NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân

So sánh đơn giản các máy tạo nhịp
08/2016

Để giúp các bạn đang cần phải chọn máy tạo nhịp, chúng tôi đă soan trang này. V́ trang này ở trong website của công ty Northwest/Tâm Thu, có ngừoi sẽ cho là so sánh này thiên vị có lợi ích cho Cty Biotronik. Điều này chúng tôi không phủ nhận v́ khó tránh được trong khi chọn những chức năng nào cần so sánh và khi đanh giá sự hữu hiệu cưa chức năng đó. Nhưng chúng tôi đă cố gắng khách quan và nếu bạn thắc mắc về chức năng đă được chọn hay cách đánh giá, cứ việc liên lạc với chúng tôi qua e-mail.
Các bạn nên đọc trang này, rồi nên tự t́m hiểu thêm về các máy các công ty khác. Nên xem đây chỉ là 1 ư kiến. 


Tương thích cộng hưởng từ.

Công ty Tâm Thu trong năm 2014 đă chuyển hoàn toàn qua các ḍng máy tạo nhịp (1, 2 và 3 buồng) tương thích cộng hưởng từ (MR conditional, MRc). Cty Tâm Thu là Cty duy nhất đă làm như vậy, hầu phục vụ tối đa BN VN.
0 MRI feeBộ máy sẽ MRc khi dùng các dây mới đă được thiết kế để đạt MRc (Solia, Safio, Corox ProMRI, Sentus ProMRI) và các dây cũ (Siello, Setrox, Corox) đă được công nhận là đạt MRc. Bộ máy sẽ không tương thích nếu dùng các dây thường (Solox, Selox, Sentus OTW UP). Các máy tạo nhịp Biotronik được công ty Tâm Thu cung cấp đă đạt phí NoMRI for lifeMRI 0 VNĐ. Cty Tâm Thu là công ty duy nhất, v́ chúng tôi đă chuyển hoàn toàn qua máy tạo nhịp thế hệ mới.
Đă có một số BS ở Âu-Mỹ khuyên là tất cả các BN <85 tuổi nên cấy bộ máy MRc, hoặc ít ra cũng cấy các bộ dây MRc (để đến kỳ thay máy sẽ có được một bộ máy MRc).
Bạn nên nhớ là một khi đă cấy một bộ dây không MRc, bạn sẽ có chống chỉ định chụp MRI cả đời

V́ các hợp đồng cung cấp ở các BV nhiều khi giới hạn loại hàng chúng tôi cung cấp, nên có thể không cung cấp được bộ máy tạo nhịp MRc tại BV bạn đang khám. Bạn có thể liên lạc qua e-mail với chúng tôi nếu gặp trường hợp này.

Chúng tôi có bài giải thích thêm về các tiêu chuẩn MRc mới. Mời các bạn xem.

So sánh các máy tạo nhịp
Có thêm bài so sánh đơn giản các máy phá rung.

Máy tạo nhịp một buồng

Các máy được chia là là máy với nhịp cố định và máy với nhịp thích ứng. Máy 1 buồng với nhịp cố định là máy cơ bản. Các bệnh nhân nên cấy máy với nhịp thích ứng v́ như vậy nhịp có thể thay đổi khi vận động. Trong đoạn này chúng tôi sẽ chú trọng đến các máy 1 buồng với nhịp thích ứng. Thường các máy với nhịp cố định chỉ không thay đổi được nhịp, c̣n các chức năng khác giống máy với nhịp thích ứng.

Trong bài này chúng tôi chỉ bàn đến các máy chính. Có một số máy với công dụng hơi đặc biệt, chúng tôi sẽ không bàn tới v́ ít khi các BN gặp. 

Thường các máy 1 buồng được cấy ở thất, nhưng trong trường hợp các BN suy nút xoang có dẫn truyền nhĩ-thât tốt có thể được cấy ở nhĩ. Phương thức tạo nhịp ở thất là VVI, VVIR (có nhịp thích ứng), ở nhĩ là AAI và AAIR (với nhịp thích ứng)

Các dây điện cực th́ có loại với cố định mỏ neo và cố định với vít xoắn. BS sẽ chọn loại cố định thích hợp cho trường hợp bạn.

