NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Danh mục website


Liên lạc:
lienlac@
tamthuvn.
com

Điều trị loạn nhịp nhanh ở thất

Trang trước: Loan nhịp nhanh.

Một khi bạn được chẩn đoán là có loạn nhịp nhanh ở thất, nếu điều trị thuốc không thành công tránh bạn bị các cơn ngất, BS sẽ chỉ định bạn cấy máy phá rung (implantable cardioverter defibrillator. ICD).

Các máy phá rung Biotronik h́nh giống máy tạo nhịp với kích cở chỉ hơi lơn hơn, nhùng với bề dày gấp 2 máy tạo nhịp.

ICD & PM
Máy tạo nhịp Biotronik Estella DR (53x43x6,5 mm),
và máy ICD Biotronik Lumax 300 VR-T (66x 55x 12 mm)

Các ICD thường được cấy ở phía trước ngực trái. Chỉ trong trường hợp hiếm mới cấy ở vai phải.

ICD system

Tất cả các máy phá rung đều dùng một dây điện cực sốc được cấy vào thất phải.

shock lead
Các dây sốc Biotronik.
Dây Linox smart có thể có 2 điện cực sốc (SD) hay một (S)
Dây Protego là loại dây mới với 1 phích DF-4 thay vi
3 phích (1 IS-1 + 2x DF-1)  được dùng với Linox.
Dây Linox smart S DX (phích: 2 IS-1, 1 DF-1), chỉ có từ Biotronik, dùng với
các máy ICD 2 buồng chỉ cần 1 dây điện cực.

3 loại ICD tùy theo số buồng tim được tạo nhịp.
Các điều trị. Tất cả các máy phá rung đều điều trị các loạn nhịp nhanh ở thất. Có 2 điều trị chính
Nếu bạn cần tạo nhịp do suy nút xoang hay do blốc, bạn chỉ nên cấy máy ICD 2 buồng hoặc máy 3 buồng. Không nên cấy máy ICD 1 buồng. Chúng tôi đă gặp BN có blốc nhĩ-thất, cấy ICD 2 buồng và chỉ vài năm sau đă bị suy tim nặng, phải thay máy ICD 3 buồng, và không bao lâu sau đă bị rung nhĩ dai dắng. Tất cả chỉ v́ cấy máy phá rung 1 buồng!


Tài liệu tham khảo
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 23/12/2013                                        Copyright NWSPI 2013