NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Danh mục website


Liên lạc:
lienlac@
tamthuvn.
com

Tủ sách tư liệu khoa học

Thay máy tạo nhịp cũ
với
máy tạo nhịp tương thích MRI


Mới đây chũng tôi được báo cáo là một BN đang mang máy tạo nhịp 1 buồng đă được cấy trươc năm 2006 (nghĩa là không tương thích MRI, MRc), máy Biotronik Axios SR với dây Polyrox, v́ blốc nhĩ-thất, đă yêu cầu BS nâng cấp máy lên máy 2 buồng. BS đề nghi cấy máy St Jude Accent MRI DR với bộ dây Tendril MRI, v́ là máy tốt nhất, có thể chụp MRI toàn thân với máy 1,5 Tesla đến mức SAR 4 W/Kg .
Sau khi lên mạng t́m hiểu thêm, BN quyết định cấy máy của Biotronik.

Chúng tôi xin giải thích dưới đây tại sao tư vấn trên không chuẩn.

May cũ có thể lấy ra, nhưng làm ǵ với dây? Có 3 cách xử lư dây điện cực:
 1. Rút dây điện cực cũ, cấy dây mới. Cách xử lư này chưa thực hiện được ở VN, v́ BS không có kinh nghiệm rút dây điện cực. Các BS chỉ mới bàn về rút dây điện cực và trong nay mai sẽ bắt đầu trong trường hợp BẮT BUỘC phải rút dây v́ bị nhiễm trung. Rút dây tốt, sẽ phải chở có kinh nghiệm nhiều rồi các BS mới dám làm.
 2. Cắt dây điện cực bỏ lại trong cơ thể, cấy dây mới. Trích từ trong "MRI Procedure Information. For the St. jude MedicalTM MR Conditional Pacing System"
  Abandoned Lead

  Tạm dịch là: Chống chỉ định "tương thích MRI với điều kiện" (MR conditional). BN với dụng cụ tim bỏ lại như dây điện cực, dụng cụ nối dài dây, hoặc dụng cụ tiếp chuyển dây, là chống chỉ định chụp MRI.
  Vậy là bộ máy sẽ có chống chỉ định tuyệt đối chụp MRI!
 3. Dùng lại dây cũ. V́ dây này không phải là dây Tendril MRI, th́ là chống chỉ định chụp MRI với bộ máy Accent MRI!
Cách xử lư thứ 3 này cấn bàn thêm. Dây Tendril MRI khác hẵn các dây của 3 Cty máy tạo nhịp khấc có máy MRc là Medtronic, Biotronik, Boston Scientific (không có mặt ở VN). Các dây của 3 Cty này có thiết kế b́nh thường. Nếu không cho biết là các dây đó là dây MRc, mọi người sẽ không thấy ǵ khác với dây b́nh thường. Có thể kích thước hơi khác thôi. Cty St Jude đă chọn con đường khác. Trong dây Tendril MRI, Cty đă có thêm một bộ lọc ở đầu dây.
Tendril MRI FilterTednril MRI


                                        Bộ lọc Tendril MRI. (Jung, HRS2013)


Máy Accent MRI nếu dùng dây điện cực không có bộ lọc này mà chụp MRI sẽ có thể hư máy và tổn thương BN! Dùng lại dây cũ, không có bộ lọc ở trên, sẽ có thể hư máy và tổn thương BN khi chụp MRI. Với sự hiểu biết hiện nay của chúng tôi, dùng máy Accent MRI với dây cũ là chông chỉ định tuyệt đối.

Nếu dùng máy Medtronic hay Biotronik MRc với dây "binh thường" cũ, th́ có thể xem như là trường hợp bộ máy b́nh thường, không tương thích MRI... có thể là tốt hơn đôi chút v́ dầu sao máy đạt MRc.

Hiện nay có chương trinh nghiên cứu lâm sàng MagnaSafe đang t́m hiểu xem có thể chụp MRI với các bộ máy cũ, máy và dây được thiết kế sau năm 2000 (dây được thiết kế trước năm 2000 không được nghiên cứu v́ t́nh nghi có nhiều chất sắt sẽ bị từ trường máy MRI ảnh hưởng). Kết quả cho tới nay là có thể chụp MRI được, nhưng cần BS/chuyên viên nhiều kinh nghiệm với máy tạo nhịp hỗ trợ. Phải điều chinh máy một cách thích hợp. Và sẽ không có thể bảo đảm là máy hay BN không bị tổn hại. Đây là lư do các BS trong MagnaSafe vẫn khuyên là nên cấy các bộ máy đạt MRc (MR conditional) v́ chương tŕnh tự động để chụp MRI sẽ giảm đi nhu cầu BS/chuyên viên phải trực với BN trong cả thời gian chụp MRI.