Máy tạo nhịp 1 buồng cơ bản

0 MRI feeBộ máy Effecta SR ... máy cơ bản, tương thích MRI, được công ty Tâm Thu cung cấp, sẽ được só sánh trong đoạn đầu với các máy các công ty khác không tương thích MRI, v́ giá chỉ cao hơn đôi chút (nếu có cao hơn!).
Dây điện cực MRc: Solia S, Solia T

Các máy được so sánh: Medtronic Sensia SESR01, St Jude Sustain SR, St Jude Endurity Core SR, Endurity SR

Ngoài các máy với nhịp thích ứng, các công ty c̣n có các máy cùng ḍng với nhịp cố định: Effecta S, Sensia SES01, St Jude Sustain SC, Endurity Core SC.

Máy tạo nhịp 1 buồng cơ bản
Effecta SR Sensia Bảng tóm tắt so sánh
Biotronik Effecta SR
Medtronic Sensia SESR01
Sustain
Endurity Core SR Endurity SR
St Jude Sustain XL SR St Jude Endurity Core SR StJude
Endurity SR
So sánh các máy tạo nhịp cơ bản 1 buồng
Bấm vào h́nh Effecta để xem bảng so sánh.
Bấm vào ô trống để xem bảng tóm tắt.
 • Quan trọng nhất trong máy tạo nhịp 1 buồng cơ bản là thời gian hoạt động. Các số được các công ty công bố tùy thuộc nhiều yếu tố, nên thông số dễ so sánh là điện lượng pin.
 • Độ nhạy tự động  là một chưc năng an toàn cơ ban. Các máy thế hệ cũ, Sensia (2006) và Sustain (2011, nhưng thật ra là máy thế hệ 2005-2007) không có th́ không có ǵ ngạc nhiên. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là máy Endurity Core, thế hệ 2015, cũng không có. Máy Endurity Core được tạo ra từ máy Endurity bắng cách cắt bớt một số chức năng. Độ nhạy từ động là một trong các chức năng cơ bản bị cắt, làm máy Endurity Core không hơn máy Sustain!
 • Ghi lại tiền sử điện tim sẽ giúp Bs và kỹ thuật viên khám phá nguyên nhân máy hoạt động không chuẩn và giúp chẩn đoán loạn nhịp nhanh. Máy Sensia và Sustain có thể ghi lại điện tim nhưng bật ghi tiền sử điện tim (đoạn điện tim trước khi máy phát hiện "loạn nhịp nhanh") sẽ rất hao pin. Do đó điện tim hầu như không được dùng, mất đi một chức năng chẩn đoán quan trọng.

Máy tạo nhịp 1 buồng cao cấp tương thích MRI

Trong đoạn dưới chúng tôi sẽ dùng lại 2 máy Effecta SR và Endurity SR v́ giá các máy này thấp và cả 2 đều đạt trương thích MRI, mặc dù ở mức khác nhau.

Các máy được so sánh là:
 • Biotronik: Effecta SR, Estella SR (dùng làm máy chuẩn để so sánh), Etrinsa 6 SR-T, Etrinsa 8 SR-T
 • Medtronic: Ensura EN1SR01
 • St Jude: Endurity SR, Endurity MRI SR, Assurity MRI SR, Accent MRI SR (máy thế hệ cũ)
 
Máy tạo nhịp 1 buồng cao cấp, tương thích MRI
Effecta SR Effecta SR Etrinsa 6 SR-T Etrinsa 8 SR-T
Ensura SR
Biotronik Effecta SR Biotronik Estella SR
Biotronik Etrinsa 6 SR-T Biotronik Etrinsa 8 SR-T Medtronic Ensura SR
Endurity SR Endurity SR Asurity MRI SR
Accent MRI SR
Bảng tóm tắt so sánh
St Jude Endurity SR
St Jude Endurity MRI  SR
H́nh trên là Endurity giống Endurity MRI
St Jude Assurity MRI SR StJude
Accent MRI SR
So sánh các máy tạo nhịp cao cấp 1 buồng
Bấm vào h́nh Estella để xem bảng so sánh.
Bấm vào ô trống để xem bảng tóm tắt so sánh.

