NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Công ty Tâm Thu/Systolic

Công ty Tâm Thu được thành lập năm 2007. Cty Tâm Thu đă thay thế công ty Northwest để phân phối các thiết bị điều trị nhịp tim cùng các thiết bị tim khác tại Việt Nam. Cty Tâm Thu cùng các bệnh nhân dùng sản phẫm Biotronik vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ kỹ thuật của công ty Northwest.
Cty Tâm Thu có nhân viên và đại diện hoạt động ở Hà Nội, Hải Pḥng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (xem h́nh minh họa dưới đây).

Địa chỉ công ty Tâm Thu
CT TNHH XNK TTB Y-Tế Tâm Thu
39 Nguyễn Thị Diệu, Phóng 6.1
D- House
Phường 6, Quận 3
TP Hồ Chí Minh
39 Nguyen Thi DieuVN

Cty Tâm Thu có liên kết với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện sau

để cấy máy tạo nhịp timBioLogo. Ngoài các máy tạo nhịp, chúng tôi c̣n có máy phá rung tự động, loại cấy vào cơ thể và máy tạo nhịp điều trị suy tim, máy tạo nhịp tạm thời cho mổ tim và cấp cứu, máy thăm ḍ điện sinh lư.


Nguồn gốc tên Tâm Thu

Tâm thu, tiếng Anh là Systole, là thời gian co bóp của thất. Thớ gian này bắt đầu bằng sóng R va đến gần cuối sóng T. V́ vậy trong biểu trưng (logo) của công ty, ô vàng đă được dùng để chỉ thời gian tâm thu.


Định nghĩa của Wikipedia: Ventricular systole is the contraction of the myocardium of the left and right ventricles. Electrical systole of the ventricles begins at the beginning of the QRS complex on the EKG.
Dịch là: Tâm thu thất là khoảng chu kỳ co của các cơ tim ở thất trái và phải. Về phương diện điện, tâm thu thất bắt đầu ở phần đầu phức bộ QRS trong điện tâm đồ.

Các h́nh dưới đây lấy từ Wikipedia.

systoleQRS

Về phương diện cơ học th́ thời gian tâm thu bắt đầu từ sóng R (trể hơn điện một chút) đến gần cuối sóng T, như trong h́nh dưới đây trích từ Guyton & Hall,Textbook of Medical Physiology, Tenth Edition, Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 2000.

CardiacTimingCycle

Thời gian c̣n lại trong chu kỳ tim là thời gian tâm trương (diastole).

HeartBeat
Nói chung nếu tâm thu tốt th́ sức khỏe bạn tốt. V́ vậy phương châm của công ty là
Tâm thu tốt, sức khỏe vàng

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail ở địa chỉ nwspi@comcast.net hoặc lienlac@tamthuvn.comChúng tôi sẽ trả lời  bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Nortwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor


Last updated:  20/12/2013           Copyright NWSPI 2007 - 2013