NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin: 0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8


English Home PageTrang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


Máy tạo nhịp tim


Điều trị suy tim bằng máy tạo nhịp


Máy tạo nhịp tạm thời


Máy phá rung tự động


Máy thăm do điện sinh lư tim


Cẩm nang cho bệnh nhân


Máy dự đoán đột tử


Danh mục website


Liên lạc:
lienlac@
tamthuvn.
com

Chính sách bảo hành 
các máy điều trị nhịp tim
Biotronik
Trong warranty card các bạn nhận được khi cấy máy điều trị nhịp tim (máy tạo nhịp, máy phá rung, máy điều trị suy tim) Biotronik thường có ghi 2 thời gian. Thí dụ ghi thời gian 48 tháng và thời gian 24 tháng. Với máy tạo nhịp, th́ trong thời gian đầu, nếu máy bị hư Cty sẽ bồi thường 100% một máy tương tự. Sau thời gian đó, sẽ bồi thường giảm theo thời gian, như được giải thích trong h́nh bên dưới.
Warranty Example

Trong trường hợp trên, nếu thời gian sử dụng đuọc tính theo tháng (=30 ngày) từ ngày cấy máy, thi nếu máy hết pin
  • trong tháng 24, cty sẽ bồi thường 1 máy tương đương hoàn toàn miễn phí, nghĩa là trị giá bảo hành là 100%.  
  • bước qua tháng 25, cty sẽ bồi thường 47.9% trị giá một máy tương tự
  • đén tháng 36, th́ chỉ c̣n bồi thường 25% trị giá một máy tương tự.
Như vậy là vào tháng 25, bạn sẽ phải đóng tiền tương đương với 52,1% trị giá máy tương tự khi được thay máy Biotronik mới. Trước đó, th́ máy thay được hoàn toàn miễn phí.

Có bạn sẽ thắc mắc tại sao sau tháng 24 mức bồi thường lại giảm nhiều như vậy? Bạn có thể xem đó là mức giảm nhiều, hoặc bạn có thể xem đó là Cty Biotronik đă ưu đăi bệnh nhân bằng cách giử mức 100% kéo dài thêm 23 tháng, thay v́ dùng đường đỏ trong h́nh trên!

Có bạn sẽ thắc mắc tại sao máy có thời gian hoạt động ước đoán dài, 10-15 năm mà thời gian bảo hành quá ngắn vậy, 4-5 năm? Lư do là tại v́ thời gian hoạt động ước tính dựa trên một số thông số "binh thường", như trong thí dụ dưới đây cho máy Estella SR.
Estella SR Longevity
Thời gian hoạt động ước đoán: >15 năm với biên độ xung 2,5V, độ rộng xun 0,4 ms, nhịp 60 n/p, trở kháng 500 Ohms, tạo nhịp 50%.
Nếu bây giờ máy được cấy trong một bệnh nhân nhi, cần nhịp 80 n/p, với dây điện cực thượng tâm mạc với trở kháng 300 Ohm, và cần biên độ 4,8V, và tạo nhịp 75%, th́ ḍng điện tạo nhịp sẽ là
(4,8/2.5)* (80/60)* (500/300)* (75%/50%) = 6,4
lần cao hơn. Trong trường hợp này ḍng điện tạo nhịp sẽ 6,4 lần cao hơn, và không thể nào máy có thể hoạt động 15 năm được.. có thể chỉ 2,5 năm thôi!
V́ bảo hành chỉ giới hạn là biên độ xung không được quá 4,8V (máy có thể lên đến 7,5V), nên thời gian bảo hành phải ngắn hơn là thời gian hoạt động ước tính! Nếu bệnh nhân cần xung cao, >4,8V, th́ bảo hành sẽ khác, v́ tạo nhịp với biên độ xung cao như thế này rất hao pin!
Ở trên là trường hợp máy tạo nhịp. Với máy phá rung, bảo hành cũng tương tự nhưng mỗi sốc điều trị sẽ giảm thời gian bảo hành khoảng 1-2 tháng, tùy máy. Thí dụ máy bị hư sau 2 năm, mà máy đă phải phát ra 12 sốc điều trị. Như vậy khi tính thời gian đă hoạt động, th́ máy này tính là đă hoạt động 36 tháng (24+12), khi tính là 1 sốc=1 tháng. Thời gian bị trừ cho mỗi sốc sẽ tùy theo loại máy (1 buồng, 2 buồng, 3 buồng) và tùy theo ḍng máy.

Bảo hành được bàn ở trên nói chung là áp dung cho pin. Nếu máy hết pin sớm hơn thời gian bảo hành, th́ Cty Biotronik sẽ bù lại số % tính như trên.
Ĺfetime Component Warranty
Trong trường hợp máy hư do lỗi thiết kế hay sản xuất mà công ty không chỉnh được, th́ Cty Biotronik có chính sách Lifetime Component Warranty (bảo hành trong suốt thời gian hoạt dộng các bộ phận) sẽ bồi thường 100% trong suốt thời gian hoạt dộng của máy. Lư do là tại Cty Biotronik nh́n nhận là trong trường hợp này là lỗi của Cty.
Nếu bạn quan tâm về bảo hành, th́ ngoài thời gian trên cũng nên hỏi đại diện công ty cung cấp xem nếu máy hư v́ bộ phận hư th́ chính sách bảo tŕ như thế nào. Thí dụ pin máy c̣n tốt, chưa tói thời gian ERI (Elective replacement interval, thời kỳ nên thay máy) mà máy với nhịp thích ứng không thay đổi nhịp được (như đă xảy ra với các máy Accent SR và DR).

Các dây điện cực không có bảo hành. Lư do là tại hư thường do cơ thể của bệnh nhân có những điều bất thường. Nếu hư do lư do sản xuất th́ bảo hành 100% được áp dụng trong suốt thời gian mang dây.

Bảo hành do công ty cung cấp

Ngoài bảo hành do chính công ty sản xuất Biotronik, tùy theo hợp đồng cung cấp với bệnh viện, công ty Tâm Thu có thể có quy chế bảo hành riêng cho các BN của BV đó. Bảo hành cũng có 2 phần. Phần đầu 100% th́ là phần của công ty sản xuất Biotronik. Phần 2, bắt đầu từ thời gian bảo hành của Cty Biotronik xuống <50%,  và sẽ kéo dài ra đến hết thời gian bảo hành của công ty Tâm Thu với đường thằng từ <50% đến 0%.
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật:31/12/2013                                                Copyright NWSPI 2013