 • Nhịp thích ứng trong các máy tạo nhịp thường dùng bô phận gia tốc, không phải sinh lư. Chỉ các máy Etrinsa 8 có nhịp sinh lư CLS.
 • Các máy cao cấp có thể được điều chỉnh wireless. Chức năng này rất tiện khi kiểm tra các BN nhi và BN nữ.
 • Các máy VIP (Etrinsa và Assurity) đo trở kháng lồng ngực để theo dơi phù phổi, hầu dự đoán suy tim cấp. Tuy nhiên để dự đoán suy tim cấp, bạn cần phải tham gia một chương tŕnh theo dơi từ xa. Ở VN chỉ có Home Monitoring của Biotronik hoạt động. Do đó mặc dù chúng tôi đánh giá chức năng này trong các máy Etrinsa và Asurity ngang nhau, chỉ có đo trở kháng trong các máy Etrinsa là có thể hữu dụng dự đoán suy tim cấp.
 • Máy Effecta, máy cơ bản, cũng không thua các máy cao cấp các công ty khác. 
 • Yếu điểm chính của máy Ensura là thời gian hoạt ngắn quá, và lại dày quá! Về phương diện chẩn đoán loạn nhịp, ghi lại tiền sử điện tim quá hao pin trong Ensura, nên hầu như điện tim không được dùng, mất đi một chức năng quan trọng để bảo đảm hoạt động chuẩn cho máy và chẩn đoán loạn nhịp.

