetection sau khoảng thời gian được chọn. Nhờ vậy trong trương hợp bạn bị loạn nhịp 2 buồng tim, thí dụ rung nhị dai dẵng và các cơn nhịp nhanh thất hoặc rung thất, sau khi phá cơn loạn nhịp ở thất mà vẫn c̣n cơn rung nhĩ, máy sẽ kết thúc redetection và trở lại detection với đầy đủ các điều trị.

Forced Termination

BN này có cơn rung nhĩ dai dẵng và những cơn nhĩp nhanh thất.
Trong đoạn trên, máy nhờ chương tŕnh phân biệt nhĩ-thất đă không điều trị khi chỉ có rung nhĩ và điều trị các cơn nhịp nhanh thất. Các điều trị tuần tự tăng dần: ATP 1/2/3, rồi chuyển sang sốc, và nguy hại hơn hết là sau khi dùng hết điều trị sốc th́ sẽ ngưng điều trị hoàn toàn cho tới khi cơn rung nhĩ dứt! Rugn nhĩ dai dẵng có thể kéo dài cả tuần!
Trong đoạn dưới, máy Biotronik sau khi điều trị cơn nhịp nhanh thất đầu tiên đă trở lại detection và khi cơn nhịp nhanh thất 2 xảy ra thí chỉ cần dùng điều trị ATP 1 trở lại!


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ nwspi@comcast.net hoặc lienlac@tamthuvn.comChúng tôi sẽ trả lời  bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor


Cập nhật:   16/12/2011                  Copyright NWSPI 2007-2011