NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920


Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân

Thiết bị điều trị nhịp tim BIOTRONIK
2018

Các máy điều trị nhịp tim (cardiac rhythm management) được chia ra 3 loại
  • Máy tạo nhịp dùng để điều trị nhịp chậm
  • Máy phá rung dùng để điều trị các cơn loạn nhịp nhanh ở thất
  • Máy điều trị suy tim bằng phướng pháp tái đồng bộ tim (CRT), thường được gọi là máy điều trị nhịp tim 3 buồng, gồm có máy tạo nhịp 3 buồng (CRT-P) và máy phá rung 3 buồng (CRT-D).
Bạn đă được bác sĩ chỉ định cấy một trong các loại máy trên và muốn t́m hiểu chọn lựa giữa các máy. Hội nhịp học VN có môt trang chỉ định cho các loại máy điều trị nhịp tim bạn có thể tham khảo. Ở website này chúng tôi chú trọng đến các thiết bị điều trị nhịp tim của Biotronik hơn là chỉ định. Do đó bạn nên xem các trang ở đây là giúp bạn có một cuộc bàn luận hiểu biết với bác sĩ tim mạch. V́ chúng tôi không thể vào chi tiết, và bác sĩ của bạn hiểu rơ về bệnh t́nh của bạn hơn, cuối cùng ư kiến của bác sĩ là quan trọng nhất.

Lần đầu tiên được chỉ đinh cấy máy, hay ngay cả khi thay máy, bạn có nhiều chọn lựa, không biết nên chọn bộ máy nào. Ngoài ra có nhiều yếu tổ có thể giới hạn sự chọn lựa v́ quy chế thầu tại bệnh viện. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi hiểu rơ tất cả các thiết bị điều trị nhịp tim tại Viêt Nam, nên có thể tư vấn bạn. Vậy bạn hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail (xin cho biết chỉ định, tên BS chỉ định, BV bạn định cấy máy, nếu BS đă tư vấn bạn một máy nào cũng xin cho biết để chúng tôi so sánh các ưu/khuyết điểm của các máy tương tự, số điện thoại để liên lạc). E-mail có thể tiện nhất v́ bạn có thời gian xem xét kỹ càng.

Dưới đây là các bảng giới thiệu các loại thiết bị điều trị nhịp tim. Bấm vào các link sẽ đưa bạn đến trang web/đoạn trong trang web thích hợp. Đặt chuột trên h́nh máy sẽ có tóm tắt về máy.

Máy tạo nhịp 1 và 2 buồng BIOTRONIK được cung cấp ở VN năm 2018
Máy tạo nhịp cơ bản Máy trung cấp Máy cao cấp
Máy 1 buồng nhịp cố định Effecta S Enticos 4 S Các máy trung cấp và cao cấp đạt tương thích MRI toàn thân 1,5 Tesla đến mức
SAR 4 W/Kg (giúp chụp h́nh sắc sảo),
3 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg, không có giới hạn thời gian chụp MRI. Bộ máy dùng dây điện cực Solia với
đường kính 5,6F (16,8 mm)
> 15 năm, MRc 16,8 năm
Máy 1 buồng nhịp thích ứng Effecta SR Enticos 4 SR Evity 6 SR-T Evity 8 SR-T
> 15 năm, MRc 16,8 năm 14,8 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync
Máy 2 buồng nhịp cố định Effecta D Enticos 4 D MRc: tương thích MRI
MRI AutoDeteect: MRI AutoDetect, tự động phát hiện MRI
SafeSynct: SafeSync, điều chỉnh wireless
12,1 năm, MRc 12,3 năm
Máy 2 buồng nhịp thích ứng Effecta DR Enticos 4 DR Evity 6 DR-T Evity 8 DR-T
12,1 năm, MRc 12,3 năm 11,3 năm.MRcMRI AutoDeteectSafeSync


Máy phá rung 1 và 2 buồng BIOTRONIK được cung cấp ở VN năm 2018
Máy phá rung cơ bản Máy phá rung cao cấp
Máy 1 buồng Inlexa 3 VR-T DF1
Inlexa 3 VR-T DF4
Intica 5 VR-T DF4
Inlexa 3 VR-T Intica 5 VR-T
DF-1 DF-4 DF-4 (có thêm DF-1)
10,1 năm SafeSync  10,1 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync
Máy 2 buồng Inlexa 3 DR-T DF1
Inlexa 3 DR-T DF4
Intica 7 DR-T DF4
Inlexa 3 DR-T Intica 7 DR-T
DF-1 DF-4 DF-4 (có thêm DF-1)
8,5 năm SafeSync  8,5 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync
Máy 2 buồng 1 dây điện cực MRc: tương thích MRI
MRI AutoDeteect: MRI AutoDetect, tự động phát hiện MRI
SafeSynct: SafeSync, điều chỉnh wireless
Intica 5 VR-T DX
Intica 5 VR-T DX
9,2 nămMRcMRI AutoDeteectSafeSync


Máy điều trị suy tim 3 buồng BIOTRONIK được cung cấp ở VN năm 2018 
Máy tạo nhịp Máy phá rung 3 buồng

MRc: tương thích MRI>
MRI AutoDeteect: MRI AutoDetect, tự động phát hiện MRI
SafeSynct: SafeSync, điều chỉnh wireless

===== = = = =====


MRcMRI AutoDeteectSafeSync

Evity 8 HF-T

Evity 8 HF-T QP
SafeSync
Inlexa 3 HF-T DF1 Inlexa 3 HF-T QP DF1
Inlexa 3 HF-T, Inlexa 3 HF-T QP (DF1 và DF4)
Máy phá rung 3 buồng tương thích cộng hưởng từ
MRcSafeSync MRI AutoDeteect
Inlexa 7 HF-T DF4Inlexa 7 HF-TQP DF4>
Evity 8 HF-T
Evity 8 HF-T QP HF-T
Intica 7 HF-T, Inticas 7 HF-T QP (DF4, nếu cần DF1)


Các dây điện cực th́ thường do bác sĩ chọn tùy trường hợp. Đường kính đo bằng French (1 F= 1/3 mm). Tất cả các điện cực tạo nhịp Biotronik đều có lớp phủ fractal Iridium giúp giảm ngưỡng tạo nhịp cùng lúc tăng trở kháng tạo nhịp giúp tiết kiệm pin.

Dây điện cực
Cố định Đường kính kim chọc tĩnh mạch
Dây điện cực
Tương thích MRI, mỏ neo 6F Solia T
Tường thích MRI,  vít xoắn 7F Safio S
6F Solia S
Thất trâi tương thích MRI 4.8F
isodiametric
(đồng đường kính)
Sentus ProMRI
OTW-BP S/ L
Sentus ProMRI
OTW - QP S/L
Sốc, vít xoắn, tương thích MRI 8F
isodiametric
Linox smart ProMRI S
Protego DF-1 ProMRI S
Linox smart ProMRI S DX
Protego DF-1 ProMRI S DX
Protego ProMRI S (DF-4)
Plexa ProMRI S (DF-4)


Các tài liệu tham khảoBạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 21/12/2018                                                                                                Copyright NWSPI 2012 - 2018