Máy tạo nhịp hai buồng

Máy tạo nhịp 2 buồng sẽ giúp bệnh nhân đạt nhịp sinh lư hơn là máy 1 buồng. Nói chung máy DDDR thích hợp cho mọi trường hợp. Chỉ định chuẩn cho máy 2 buồng có một số trường hợp
 1. Nút xoang của bạn hoạt động tốt. Trong trường hợp này bạn chỉ cần máy tạo nhịp 2 buồng  loại  DDD, máy 2 buồng nhịp cố định (với máy 2 buồng tạo nhịp cố định là ở nhĩ, nhịp thất có thể thay đổi với nhịp nội tại). Lư do là máy sẽ dùng nhịp phát hiện được ở nhĩ và sẽ tạo nhịp ở thất. Nhịp ở thất sẽ sinh lư.
 2. Nút xoang của bạn có nhừng đoạn ngưng xoang, hoặc bạn có nhịp quá chậm khi nghĩ, nhưng khi vận động th́ có nhịp tốt. Trong trường hợp này bạn chỉ cần loại máy DDD, với nhịp cố định, để bảo đảm bạn có nhịp tối thiểu tốt khi nghĩ hoặc khi nút xoang của bạn ngưng hoạt động một thời gian ngắn. Khi vận động, với nhịp xoang tốt, máy 2 buồng sẽ phát hiện nhịp nhĩ và truyền xuống thất. Nhịp tim sẽ sinh lư khi bạn vận động, và sẽ là nhịp tối thiểu của máy khi bạn nghĩ.
 3. Nút xoang của bạn không được tốt. Trong trường hợp này bạn nên cấy máy tạo nhịp 2 buồng với nhịp thích ứng, DDDR. Bộ phận gia tốc trong máy sẽ thay đổi nhịp khi bạn vận động. Dây là loại máy DDDR (R=với nhịp thích ứng).
Trong 3 trường hợp trên, chúng ta chỉ mới bàn đến nút xoang. Trong tim, ngoài nút xoang c̣n có nút nhĩ-thất có thể ảnh hưởng nhịp tim (nhịp thất) do blốc (chận lại). Nếu bạn bị blốc (do nút nhĩ-thât không hoạt động chuẩn, hoặc do đường dẫn truyền sau nút nhĩ-thât bị bệnh), th́ cần tạo nhịp ở thất. Trong trường hợp các bạn có dẫn truyền nhĩ-thất tốt, thường cần tạo nhịp <20%, th́ điều quan trọng là cần chọn máy không gây thêm suy tim do tạo nhịp thất nhiều hơn là cần thiết. Đó là các máy với chương tŕnh giảm tạo nhịp thất. Trong các máy thế hệ mới nhất hiện nay đang được cung cấp ở VN, chỉ có 5 chương tŕnh giảm tạo nhịp thất được dùng
  • Biotronik IRS+. Theo nghiên cứu INTRINSIC RV, th́ các BN dùng chương tŕnh giảm tạo nhịp thất này sẽ có mức suy tim thấp hơn BN được cấy máy tạo nhịp AAIR (tạo nhịp nhĩ với nhịp thích ứng). Ngoài ra mức rung nhĩ trong các BN này cũng thấp. IRS+ có trong tất cả các máy 2 buồng Biotronik đang được cung cấp ở VN. Theo nghiên cứu VIPERS, IRS+ đạt mức tạo nhịp thất thấp nhất.
  • St Jude VIP. Nguyên tắc như IRS+ ở trên, nhung cách thực hiện đưa đến mức tạo nhịp hơi cao hơn.
  • Medtronic MVP. Chương tŕnh này đạt mức tạo nhịp thất thấp, khoảng <4%. Tuy nhiên, theo nghiên cứu MVP, chương tŕnh này tăng suy tim so với tạo nhịp nhĩ AAIR. Nhờ giảm tạo nhịp thất, nên chương tŕnh này có giảm rung nhĩ. Theo kết quả nghiên cứu RAPTURE, MVP bị t́nh nghi tạo các cơn loạn nhịp nhanh ở thất. Có trong máy cao cấp Adapta, Advisa, Ensura. 
  • Biotronik Vp Suppression. Đây là một chương tŕnh mới trong các máy Biotronik Estella và Etrinsa. Chương tŕnh này đạt mức tạo nhịp thấp như MVP, nhưng không có tạo loạn nhịp nhanh ở thất. Về mức suy tim, th́ ngang hàng với tạo nhịp AAIR. Các máy có Vp Suppression cũng có IRS+ và thường BS chỉ dùng Vp Suppression khi muốn giảm tối đa mức tạo nhịp thất, thí dụ trong trường hợp BN khó chịu khi tạo nhịp (hiếm, nhưng cũng đă gập). 
  • Medtronic SAVH là chương tŕnh giảm tạo nhịp thất đă lỗi thời, không c̣n được dùng trong các máy thế hệ mới (Medtronic Advisa và Ensura). Lư do là mức tạo nhịp thất quá cao, >20%! Các bạn với dẫn truyền nhĩ-thất tốt nên tránh các máy này vi sẽ tăng suy tim, so với AAIR!
Cũng như với máy 1 buồng chúng tôi sẽ chia ra phần này thành 2 đoạn. Đoạn đầu là máy tạo nhịp 2 buồng cơ bản. Đoạn 2 là máy tạo nhịp 2 buồng cao cấp tương thích MRI.

Máy tạo nhịp 2 buồng cơ bản.

 • Biotronik: Effecta D/ DR
 • Medtronic: Sensia SED01/ SEDRO1
 • St Jude: Sustain XL DC/DR, Endurity Core DC/DR, Endurity DR


Máy tạo nhịp 2 buồng cơ bản
Effecta DR
Sensia Bảng tóm tắt
so sánh


Biotronik Effecta DR
Medtronic Sensia SEDR01
Sustain Endurity Core DR Endurity SRDR
St Jude Sustain
XL DR
St Jude Endurity Core DR St Jude Endurity
DR (& SR)
So sánh các máy tạo nhịp 2 buồng
Bấm vào h́nh Effecta để xem bảng so sánh

Ngoài pin và thời gian họat động, yếu tố quan trọng khác là chương tŕnh giảm tạo nhịp thất có đạt mức suy tim thấp hơn tạo nhịp AAIR với các BN với dẫn truyền nhĩ-thất tốt. Độ nhạy như ICD là một điều cần ở thời điểm 2016, mà máy Sustain và Endurity Core không có.