Ván đề ở trên là máy MRc nhưng dây không MRc. Đây là ngoài chỉ định chụp MRI! Nhưng trong trường hơp dây b́nh thường với máy MRc của Medtronic hay Biotronik, th́ chúng ta có thể xem là trường hợp bộ máy cũ, v́ dây mới không có khác biệt bao nhiêu so với dây cũ. Phải cẩn thận như trong MagnaSafe. Nói chung một chống chỉ định tương đối, có thể phải giới hạn thời gian chụp và mức SAR để được an toàn, và cần sự hỗ trợ của BS/chuyên viên với bề dày kinh nghiệm về máy tạo nhịp.
Chúng tôi cũng cần nói rơ là nếu các bạn hỏi các công ty sản xuất máy, câu trả lời là tương thích MRI chí áp dụng khi máy MRc được cấy chung với bộ dây MRc của chính công ty, và trong người BN không có dây bỏ lại. Những điều chúng tôi bàn ở đây được liệt vào "ngoài chỉ định" (off label use).

Vấn đề khó trong trường hợp "tương đối" này, cũng như trường hợp các bộ máy không tương thích MRI là tại bộ máy bị xem là không tương thích MRI, nên BS MRI có thể không chịu chụp MRI! Nếu thuyết phục được BS MRI, sẽ cần điều động BS tim mạch với kỹ thuật viên công ty cung cấp hỗ trợ ca chụp MRI. BN có thể phải kư giấy chịu mọi trách nhiệm v́ là chụp MRI ngoài chỉ định. Khó khăn nhưng c̣n có hy vọng chụp MRI nếu thật sự cần.

Trường hợp máy Accent MRI th́ khác v́, theo sự hiểu biết của chúng tôi, máy CẤN bộ lọc ở đầu dây! Chống chỉ định tuyệt đối!

Tóm lại nếu các nhân viên Cty cung cấp đă hướng dẫn BS tư vấn như ở trên, th́ họ nên học lại manual của chính Cty St Jude! Tư vấn BS, và gián tiếp BN, như trên có thể hại BN!

Chúng tôi cũng muốn lưu ư, là MRI với mức SAR >2W/Kg được xem là Level 1, có nguy cơ tổn thương BN v́ mức tăng nhiệt cao hơn mức an toàn. Do đó chí dùng (ngay cả trong trường hợp BN không có máy tạo nhịp) khi tối cần thiết thôi! MRI <2W/Kg là Level 0, an toàn! Do đó trên thực tế các MRI chụp ở VN đều dùng SAR < 2W/Kg.

Về MRI toàn thân, ở thời điểm cuối năm 2013, cả 3 Cty (Medtronic. Biotronik, St Jude) đều có các bộ máy có thể chụp an toàn MRI toàn thân với máy MRI 1,5 Tesla với mức SAR tối đa là 2W/Kg.
Cập nhật 6/6/2015. Từ cuối năm 2014, các bộ máy tạo nhịp Biotronik với dây điện cực Solia S cũng có thể chụp MRI 1,5 Tesla đến SAR 4 W/Kg.

Về Accent MRI là máy tốt nhất, đây là lới tán dương máy đang bàn, chấp nhân được! Về phương diện kỹ thuật chỉ là máy thế hệ mới b́nh thường đạt MRc. Thời gian hoạt động thua các máy 2 buồng Biotronik đạt MRc. Các máy với những chức năng đặc biệt, vượt máy tạo nhịp b́nh thương là các máy Advisa và Evia! 


