NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Liên lạc: nwspi@ comcast
net

hoặc
lienlac@
tamthuvn.
com

Tài liệu tiếng Anh
cho bệnh nhân
từ UpToDate


Uptodate là một tổ chức cung cấp tài liệu cho các bác sĩ. Chúng tôi cũng có đăng kư dùng UpToDate để cung cấp cho các bạn các tin tức thức thời trong điều trị các rối loạn nhịp tim. Ngoài các trang dành riêng cho thành viên, UpToDate c̣n có những trang dành cho các bệnh nhân tham khảo miễn phí. Chúng tôi sẽ liệt kê một số các trang này dưới đây


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com.Chúng tôi sẽ trả lời  bạn trong một thời gian ngắn. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Số lượt truy cập: visitor

Cập nhật:23/12/2009                             Copyright NWSPI 2009