Một yếu điểm khác của máy Sustain chúng tôi không nêu ở trên là khi dùng điều chỉnh biên độ xung thất, cần phải tạo nhịp đơn cực. Đây là máy cuối cùng với yếu điểm này!

Máy tạo nhịp hai buồng cao cấp, tương thích MRI

 • Biotronik: Effecta D/DR, Estella DR (máy chuẩn để so sánh), Etrinsa 6 DR-T, Etrinsa 8 DR-T
 • Medtronic: Ensura DR, Advisa DR
 • St Jude: Endurity DR, Endurity MRI DR, Assurity MRI DR, Accent MRI DR


Máy tạo nhịp 2 buồng cao cấp, tương thích MRI
Effecta DR Estella DR Etrinsa DR-T
Etrinsa 8 DR-T Ensura
Biotronik
Effecta DR
Biotronik
Estella DR
Biotronik
Etrinsa 6 DR-T
Biotronik
Etrinsa 8 DR-T
Medtronic
Ensura
EN1DR01
Endurtity SRDR Endurity MRI DR Assurity MRI DR Accent MRI SR Advisa MRI DR
St Jude Endurity
DR (& SR)
St Jude Endurity MRI DR St Jude Assurity MRI DR
St Jude
Accent MRI DR 
Medtronic Advisa AD3DR01
So sánh các máy tạo nhịp 2 buồng tương thích MRI
Bấm vào h́nh Estella để xem bảng so sánh

Bấm vào h́nh Effecta để xem bảng tóm tắt so sánh.


Về phương diện tương thích MRI, th́ các máy Biotronik và các máy xxx MRI của St Jude đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg khi dùng với dây Tendril MRI. Các máy cao cấp Medtronic chỉ đạt tương thích  MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg. 
Các bộ máy Biotronik và Medtronic cũng đạt tương thích MRI 3 Tesla toàn thân. Chỉ các máy SJ xxx MRI đạt tương thích MRI 3 Tesla với dây Tendril STS, không đạt với dây Tendril MRI.

Một tiến bộ ở VN là hiện nay tất cả các dây điện cực được cung cấp đều đạt tương thích MRI. Có điều phải cẩn thận tương thích như thế nào!
MRc pacing lead
Bảng tóm tắt so sánh dây điện cực tạo nhịp tương thích MRI

Lư do chúng tôi đánh giá dây Tendril MRI "-2" về tương thích MRI là tại thiết kế dây này quá chuyên cho máy MRI 1,5 Tesla, không thể tương thích MRI 3 Tesla. Trong khi các dây Solia, 5076 va Tendril STS có thể chụp MRI 3T. Ngoài ra đây là dây to nhất, cần kim chọc 8F, trong khi các dây Solia và Tendril STS chỉ cần kim chọc 6F, và dây 5076 cần kim 7F.

Máy tạo nhịp điều trị suy tim (CRT-P)

Trong thế kư XX, chẩn đoán suy tim là một bản án nặng hơn chẩn đoán ung thư v́ mức tử vong cao hơn. Tuy nhiên song song với các loại thuốc mới có thể giúp tránh và điều trị các bệnh đưa đến suy tim (thí dụ cao huyết áp), kỹ thuật tạo nhịp tái đồng bộ tim (CRT) đă được nghiên cứu. Ở đầu thế kỹ XXI kỹ thuật CRT đă được phổ biến rộng răi ở Âu-Mỹ nhắm vào các BN với phức bộ QRS rộng, và các chương tŕnh nghiên cứu lâm sàng bắt đầu có kết quả là CRT thành công sẽ tăng chất lượng cuộc sống cho BN (có nhiều BN CRT ở VN đă từ nằm liệt giường đă có thể hoạt động lại b́nh thương) và các kết quả mới đây là giảm tử vong, khi so với điều trị nội khoa tối ưu (vẫn phải tiếp tục sau lhi cấy máy). Chỉ định CRT vào năm 2013 đă được mở rộng
 • suy tim NYHA II, III và IV (vẫn có thể đi lại được)
 • với độ rộng phức bộ QRS > 150 ms (nam) >120 ms (nữ),  với blốc nhánh trái, 
 • chỉ số tống máu thất trái <35%.
Máy tạo nhịp 3 buồng (nhĩ phải, thất phải, thất trăi) là máy điều trị suy tim. Trong đoạn này chúng tôi sẽ so sánh các máy