T́m hiểu thêm về trường hợp ở đầu trang web này, tư vấn máy có thể chụp được MRI lại c̣n trật hơn. Với xử lư số 3 với dây điện cực (số 2 là chống chỉ định tuyệt đỗi, không cần bàn thêm), khi cần chụp MRI, BS sẽ khám phá ra là không thể bật chương tŕnh tự động điều chỉnh máy để sửa soạn chụp MRI ... của bất cứ máy tạo nhịp tương thích MRI nào được! BN này có blốc nhĩ-thất nên bắt buộc phải có tạo nhịp ở thất. Chương tŕnh MRI trong các máy đ̣i hỏi là nếu tạo nhịp phải tạo nhịp lưỡng cực! Mà dây Polyrox trong người BN lại là dây đơn cực! Do đó tất cả các máy hiện nay sẽ không cho phép bật lên chương tŕnh MRI với tạo nhịp! Các bạn nghĩ BN sẽ nghĩ ra sao khi sắp sửa chụp MRI mà BS tim mạch báo là không được ... v́ không thể lập tŕnh máy vào chương tŕnh MRI!
Lỗi lầm chuyên viên tư vấn Cty cung câp là đă không t́m hiểu về BN! Không thể cứ học lại bài có sẵn, mà tư vấn phải thích nghi với trường hợp cá nhân của từng BN. Trương hợp BN cấy máy lần đầu, th́ dễ, chớ thay máy phức tạp hơn. Cty cung cấp này đă không hiểu sự khác biệt này!!

Khi bàn với chúng tôi, chúng tôi có cho BN biết là bộ máy mới sẽ không đạt tiêu chuẩn tương thích MRI. Tuy nhiên theo sự hiểu biết của chúng tôi có thể điều ch́nh máy đề chụp MRI an toàn, nhưng không thể bảo đảm được v́ ngoài chỉ định. Sẽ phải thay đổi từng thông số một, không thể dùng chương tŕnh tự động!
Chúng tôi có thể nói được như vậy v́ hiểu các chi tiết về dây Polyrox và vấn đề tương thích MRI, và hiểu lập tŕnh máy chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp dây khác chúng tôi có thể cũng bó tay!

Tóm lại thay máy từ một bộ máy không tương thích MRI sang máy tương thích MRI không phải là chuyện đơn giản!  Bộ máy sử dụng dây cũ có chống chỉ định chụp MRI! Nếu muốn chụp MRI ngoài chỉ định sẽ cần hỗ trợ của một chuyên viên máy tạo nhịp nhiều năm kinh nghiệm về máy tạo nhịp và với sự hiểu biết sâu về chụp MRI các máy tạo nhịp. Mà cũng tùy bộ dây cũ!

Hiện nay chỉ duy nhất Cty Tâm Thu có chuyên viên 20 năm kinh nghiệm về máy tạo nhịp và hiểu tường tận vể vấn đề tương thích MRI của các máy tạo nhịp, đă từng có báo cáo từ 4 năm nay tại các hội nghị tim mạch ở VN về các bộ máy điều trị nhịp tim tương thích MRI.

Vậy nếu bạn cần thay máy, hăy liên lạc với chúng tôi, trước  khi chọn máy mới, để được tư vấn. Một quyết định lầm ở giai đoạn này có thể sẽ không cho phép bạn chụp MRI trong tương lai!
Khi liên lạc để được tư vấn thay máy bạn cần cung cấp các chi tiết sau đây
 1. Tên dây điện cực trong người bạn
 2. Dây đă được cấy năm nào
 3. Chỉ định cấy máy
 4. T́nh trạng sức khỏe của bạn từ khi cấy máy
 5. Nếu được, hăy xin in ra báo cáo về t́nh trạng máy cũ với các thống kê, quét (scan) và gửi cho chúng tôi.
Nếu bạn đă thay máy với một máy tương thích MRI, hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail, lienlac@tamthuvn.com, để được đánh giá có thể chụp MRI hay không. Chúng tôi chỉ cần các thông tin 1-4 ở trên và cần được hiểu dây cũ đă được xử lư như thế nào. Theo tư vấn ở trên, có thể có nhiều bạn sẽ thất vọng với câu trả lới của chúng tôi, nhưng biết sớm c̣n hơn là bị tổn thương khi chụp MRI chỉ v́ người tư vấn không hiểu các manual các máy đang được cung cấp!

Cập nhật 6/6/2015: Cuối năm 2014, Cty Biotronik có thông tin là các dây Setrox S và Siello S và T, trước đây được xem là không tương thích MRI, bầy giờ đă đạt tương thích MRI tương tự các dây Safio S và Solia S và T. Đây là một tin tốt cho các BN đă cấy các day này. Nếu đă được cấy với các máy Effecta và Estellla th́ bộ máy bây giờ đă trở nên tương thích MRI. Nếu cấy với máy Talos, th́ đến kỳ thay máy, chỉ cần thay với một máy tương thích MRI là cả bộ sẽ đalt tương thích MRI.

Các bài thay máy khácBạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 6/06/2015                                                     Copyright NWSPI 2013 - 2015