NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Danh mục website


Liên lạc:
lienlac@
tamthuvn.
com

Tủ sách tư liệu khoa học

Thiết bị điều trị nhịp tim mới
2013 - 2014
VpReduction

VpReduction

Máy tạo nhịp tương thích MRI.
VpReduction

VpReduction

Máy tạo nhịp leadless.

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Tạo nhịp 3 buồng với BN bị blốc. Kết luận

VpReduction

VpReduction

Máy phá rung. Phích DF-4 và tương thích MRI.

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Máy S-ICD, cấy dưới da.

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Nghiên cứu
  • SIMPLE không t́m ngưỡng phá rung, 
  • ADVANCE III và PROVIDE, dùng thời gian phát hiện rung thất dài hoặc nhịp cao.
VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Dây sốc bị thu hồi và kết luận.
VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Adaptive CRT.
VpReduction

VpReduction

Dây LV 4 cực.
VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Máy CRT tương thích MRI, chỉ định CRT, dây CRT bị thu hồi.

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Rung nhĩ.

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Trở kháng lồng ngực để dự đoán suy tim cấp.


VpReduction

VpReduction

VpReduction

Theo dơi từ xa (remote monitoring).


VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

VpReduction

Kết luận.

VpReduction

VpReduction


Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 16/09/2014                                                               Copyright NWSPI 2014