Bộ máy chính:  Biotronik Etrinsa 8 HF-T
Các máy được so sánh: St Jude Allure RF, St Jude Allure Quadra RF, Medtronic Syncra CRT-P, Medtronic Consulta CR-P, Medtronic Viva CRT-P.
V́ các máy cần tạo nhịp 2 thất hầu như 100% để đạt hiệu quả CRT, năng lượng của pin, và thời gian hoạt động dự tính, là yếu tố tối quan trọng trong chọn lựa các máy.
V́ máy CRT-P rất phức tạp, chức năng ghi lại 3 kênh điện tim cần thiểt để BS và KTV hiểu về hoạt dộng của máy hầu điêu trị tối ứu hoặc điều chỉnh máy khi không hoạt động chuẩn.

Các chức năng quan trọng cần quan tâm: năng lượng pin (và thời gian hoạt động), khi nhận cảm ở thất phải có khởi kích ở thất trái cung lúc ức chế ở thât phải.chức năng an toàn tránh phát xung váo sóng T ở thất trái.

Máy tạo nhịp 3 buồng điều trị suy tim (CRT-P)
Etrinsa 8 HF-T Allure RF
Allure Quadra RF
Biotronik
Etrinsa 8 HF-T
St Jude
Allure RF
St Jude
Allure Quadra RF
Syncra Consulta CRT-P Viva CRT-P
Medtronic
Syncra CRT-P C2TR01
Medtronic
Consulta CRT-P
C3TR01
Medtronic
Viva CRT-P
C5TR01
So sánh các máy tạo nhịp 3 buồng
Bấm vào h́nh Etrinsa để xem bảng so sánh

Bấm vào h́nh máy Viva để xem bảng tóm tắt so sánh.Trong các máy trên, máy Etrinsa 8 HF-T vượt trội các máy kia, nhờ
 • nhịp thích ứng sinh lư CLS có thể giảm rung nhĩ (một bệnh thường đi kèm với suy tim), giảm suy tim (ngay cả khi tạo nhịp thất phải thôi), 
 • có pin với điện lượng lớn nhất, nhờ vậy đạt thời gian hoạt động thực tế dài,
 • có thể đạt hiệu quả CRT cao nhờ chức năng khởi kích thất trái khi nhận cảm thất phải (hầu đạt CRT >98%) mà lại tiết kiệm pin nhờ không phát xung thất phải (đă có sóng rồi nên không cần thêm xung thất phải), và
 • an toàn cao nhờ tránh phát xung trên sóng T của thất trái.
 • đạt tương thích MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla toàn thân với mức SAR 2 W/Kg.

Kiểm tra theo dơi: "cầy máy chỉ là bước đầu trong hành tŕnh điều trị nhịp tim!"

Các máy tạo nhịp từ 2 buồng trở lên đều là những bộ máy phức tạp. Khi máy hoạt động chuẩn th́ mọi chuyện đều tốt đẹp. Khi máy hoạt động không chuẩn do t́nh trạng sức khỏe của bạn có thay đổi hoặc do chương tŕnh trong máy không (c̣n) thích hợp, máy có thể làm cuộc sống của bạn rất khổ. Những khi đó máy cần được kiểm tra và các số liệu cần được phân tích để điều chỉnh lại. Các BS thường không có thời giờ để phân tích các số liệu, nên sẽ nhờ đến kỹ thuật viên công ty cung cấp máy phân tích các số liệu. Ở Cty Tâm Thu chúng tôi rất hănh diện là có đội ngũ kỹ thuật viên đă được huấn luyện đầy đủ và quan trọng hơn hết được huấn luyện trường kỳ. Huấn luyện một kỹ thuật viên không phải chỉ là 2 tuần trong một lớp là đủ! Cty Tâm Thu có 2 ưu điểm vượt qua các công ty khác
 • Tổng giám đốc kỹ thuật của Cty Tâm Thu là một Tiến Sĩ kỹ sư đă từng có kinh nghiệm thiết kế và điều chỉnh các máy tạo nhịp và phá rung của Biotronik 20 năm. Tất cả các trường hợp kiểm tra hơi khó một chút đều được Ts duyệt lại và chia sẽ cùng tất cả các kỹ thuật viên hầu cùng nhau học hỏi để có thể phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
 • ICS3000Các trung tâm cấy máy lớn đều được trang bị máy chương tŕnh Biotronik ICS 3000 (h́nh bên phải) hay máy Renamic để kiểm tra các máy điều trị nhịp tim. Máy này có chức năng lưu lại trong máy các chi tiết của một kiểm tra máy. Sau khi kiểm tra xong, BS và KTV có thể chuyển báo cáo ra một USB drive dưới dạng một bài .pdf (Adobe Acrobat) có thể gửi qua e-mail để xin hội chẩn.
  Các máy chương tŕnh khác cần in ra giấy hay tối thiểu Bs hay kỹ thuật viên phải nhớ ra lệnh ghi vào ổ cứng trong máy. Với giấy, BS sẽ cần quét (scan) lại báo cáo trước khi có thể gửi qua e-mail. Do đó hội chẩn sẽ không xảy ra.
  Với nhiều BV có thể kiểm tra máy Biotronik và gửi đi hội chẩn, dù bạn ở đâu ở VN cũng không phải đi quá xa để có thể kiểm tra máy Biotronik bạn đang mang trong người. Nếu cần, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để t́m một BV gần nhà để kiểm tra máy.
Và không thiếu quan trọng trong theo dơi là có BS đă có kinh nghiệm với máy. Với số BV lớn trên toàn VN có kinh nghiệm với các máy tạo nhịp Biotronik, bạn không xa một BS có kinh nghiệm với các máy tạo nhịp Biotronik.

BV cay may tao nhip Biotronik
Các BV có kinh nghiệm cấy máy tạo nhịp Biotronik.

Lời kết

Chúng tôi hy vọng các so sánh ở trên có thể giúp bạn chọn máy tạo nhịp thích hợp nhất với t́nh huống của bạn. Bạn đừng quên là không ai hiểu bạn bằng bạn. Do đó bạn cần t́m hiểu các chức năng các loại máy để cân nhắc sự thích hợp với t́nh huống của bạn trước khi quyết định chọn máy. Nếu bạn c̣n thắc mắc th́ có thể t́m hiểu thêm qua các tài liệu bên dưới hoặc có thể liên lạc qua e-mail với chúng tôi.

Website của Tâm Thu này có cả mấy trăm bài về các đề tài điều trị nhịp tim. Bạn có thể dùng chức năng search ở đầu bài (bên phải) để t́m thêm các bài khác. Hoặc bạn có thể ghé trang danh mục, hoặc trang tóm tắt các bài mới.

Công ty Biotronik Biotronik được thành lập năm 1963 và đến năm 2013 đă hoạt đông được 50 năm. Cty Biotronik là công ty đạt thành quả an toàn cao nhất trong các công ty máy điều trị nhịp tim. Bạn có thể an tâm khi cấy các thiết bị điều trị nhịp tim Biotronik. Gần đây các bạn đă nghe nhiều về vấn đề thu hồi (recall) các dây điện cực. Cty Biotronik là công ty thiết bị điều trị nhịp tim duy nhất đă không có bất cứ recall về dây điện cực trong quá tŕnh sản xuất 50 năm qua!

Tài liệu tham khảo
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 8/12/2017                                                                                                 Copyright NWSPI 2012 - 2017